Gezocht naar:

Podcastretraite: De schepping en ik

Speciaal voor de Scheppingsmaand (1 september tot 4 oktober) maakte gebedspodcast Bidden Onderweg een ecologische podcastretraite. In ‘De schepping en ik’ maak je in acht etappes een boeiende innerlijke eco-reis. Uitgangspunt van deze podcastretraite is de schepping. De acht meditaties vertrekken bij teksten uit de Bijbelen duren ongeveer vijftien minuten. Schuldig en moedeloos? De gebedsreeks start bij verwondering […]

Boordevolle zomerretraites

Afgelopen zomer was Rob Polet een van de begeleiders van onze zomerretraites. Hij vraagt zich af waarom al die mensen toch komen. Waarom laten mensen in de zomervakantie huis, gezin, werk, kortom hun vertrouwde omgeving achter om voor vijf of acht dagen af te reizen naar de Oude Abdij in Drongen? Die vraag kwam in […]

Inspiratie voor de scheppingsmaand

De periode 1 september tot 4 oktober staat bekend als Season of Creation. Gelovigen vragen dan extra aandacht voor de schepping. Dit jaar gebeurt er onder de noemer Scheppingsmaand ook van alles in het Nederlandse taalgebied. Zo komt Bidden Onderweg aan het einde van de maand met een ecologieretraite. Groene Kerken van de Protestantse Kerk Nederland […]

Nieuwe muziek van eigen bodem

Bidden Onderweg werkt vanaf het begin graag samen met muzikanten van eigen bodem. Ook afgelopen zomer nam onze producer Guido Attema weer mooie muziek op in de studio van Bidden Onderweg. De afgelopen jaren kwamen we voor aangename verrassingen te staan nadat enkele in onze studio opgenomen projecten voltooid waren. Zo was de vraag naar […]

Het verschil tussen een koekoek en de ignatiaanse spiritualiteit

Waarom Nikolaas Sintobin sj een ignatiaanse retraite gaf aan strikt contemplatieve zusters in Frankrijk. Kort na zijn bekering overwoog Ignatius van Loyola in te treden bij de kartuizers van Sevilla. Tot op vandaag is het een stilzwijgende regel dat jezuïeten mogen overstappen naar de kartuizerij. Nochtans lijken beide levensvormen elkaars (extreem) tegengestelden. De kartuizers worden […]

Als het Graceland festival zijn naam eer aan doet

Mediteren op een festival, met in je oren harde dansmuziek, kan dat eigenlijk wel? Volheid vult de tipi tent als de stilte voor enkele onverwachte minuten op bezoek komt. Het is de tweede dag van het Graceland festival en vijftig mensen zijn vroeg opgestaan om de ignatiaanse Bijbelmeditatie mee te maken. Op het eerste oog […]

Vormingsmodule geestelijk gesprek

    Vormingsmodule geestelijk gesprek Synodaal luisteren, spreken en doen Opzet en inhoud Het geestelijk gesprek is een belangrijke bouwsteen van de synodale weg en bij trajecten van gemeenschappelijke onderscheiding. In deze vorming leer je het geestelijk gesprek kennen door het eerst en vooral zelf te ervaren in 3 rondes: stille tijd met een gebedsblad, […]

Het geestelijk gesprek

Eén van de belangrijkste bouwstenen van de Synodale weg is het geestelijk gesprek.   De synodale weg en gemeenschappelijke onderscheiding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gemeenschappelijke Onderscheiding (GeOS) is geïnspireerd door de spiritualiteit van Ignatius van Loyola en gebeurt vanuit de grondvisie dat God niet enkel individuele personen leidt maar ook groepen. De Geest spreekt tot […]

Animatiefilm: Ignatius van Loyola – God vinden in alle dingen

De Nederlandse en Vlaamse jezuïeten maken ter gelegenheid van het Ignatiusjaar een animatiefilm over de bekering van hun stichter, Ignatius van Loyola. Op 20 mei 1521 raakt Ignatius van Loyola gewond door een kanonskogel. Zijn been ligt in puin. Een lang ziekbed volgt. Eerst wil hij maar één ding: zijn leven als ridder zo snel […]

Cardoner

Cardoner is het tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit. Ons blad verschijnt drie keer per jaar. Een jaarabonnement kost slechts 15 euro voor drie nummers. Cardoner is een tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit. Dit tijdschrift werd in 1982 opgericht en verschijnt sindsdien drie keer per jaar. Een jaarabonnement kost slechts 15 euro. Zoals Ignatius aan de oever van […]

Geestelijke Oefeningen in het dagelijks leven in groep

Ten volle leven – retraite in je dagelijks leven. Dis de groep die vanaf september in de Oude Abdij van Drongen start aan de Geestelijke Oefeningen in het dagelijks leven. Verlang je je leven en je engagementen te verdiepen aan de hand van het Evangelie? Zoek je een manier om in je dagelijks leven een retraite […]

De grensgebieden van de Geest

De opdracht van spiritualiteit vandaag door James Hanvey S.J. Religie en de wereldse samenleving: het zijn twee grote verhalen tegenover elkaar. Op dit kruispunt blijken de vier Apostolische Speerpunten van de Sociëteit van Jezus goed gekozen te zijn. Het komt er nu op aan om in die situatie opmerkzaam te onderscheiden.   Een relaas van […]

Instellingen voor anderen

door Christian Marte S.J. Regelmatig hoor je stemmen opgaan voor een arme kerk en een arme orde, maar de auteur nuanceert deze uitspraken. Instellingen en netwerken Het doet me veel plezier om middelen voor anderen in te zetten. Overal waar men mij naartoe zendt, besef ik dat wij, jezuïeten, veel mogelijkheden hebben. We zijn vrij […]

De genade van armoede

door Kevin Leidich S.J. De oproep van het evangelie tot een leven in armoede is een lastig onderwerp: zowel voor jezuïeten als voor andere christenen die zich voeden aan de ignatiaanse spiritualiteit. Tijdens de vele jaren waarin ik de Geestelijke Oefeningen begeleidde, heb ik geconstateerd dat, wanneer een retraitant gevraagd wordt tijd te besteden aan […]

Voor een sterker realiteitsgevoel

Ignatiaanse onderscheiding – tussen spiritualiteit en missie door Patrick Goujon S.J.  “Aandacht besteden aan de omstandigheden” is de basishouding bij de bekering van Ignatius van Loyola; al het andere ontvouwt zich vanuit deze aandacht. Men verwacht veel van de ignatiaanse traditie, met name dat zij een methode aanleert om te onderscheiden. Maar onderscheiden bestaat eerder […]

Waarom (en hoe) wij actief zijn op het internet

Het internetpastoraat van de jezuïeten vindt al jaren een thuis bij het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit. In deze verhelderende podcast vertelt Nikolaas Sintobin wat wij online doen en vooral ook waarom. Die laatste vraag is tamelijk eenvoudig te beantwoorden: omdat wij willen zijn waar de mensen zijn. Daarom maken wij bijvoorbeeld iedere dag een nieuwe […]

Levenslessen – het nieuwe boek van Nikolaas Sintobin sj

In ‘Levenslessen’ grijpt jezuïet Nikolaas Sintobin terug op oude wijsheden om het leven in bloei te zetten. Nikolaas laat zien hoe je meer gaat bloeien in het leven aan de hand van twintig levenslessen: geduld, twijfel, vertrouwen, danken, stilte, trots, veerkracht, liefde, vrijheid en meer. Het leven is een goed verpakt geschenk. De kunst is […]

Infomomenten Geestelijke Oefeningen 2023/2024

Wil je komend seizoen de Geestelijke Oefeningen van Ignatius doen? Bijvoorbeeld met een thuisretraite van 9 maanden. Of volg je liever een retraite in een klooster? Tijdens onze (digitale) infomomenten bespreken we de mogelijkheden. Onze begeleiders heten jou van harte welkom op onze infomomenten over de Geestelijke Oefeningen (GO). Een groot deel van de tijd […]

Onze retraites in de zomer van 2023

Tijdens een retraite trek je je even helemaal terug om tot rust, stilte en gebed te komen. Deze zomer organiseren we verschillende ignatiaanse retraites. Welke past bij jou?   De rust, de stilte en het verblijven in een andere omgeving, helpen je met andere ogen naar je leven te kijken. De retraite is een weldadige […]

Bidden met de rozenkrans – een podcastserie

Bidden met de rozenkrans: (her)ontdek een eeuwenoude gebedstraditie met Bidden Onderweg. We gaan met Maria op zoek naar Jezus. In de podcastserie Bidden met de rozenkrans steekt Bidden Onderweg de eeuwenoude rijkdom van het rozenkransgebed in een eigentijds jasje. Aan de hand van vier meditaties en een inleidende podcast kun je bidden met de rozenkrans. […]

Doe het tegenovergestelde! Ignatiaanse tips voor moeilijke tijden

In deze lezing vertelt jezuïet Nikolaas Sintobin hoe ignatiaanse spiritualiteit kan helpen in crisistijden. Kun je in zware tijden toch ten volle leven? Jazeker! Meer korte video’s ter inspiratie? Abonneer je op ons YouTube-account of volg ons op Instagram.

Podcastretraite in tien delen ‘Stel je voor: Jezus’

Oog in oog met Jezus. Naar Hem luisteren en kijken. Bij hem zijn. Dat gebeurt in deze tiendelige podcastretraite bij sleutelmomenten uit Jezus’ leven. In deze podcastretraite van Bidden Onderweg ontmoeten we Jezus. We gaan biddend met Hem op pad vanaf zijn doop tot aan zijn verrijzenis. Om bij Hem te zijn, naar hem te kijken, […]

Boeken

Levenslessen – Hoe oude wijsheid jouw leven kan laten bloeien door Nikolaas Sintobin sj In ‘Levenslessen’ grijpt jezuïet Nikolaas Sintobin terug op oude wijsheden om het leven in bloei te zetten. Nikolaas laat zien hoe je meer gaat bloeien in het leven aan de hand van twintig levenslessen: geduld, twijfel, vertrouwen, danken, stilte, trots, veerkracht, liefde, […]

Hoe ga je meer leven vanuit je hart?

Spontaan hebben we de neiging in ons hoofd te kruipen, om na te denken. Dat is goed, maar er is zoveel meer, zegt Rick Timmermans in deze video. Er is ook een ander niveau van kennis nodig. Een persoon, een situatie, een gesprek doen iets met je. Bewegen je. Je voelt iets. Hierover kun je […]

Eindeloos geduldige liefde (e-book)

Veertig dagen dichter bij God. Voor je dagelijks retraitemoment in de 40-dagentijd. Eindeloos geduldige liefde is een eenvoudige handreiking voor je dagelijkse meditatie. Niet iedereen heeft tijd voor een klooster of een stilteweekend. Daarom dit boekje: te gebruiken in de trein, thuis op de bank, in bed. Omdat we merkten dat veel mensen geïnteresseerd zijn in het […]

“Jezuïeten grappen”: humor en spiritualiteit

Wie zijn de jezuïeten? Paus Franciscus komt uit hun rangen. Jezuïeten werken als astronoom, gevangenisaalmoezenier, cineast, leerkracht, geestelijk begeleider, kunstenaar … In dit boekje wordt op luchtige wijze gepeild naar de eigenheid van deze katholieke religieuzen, die even berucht als beroemd lijken te zijn. Nikolaas Sintobin sj is jezuïet en internetpastor. Hij werkte als advocaat, […]

Ga anders denken

Jezus leren kennen door de bril van Markus met het boek van jezuïet Dries van den Akker: Ga anders denken. Jezuïet Dries van den Akker is al zijn hele leven bezig met Markus. In dit boek deelt hij zijn fascinatie met ons. Hij laat zien hoe briljant Markus zijn evangelie heeft gecomponeerd en voert ons […]

Kruisweg van ieders leven

De kruisweg van Jezus is geen kijkspel. Afstandelijkheid is hier ongepast. Gregory Brenninkmeijer sj nodigt ons met deze kruisweg uit om onze ogen en ons hart te openen voor dit gebeuren. Het is de kruisweg van ieders leven die Jezus is gegaan. We zijn lotgenoten van Hem op die weg. Wij komen bij elkaar om […]

Psalmenboek met ignatiaanse meditaties

De Psalmen zijn een bron van inspiratie voor mensen van alle tijden. De poëtische teksten verwoorden herkenbare emoties, ze worden gezongen en gebeden. In de nieuwe vertaling NBV21 kunnen zelfs de meest bekende Psalmen opnieuw tot je hart spreken. Achterin het boek Psalmen met 21 gebedsmomenten is een uniek ignatiaans gebedstraject van de Jezuïet Nikolaas […]

Leven met Ignatius. Op het kompas van de vreugde

‘God vinden in alle dingen’. Zo kun je de ervaring van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten, samenvatten. Ignatius ligt aan de oorsprong van een spiritualiteit die wereldwijd miljoenen mensen bewuster doet leven. De ignatiaanse spiritualiteit is geen leer. Ze heeft meer weg van een gereedschapskist met instrumenten die we kunnen gebruiken om […]

Wat deed God voor Hij de wereld schiep?

Wat deed God voor Hij de wereld schiep? – en 51 andere vragen over het christelijk geloof is een boek van Nikolaas Sintobin sj. In ‘Wat deed God voor Hij de wereld schiep?’ geeft Nikolaas Sintobin op een luchtige en toegankelijke manier antwoord op 52 fundamentele vragen over het christelijk geloof. Zo brengt hij deze eeuwenoude […]

Bekering – Ignatius van Loyola en 12 mensen van vandaag

Ignatius van Loyola kan zich meten met de besten als het gaat om zijn bekeringsverhaal. Dodelijk gewond en dagdromend of hij ridder of heilige wil worden, besluit hij tot het laatste. In deze bundel biedt jezuïet Dries van den Akker een moderne hervertelling van dat verhaal. Maar bekering is niet alleen iets van de helden […]

Ignatius van Loyola – levenswijsheden

Ignatius van Loyola, samengesteld door Nikolaas Sintobin sj, is een inspirerend geschenkboek over de levenswijsheden van Ignatius van Loyola. Dit boek dient als levensgids die mensen richting geeft op het spirituele pad. Ignatius was een meester in het schrijven van pakkende quotes. Denk bijvoorbeeld aan: ‘Het vuur waarmee je anderen wilt doen ontvlammen, moet thuis […]

Vertrouw op je gevoel

Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola. Leren onderscheiden met dit boek van Nikolaas Sintobin sj. Volgens jezuïet Nikolaas Sintobin is het mogelijk om te leren hoe je goede keuzes maakt. In zijn nieuwe boek ‘Vertrouw op je gevoel’ gaat hij hiervoor te rade bij Ignatius van Loyola. Volgens hem moet je vertrouwen op je […]

Vreugde ervaren in de Goede Week, is dat mogelijk?

In deze video legt Nikolaas Sintobin sj uit waarom de Goede Week zo uitdagend is voor christenen en hoe het komt dat het bidden met het lijdensverhaal van Jezus een stille vreugde kan opwekken. Meer korte video’s ter inspiratie? Abonneer je op ons YouTube-account of volg ons op Instagram.

Bekeringsverhalen – podcast

In deze podcastserie van Bidden Onderweg sta je stil bij de bekering van Ignatius van Loyola en bij de bekering die Ignatius mogelijk heeft gemaakt in de levens van zes mensen van vandaag. Deze podcastserie is extra materiaal bij het boek Bekering – Ignatius van Loyola en twaalf mensen van vandaag. De podcasts zijn te beluisteren […]

Onze nieuwsbrieven

Hier vind je een overzicht van onze nieuwsbrieven. Hier vind je een overzicht van onze nieuwsbrieven. Inspiratie voor de Goede Week | 31 maart 2023 Hoe wil jij dit jaar toeleven naar Pasen? | 17 februari 2023 Feest en vreugde om een kind | 23 december 2022 Welke rol kan stilte spelen in mijn leven? […]

ThemeNcode PDF Viewer SC [Do not Delete]

This page is used for Viewing PDF.

ThemeNcode PDF Viewer [Do not Delete]

This page is used for Viewing PDF.

Wie zijn de gebruikers van Bidden Onderweg?

Of die gebruiker Nederlander is of Vlaming, katholiek of protestant: hij/zij is vooral bijzonder tevreden over Bidden Onderweg. Wat nog meer? Enkele inzichten uit de Bidden Onderweg-enquête 2023. In januari en februari 2023 vroegen we gebruikers van Bidden Onderweg een enquête in te vullen. Het doel daarvan was meer inzicht te krijgen in wie met […]

Zoek je een rustige locatie voor een vergadering, opleiding of congres?

De Oude Abdij in Drongen (nabij Gent) kon weleens de ideale locatie zijn voor jouw volgende zakelijke bijeenkomst. Verken de mogelijkheid bij het netwerkvent op dinsdag 9 mei 2023. Deze karakteristieke plek geeft jouw vergadering, opleiding, congres of andere (zakelijke) bijeenkomst een verdieping die alle betrokkenen deugd zal doen. De oude kloostergangen, de grote tuin, de […]

Vergeet niet: bidden is liefdewerk

Bidden is liefdewerk, geen huiswerk. Hoe wakker je de liefde weer aan als het vlammetje wat is uitgedoofd? Misschien bid je iedere dag of regelmatig met Bidden Onderweg of je mediteert met bijvoorbeeld de digitale 40-dagenretraite of een ander leesrooster. Een mogelijk nadeel daarvan is dat je dan iedere dag een nieuwe tekst krijgt aangereikt, […]

Jaarverslag 2022 – Platform ignatiaanse spiritualiteit

In dit jaarverslag willen we u graag met trots vertellen wat we in 2022 gedaan hebben en hoe we daarmee ruim 100.000 mensen bereikten. Bekijk ons jaarverslag door op onderstaande afbeelding te klikken.

Herinneren wat God je gegeven heeft

Hoe kun je iets vasthouden uit je gebed om mee de dag in te nemen? Rick Timmermans geeft een eenvoudige gebedstip. Meer korte video’s ter inspiratie? Abonneer je op ons YouTube-account of volg ons op Instagram.

INDEX JAARGANGEN 31- 41 (2012-2023)

Voor de jaargangen vanaf 2012 is geen index beschikbaar. Op de website zijn de artikelen gerangschikt op datum van publicatie: drie maal per jaar. Er is de zoekfunctie (rechts bovenaan op de website) en er is de indeling in categorieën, onderaan in de rechterkolom van de homepage.

INDEX JAARGANGEN 11 -20 (1992 – 2001)

Voor de 11e  tot en met de 15e  jaargang wordt de jaargang (in Romeinse cijfers) aangegeven, vanaf de 16e jaargang het jaartal; daarop volgen het nummer van de aflevering en de bladzijden. Van de artikelen van de eerste 26 jaargangen (1981 -2006) zijn er maar heel weinig beschikbaar op internet; als ze beschikbaar zijn, dan […]

INDEX JAARGANGEN 1-10 (1981-1991)

De index van de eerste tien jaargangen vindt u in het PDF bestand. De artikelen van de eerste 26 jaargangen (1981 -2006) zijn maar zeer ten dele beschikbaar op deze website en op internet. Deze website bevat alle artikelen vanaf 2007. cardoner index jaargang I-X (1981-91)

Geestelijk onderscheiden en besluiten nemen

door Bernhard Waldmüller.  “Wie oren heeft, moet horen … wat de Geest tot de gemeenten zegt!” (Apk 2,7)  Inleiding De stippellijn in de titel van dit artikel roept misschien wat irritatie op, maar de ervaren Bijbellezer zal deze natuurlijk gemakkelijk zelf kunnen invullen: wat de Geest tot de gemeenten zegt. Toch geeft die stippellijn naar […]

Een God die ziet – Gods aanwezigheid in geestelijke begeleiding

door Anneke Viljoen.  In de geestelijke begeleiding worden we ons telkens weer bewust van de aanwezigheid van God die zich volledig openbaarde in Jezus van Nazareth. Dat is wat me zo aantrekt in het geven van geestelijke begeleiding God hoort en ziet en dat maakt een wereld van verschil In een tijd waarin ik een […]

Woorden wekken, voorbeelden strekken

door Mark Rotsaert S.J. Elke roepingsgeschiedenis is anders. De roepingsverhalen in dit artikel verschillen erg van elkaar. Overal speelt Ignatius een duidelijke rol. De motivatie heeft telkens te maken met de dienst en eer aan God – en de Geestelijke Oefeningen zijn een onmisbaar instrument. In Het verhaal van de pelgrim vertelt Ignatius dat hij […]

Het schepsel en zijn autonomie

door Helen Orchard.  Het mensbeeld van Ignatius staat in schril contrast met de post-moderne spiritualiteit. De auteur plaatst de Geestelijke Oefeningen van Ignatius in de huidige samenleving en de actuele antropologie. Dit heeft gevolgen voor de begeleiding van retraitanten. De mens is geschapen om God onze Heer te loven, eerbied te bewijzen en te dienen […]

BOEK: Levenswijsheden van Ignatius

Ignatius van Loyola houdt “van radicaliteit en heeft iets met paradoxen en doet zo recht aan de complexiteit en het mysterie van God en mens,”  volgens samensteller Nikolaas Sintobin. Dat verklaart waarom we als lezer bij sommige citaten wel eens moeten slikken omwille van hun ontnuchterende herkenbaarheid.  Hierdoor vormt deze verzameling quotes een confronterende en […]

BOEK: Oog in Oog, Handboek G.O.

Nieuw handboek Geestelijke Oefeningen  door Ben Frie S.J.  Al meer dan vijfentwintig jaar worden in Vlaanderen en Nederland de Geestelijke Oefeningen “in het dagelijks leven” (GODL) gegeven. Dit betekent dat de retraitant dagelijks gedurende ongeveer een uur mediteert en reflecteert, terwijl hij verder deelneemt aan zijn beroeps- en gezinsleven. Ignatius, de auteur van de Oefeningen, […]

Hoe kan ik God ervaren in het gebed?

Je kunt God ervaren in het gebed, want bidden gaat over jou en over God. Je bidt om dichter bij God te komen. God op zijn beurt wil niets liever dan dicht bij ons zijn. Het is niet voor niets dat Hij onder ons gewoond heeft. In Jezus is God nabij. Als je mediteert over […]

Maak kennis met onze nieuwe collega’s

Glenn ter Veer is de nieuwe directeur van het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten in de Lage Landen. Hij is de eerste niet-jezuïet die leiding geeft aan ons Platform. Ook diaken Rob Polet (voorheen van de Amsterdamse Nicolaasbasiliek) versterkt ons team. Ondernemer en theoloog Glenn ter Veer is sinds eind 2022 directeur van het Platform voor ignatiaanse […]

Contemplatieve retraite

In volledige stilte Van donderdag 10 tot zaterdag 19 augustus Veel mensen verlangen in het diepste van zichzelf naar verbondenheid met God, om van daaruit te leven. Velen hebben met vrucht gebeden met woorden, gedachten, beelden, voorstellingen, teksten, maar zoeken nu naar meer stilte, eenvoud en innerlijkheid. In deze retraite volgen we de weg die […]

Laat je omarmen. Bidden met kunst

​Ignatiaanse groepsretraite in stilte. Van maandag 31 juli tot zondag 6 augustus 2023. Welkom op de ignatiaanse groepsretraite met inleidingen onder begeleiding van jezuïet Bert Daelemans. Via inleidingen met kunstwerken, muziek, Bijbelteksten en wijsheid vanuit de Geestelijke Oefeningen van Ignatius krijg je dagelijks inspiratie om persoonlijk mee aan de slag te gaan. Zo daal je […]

De 40-dagentijd – hoe leef ik toe naar Pasen?

Op Aswoensdag begint de 40-dagentijd, een periode van bezinning en inkeer. Hoe wil ik die periode beleven? Een paar suggesties vanuit het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit. Veel christenen kiezen ervoor in deze periode voor het Paasfeest meer tijd te besteden aan gebed. Van oudsher wordt er in deze periode ook gevast en extra geld gegeven […]

Proeve(n) van goed samenleven

Inspiratieweekend rond de sociale leer Van vrijdag 23 juni tot zondag 25 juni Hoe denkt de Kerk over bijvoorbeeld ecologie, arbeidsverhoudingen, ontwikkelingssamenwerking? Deze thema’s, verzameld in de sociale leer, omschreef katholiek sociaal activiste Dorothy Day als ‘Het best bewaarde geheim van de kerk’. Tijdens dit weekend ontdekken we het verhaal achter dit geheim als inspiratie […]

Zomerzindering

Verbinding met jezelf en de schepping Van woensdag 5 tot zaterdag 8 juli 2023 Wanneer maakte jij de laatste tijd ruimte om je te verbinden met jezelf en met alles wat jou omgeeft? Wil jij je laten raken door de schoonheid van onze Schepping en de schepping die je zelf bent? Voel je nood om […]

‘Gun jezelf een ander verhaal’ – schrijfretraite

Kom al schrijvend tot verdieping De schrijfretraite is een manier om jezelf en God beter te leren kennen. Van 11 tot 16 juli in de Oude Abdij in Drongen. Schrijven wil zeggen dat er stapje voor stapje een ik buiten jezelf ontstaat die je vertelt wat je bedoelt. – Rutger Kopland Tijdens deze retraite kun […]

30-daagse zomerretraite met de Geestelijke Oefeningen

30 dagen met de Geestelijke Oefeningen In deze retraite van 30 dagen volg je het volledige traject van de Geestelijke Oefeningen, de gebedsmethode die aan de basis ligt van al onze retraites. De retraite volg je in de Oude Abdij Drongen. De 30-daagse is de klassieke vorm waarin de Geestelijke Oefeningen van Ignatius gegeven worden. […]

8-daagse retraite (3 periodes) met de Geestelijke Oefeningen

Wat vraagt de Liefde van mij? Tijdens de 8-daagse zomerretraite ben je 9 nachten van huis zodat er 8 volle retraitedagen zijn. Dit is een stilte-retraite. Wel spreek je dagelijks met je geestelijk begeleider, die je helpt stil te worden en met wie je deelt wat er in de gebedsmomenten en daaromheen gebeurt. In deze retraite […]

5-daagse zomerretraite met de Geestelijke Oefeningen (3 periodes)

Leef ik zoals ik zou willen leven? Tijdens de 5-daagse zomerretraite ben je 6 nachten van huis zodat er 5 volle retraitedagen zijn. Dit is een stilte-retraite. Wel spreek je dagelijks met je geestelijk begeleider, die je helpt stil te worden en met wie je deelt wat er in de gebedsmomenten en daaromheen gebeurt. In deze […]

Protestant ontmoet jezuïet – Knevel & Sintobin

Een ontwapenend gesprek over geloof en spiritualiteit tussen protestant Andries Knevel en jezuïet Nikolaas Sintobin. Het Katholiek Nieuwsblad had het goede idee een aantal katholieken in gesprek te laten gaan met Andries Knevel over hun omgaan met de Bijbel. Het resultaat is een serie podcasts die nu één voor één worden gepubliceerd. Nikolaas Sintobin over zijn […]

Wat is mijn plek in het leven?

Hoe ontdek ik waartoe ik geroepen word? Deze drie podcast willen je alvast op weg helpen. Je roeping in het leven op het spoor komen, heeft veel te maken met contact maken met je diepste verlangens. Die diepe verlangens kunnen je helpen te ontdekken wat jou duurzame vreugde geeft. En wat jou vreugde geeft, daartoe […]

Geestelijke begeleiding in een detentiecentrum, hoe doe je dat?

Jezuïet Pieter-Paul Lembrechts geeft geestelijke begeleiding in de Oude Abdij van Drongen en hij begeleidt vluchtelingen zonder papieren, die worden opgesloten. Zijn er overeenkomsten in het geven van geestelijke begeleiding aan deze verschillende groepen? “Begeleiden” is een moeilijk woord. Het is meer “zijn-met” dan “doen-voor”. Het is meegaan langs dezelfde weg, de anderen vergezellen, hun […]

Tien richtlijnen voor ecologische onderscheiding

door  Walter Ceyssens S.J. Paus Franciscus roept op tot een ecologische bekering. Daarop aansluitend stel ik richtlijnen voor ecologische onderscheiding der geesten voor. Die richtlijnen vertellen ons niet welke concrete keuzes voor milieu en klimaat we moeten maken – daarvoor gaan we te rade bij specialisten. We volgen wel Ignatius’ intuïtie dat we voor goede […]

Begeleiden in een detentiecentrum

door Pieter-Paul Lembrechts S.J. Begeleiden, dienen, verdedigen: dat zijn de drie pijlers van Jesuit Refugee Service (JRS), De auteur is geestelijk begeleider in de Oude Abdij in Drongen én bezoeker voor JRS Belgium van de gesloten centra voor mensen zonder papieren. Hij vertelt wat die eerste pijler voor hem betekent. Wij rijden de kaarsrechte eikendreef […]

Het begeleiden van groepen bij gemeenschappelijke onderscheiding

door Franz Meures S.J. Het proces van geestelijke onderscheiding loopt steeds een risico op misleiding. De monniken uit de eerste eeuwen van het christendom, die naar de woestijn trokken om God te zoeken en het gevecht met de duivels aan te gaan, wisten dit al. Om niet ten prooi te vallen aan de misleidingen zochten […]

Ignatius van Loyola en de bevrijde wil

door Tiziano Ferraroni S.J.  “Gods wil doen”, wat betekent dat? Ignatius, een man met een sterke wil en een diepe persoonlijke relatie met God, kreeg stap voor stap meer inzicht. De samenhang tussen Het verhaal van de pelgrim en het Geestelijk dagboek illustreren de weg die Ignatius ging. Neem, Heer, en aanvaard heel mijn vrijheid, mijn […]

BOEK : Erik Galle. Alles wat blijft, verandert

Alles wat blijft verandert: een sterke en onweerlegbare uitspraak. De samenhang tussen blijven en veranderen is de basis van alles wat ons dierbaar is, zegt de auteur in het voorwoord.  Blijven en veranderen ervaart hij als twee helften van eenzelfde geheel. Zo kijkt hij ook naar zijn verhouding met God: Zijn veranderlijkheid is heilig. Met […]

Welke rol kan stilte spelen in mijn leven?

In tien korte video’s gaat jezuïet Nikolaas Sintobin dieper in op de kracht en de dynamiek van de stilte. Met tien keer een korte uitleg van ongeveer 1 minuut voert Nikolaas de kijkers kort en krachtig naar waar het over gaat in de stilte. De weg van de stilte is een lange weg. Een reis […]

Digitale adventsretraite: Het woord is mens geworden

De adventretraite gaat op 27 november van start, de eerste adventszondag, en eindigt met Kerstmis. De titel is: Het woord is mens geworden. De teksten zijn geschreven door de regionale overste van de jezuïeten in de Lage Landen: Marc Desmet sj. Het is de zeventiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen […]

E-learning: onderscheiden waar het op aankomt

In deze onlinecursus (5 lessen) van Kerknet-academie put Nikolaas Sintobin sj uit de wijsheid van de onbetwiste grootmeester van het onderscheiden: Ignatius van Loyola. Hoe kan je onderscheiden waar het op aan komt? Kan je vertrouwen op je gevoelens? Hoe maak je een belangrijke keuze? Hoe leer je uit eigen ervaring wat belangrijk is voor […]

De jezuïetenzending vandaag – de universele speerpunten

door Damian Howard SJ De Universele Apostolische Speerpunten worden door de provinciaal van de Britse jezuïeten  op een originele manier in de (film)cultuur geplaatst. Denk eens terug aan het jaar 1999, een tijd vóór 9/11 en de financiële crisis, om nog maar te zwijgen van Brexit, Trump en ons bewustzijn van de klimaatcatastrofe. Toen leefden […]

De bekering van Ignatius – Het aanhoudende verlangen

door Patrick Goujon S.J. De bekering van Ignatius na de kanonskogel van Pamplona in 1521 was slechts een eerste stap in een heel proces. Deze bekering getuigde veeleer van de kracht van het verlangen om te ontvangen en te werken binnen de concrete omstandigheden, en niet van het streven naar een ingebeelde heiligheid. Wanneer we […]

De spiritualiteit van “medeschepping”

door Gem Yecla God schept voortdurend: wij kunnen medescheppers zijn in geestelijke begeleiding en de Geestelijke Oefeningen.   Tijden mijn studies kreeg ik een bericht uit Canada van mijn schoonzus: mijn broer was opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten. Indien onbehandeld zou hij eraan kunnen sterven. Dit nieuws verontrustte me en ik kon niet doorgaan […]

Samen onderscheiden in kleine groepen

door Franck Janin S.J. Gemeenschappelijke onderscheiding op basis van de pedagogie van Ignatius van Loyola met bijdragen uit de sociale wetenschappen – dat is een korte omschrijving van ESDAC: Exercices Spirituels pour un Discernement Apostolique en Commun. Het is 1992 en ik studeer aan het Regis College, de jezuïetenfaculteit in Toronto. Mijn provinciale overste, pater […]

Ignatius, halverwege zijn levensreis – the midlife journey

door Gerald O’Collins S.J. Een mensenleven kent drie fases: de eerste van kind naar volwassene, de derde van ouderdom naar dood. Dit artikel gaat over de vaak donkere middenfase van het leven. O’Collins spreekt van de “midlife journey”. Op 20 mei 1521, nu 500 jaar geleden, ketste een kanonskogel, afgevuurd door de Franse troepen die […]

dd

dd  

Wat is ignatiaans Bijbelgebed?

God ontmoeten in de Bijbel Het ignatiaanse bidden is in de eerste plaats christelijk bidden. Ignatius van Loyola heeft gedurende zijn lange pelgrimsjaren zich kunnen inspireren aan heel wat verschillende tradities binnen de Kerk. Zijn originele bijdrage is vooral gelegen in het leggen van bepaalde accenten. Zijn intuïties en inzichten over het gebed vind je […]

Retraite van 30 dagen

30 dagen met de Geestelijke Oefeningen De 30-daagse retraite met de Geestelijke Oefeningen bieden we in de zomer aan, in de Oude Abdij in Drongen. De 30-daagse is de klassieke vorm waarin de Geestelijke Oefeningen van Ignatius gegeven worden. Hij schreef zijn gebedstraject uit voor een periode van 30 dagen, waarin de retraitant dagelijks vier […]

INDEX JAARGANGEN 21-30 (2002-2011)

Auteurs zijn gerangschikt op de eerste hoofdletter van de achternaam. *  Aitken, Anne-Marie e.a., In Frankrijk ontstaat een ignatiaanse familie. Een vrucht van het jubileum: 2008/2, 40-44. *  Akker, Dries van den, Ignatius, ridder van God?: 2010/3, 1-20. Alaerts, Jos, Voorlopers van Ignatius – Desiderius Erasmus: 2008/extra, 44-48. Au, Wilkie, Zelfs onder het werken contemplatief […]

Wat is een geestelijk proces?

door Franz Meures S.J. In het synodaal proces wordt de gelovigen nadrukkelijk gevraagd mee te denken: hoe kunnen we daarbij luisteren naar de Geest? Fundamentele vragen en overwegingen. “Uw wil geschiede.” (Mt 6,10) “Gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.” (Mc 8, 33) “Maar toch: niet mijn, maar uw […]

Wat is de betekenis van de armoede bij de jezuïeten vandaag?

door  James Hanvey S.J. Onder jezuïeten is wereldwijd een onderscheidingsproces gaande over de beleving van de armoede in de orde. In dit kader schreef pater James Hanvey, lid van de Britse provincie en werkzaam in Rome, drie artikelen voor een bezinningsconsult van de Algemene Overste in januari 2021. Deze zijn voor Cardoner bewerkt en samengevoegd. […]

Begeleiden: van kiemzaad tot volle bloei

door Thierry Anne S.J. Als een begeleider op weg gaat met iemand die zijn roeping zoekt, neemt hij een bevoorrechte plaats in en tegelijk moet hij uitermate discreet blijven. In de volgende richtlijnen probeert de auteur vijf houdingen te duiden, die belangrijk zijn bij het inwilligen van de vraag om begeleiding. Hij spreekt hierbij vanuit […]

Online ignatiaans gebed: een uitdagend Godsgeschenk

door Nikolaas Sintobin S.J. Ignatiaans gebed – in de wijde zin – wordt breed aangeboden op net internet.   1.  Wat is het aanbod?   2. Waarom werkt het, en wat is het belang? 3. Wat zijn de uitdagingen?  1    Vijf categorieën in het online aanbod van ignatiaans gebed 1.1       Lange termijn initiatieven […]

Verslag van een geestelijke reis

door Elsbeth Gruteke Of ik wel bij mijn volle verstand was om zoiets aan te gaan, een retraite van dertig aaneengesloten dagen. De vraagsteller keek mij licht bezorgd aan. Nu kan ik ter geruststelling zeggen: ik ben, geloof ik, nog redelijk bij mijn verstand. Tegelijk ben ik ook diepgaand geraakt, veranderd en in beweging gezet […]

BOEK: Bekering. Ignatius en twaalf mensen van vandaag

De grote ommekeer in het leven van Ignatius vond plaats in 1521. In 1622 werd hij heilig verklaard. In dit jubileumjaar gedenken de jezuïeten en hun medewerkers hun stichter en staan zij stil bij zijn bekeringsverhaal. Reflecteren op eigen ervaringen was Ignatius’ tweede natuur. Dat doen twaalf mannen en vrouwen, die door Ignatius geraakt zijn, […]

BOEK: G. Dorren, Met de moed der hoop – Vrouwen van Bethanië

Christelijke spiritualiteit probeert het hemelse en het aardse bij elkaar te brengen. In de benedictijnse traditie geldt het “ora et labora”, Ignatius zoekt God in alle dingen, en Roger Schutz van Taizé spreekt over “lutte et contemplation”. Iedere generatie geeft op een eigen wijze vorm aan het christelijke ideaal, waarin plaats is voor én gebed […]

BOEK: M. Rotsaert, Ignatius – Grondthema’s

Drinken aan de bron, zo heb ik de lectuur ervaren van het jongste boek van Mark Rotsaert Ignatius – Grondthema’s uit zijn spiritualiteit. Ik mag me tot de doelgroep van deze nieuwe publicatie rekenen. Ik ben geen expert, maar door de ignatiaanse spiritualiteit genoeg geboeid geraakt om verder op ontdekking te gaan. Geleid door een […]

Oorlog in de Oekraïne: tips om niet meegesleept te worden door angst

De oorlog in de Oekraïne gaat maar verder. Jezuïet Nikolaas Sintobin deelt 4 tips over omgaan met angst. Angst kan een mens letterlijk doen verstijven en afsnijden van het leven. Ze heeft de neiging sterker te worden en alle plaats in te nemen. Van alle negatieve gevoelens is angst wellicht de meest vernietigende. Je kan […]

Gebedspodcast Bidden Onderweg maakte naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne een podcastmeditatie om te bidden met de gebeurtenissen van afgelopen week. Veel mensen ervaren deze dagen onmacht, angst, woede, bezorgdheid omtrent wat er gebeurt in de Oekraïne. Wat te doen? Naast de talrijke andere uitdrukkingen van daadwerkelijke solidariteit, is ook gebed een zinvolle wijze […]

Loyolatocht – Ignatius achterna

Uitdagende pelgrimstocht in Spanje voor jongvolwassenen en volwassenen van 18 tot 40 jaar. Van 26 juli tot 8 augustus 2022. Na zijn wilde jaren ontpopte Ignatius van Loyola zich tot de heilige die nog altijd inspireert. Hoe kon dat gebeuren? Tijdens deze tocht volgen we hem op zijn uiterlijke én innerlijke weg. We vertrekken van de […]

Help ons reclame te maken voor Bidden Onderweg

Ben jij ook enthousiast over Bidden Onderweg en zou je graag iets terug doen? We lieten mooi reclamemateriaal maken en schreven een korte tekst over Bidden Onderweg. Misschien is er ruimte voor in jouw parochie- of kerkblad? Of stuur een mailtje naar vrienden en familie. Je kunt natuurlijk ook een bericht delen over Bidden Onderweg op […]

Nikolaas Sintobin las het nieuwe boek van James Martin

Nikolaas Sintobin sj las voor u het boek ‘Iedereen kan bidden’ van de Amerikaanse jezuïet James Martin. In een korte video geeft hij zijn bevindingen. Zowel wie wil beginnen met bidden, de ervaren bidder als de scepticus die ervan overtuigd is dat bidden niets voor hem is, vinden in dit basiswerk van de jezuïet en […]

De eindejaarsretraite: ‘Een oase om te herbronnen’

Ann Wijckmans over haar ervaringen met de jaarlijkse eindejaarsretraite van het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit. In de drukte van mijn leven zoek ik echt momenten om tot rust te komen. De terugblik tussen kerst en nieuwjaar is daar ideaal voor. Het verloop van zo’n retraite geeft structuur aan mijn dagen die de rust brengt die […]