Bidden Onderweg presenteert het eerste in het Nederlands gezongen Angelusgebed

di 14 mei 2024
Bidden Onderweg presenteert het eerste in het Nederlands gezongen Angelusgebed

Maurice Denis (1870–1943)

Het Engel des Heren (Angelus) is een devotioneel gebed waarin de gelovige stilstaat bij het mysterie van de menswording van God. Voor de serie ‘Bidden met de rozenkrans’ van Bidden Onderweg is het Angelusgebed in het Nederlands getoonzet en opgenomen.

Het Engel des Heren (Angelus) is een devotioneel gebed waarin de gelovige stilstaat bij het mysterie van de menswording van God. Voor de serie ‘Bidden met de rozenkrans’ van Bidden Onderweg is het Angelusgebed in het Nederlands getoonzet en opgenomen.

De zetting is van de hand van componist en dirigent Jeroen Spitteler. Traditioneel wordt het Angelus (Engel des Heren) driemaal daags gebeden. Iedere zondag buiten de Paastijd bidt de paus het Engel des Heren in het openbaar.

Driemaal daags

Engel des Heren zijn de beginwoorden van een Mariaal gebedsritueel waarin het mysterie van de Incarnatie centraal staat. Deze beginwoorden vormen tevens de benaming van het gebed. Angelus is de Latijnse naam van het gebed.

Traditioneel wordt het Engel des Heren driemaal daags gebeden: om 6.00 uur, om 12.00 uur en om 18.00 uur. In benedictijnse abdijen bidden de monniken het Angelus ook na de Completen.

Componist Jeroen Spitteler aan het woord

Jeroen Spitteler: “Hoewel er vele zettingen bestaan van het Ave Maria is er, voor zover ik weet, vreemd genoeg geen melodie voor het Nederlandse Weesgegroet. Het gebed aan Maria wordt eigenlijk altijd gesproken. 

Zo gebeurde dat ook bij de vespers voor de kinderen die op initiatief van pastor Pierre Valkering jarenlang plaatsvonden in de Amsterdamse Vredeskerk. Na mijn terugkeer in de kerk en het aansluiten bij de gemeenschap van de Vredeskerk vroeg Pierre mij als voorzanger mee te zingen bij de Kindervespers in de jaren 2009 tot 2011. Als afsluiting van de kindervespers voor het altaar, trokken we naar de kleine Mariakapel en baden daar samen het Engel des Heren. 

Angelusgebed in het Nederlands

Dat eeuwenoude gebed bestaat uit drie weesgegroeten met speciale aanhef en een afsluitend gebed. Hoewel wij ons best deden het gebed aan Maria duidelijk voor te bidden, vonden sommige kinderen het lastig te onthouden en goed uit te spreken. Om ze te helpen schreef ik een melodie voor het Weesgegroet. Ook in de hoop dat ze het zouden blijven herinneren.

Het werkte goed en kort daarna vroeg Pierre me voor het hele Engel des Heren een melodie te maken. Een tijd lang waren het Engel en de weesgegroeten regelmatig te horen in de Vredeskerk en in de pastorie.

Geregistreerd voor Bidden Onderweg

Na jaren kwam het idee op om van de  melodie ook een driestemmige en vierstemmige versie te maken. Op zondagavond 17 maart van 2024 werden alle melodieën en meerstemmige zettingen ingezongen voor de gebedspodcast Bidden Onderweg.”

De uitvoering van Engel des Heren is toegevoegd aan de serie Bidden met de Rozenkrans (onderaan). 

Retraites 4

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel