Ignatiaanse Spiritualiteit

God vinden in alle dingen

Lees verder
Ignatiaanse Spiritualiteit 1

God vinden in alle dingen

Ignatiaanse spiritualiteit helpt je God te zoeken en te vinden in alle dingen. De Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola zijn een rode draad in deze spiritualiteit.

 

Ignatiaanse spiritualiteit

Ignatius was ervan overtuigd dat je God kunt vinden in alle facetten van het leven. Dat betekent dat alles, van liefdesrelaties tot vriendschap en van geluk tot lijden – alles – onderdeel is van het geestelijk leven.

Zoek een manier die werkt voor jou

Als we God willen ontdekken in ons leven, moeten we de tijd nemen om Hem te zoeken in ons leven. Dat betekent stilvallen, je af en toe eens terugtrekken uit de drukte van het moderne leven en luisteren naar de stem van God. Om dan een manier te vinden om te bidden. Een manier die werkt voor jou.

Ignatiaanse spiritualiteit heeft zich al in de levens van miljoenen mensen bewezen als beproefde weg naar God. Het is een weg die je helpt te navigeren door de soms complexe situaties in je leven. Het is een spirituele schat voor de wereld.

Manieren om te bidden

Ignatius laat in zijn Geestelijke Oefeningen zien dat hij inzicht heeft in hoe verschillende mensen zich op verschillende manieren met God verbinden. Hij schreef ooit: “Het is gevaarlijk om iedereen dezelfde weg te laten volgen”. Dus, vind wat voor jou werkt!

Je bewust worden van Gods aanwezigheid

Het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit biedt verschillende manier van bidden aan. Er zijn geleide meditatie in tekst en audio, in de video’s op ons YouTube-kanaal gaan we dieper in op verschillende facetten van het geestelijk leven, ook bieden we trajecten aan voor het nemen van belangrijke beslissingen of om God meer op het spoor te komen in je dagelijkse leven. Steeds putten we uit de rijke traditie van de ignatiaanse spiritualiteit.

Het levensgebed – God steeds weer vinden

Het levensgebed is een belangrijk gebed in de ignatiaanse traditie. Het is een eenvoudig hulpmiddel dat je helpt om je bewust te worden van de manier waarop God actief aanwezig is in jouw leven en waar hij zich heeft laten zien in de dag die achter je ligt.
Bidden onderweg biedt bijvoorbeeld enkele mooie vormen van dit levensgebed aan.

In deze video gaat Nikolaas Sintobin verder in op het levensgebed

Onderscheiding van de geesten

De onderscheiding van de geesten is een kernbegrip uit de ignatiaanse spiritualiteit. Deze onderscheiding gaat over het groeien in spirituele zelfkennis. Je leert steeds beter te luisteren naar de bewegingen in je hart, bijvoorbeeld tijdens of na een gebedstijd. Als je deze innerlijke ‘antennes’ beter afstemt, lukt het je ook om gedurende de dag te onderscheiden welke diepe gevoelens je bewegen. Wat geeft diepe, langdurige vreugde? Wat is eerder leeg of dor? Door goed te luisteren kun je de uitnodiging van God op het spoor komen. Een uitgestoken hand die je helpt te groeien naar meer leven.

Een goede keuze maken

Ignatius heeft in zijn Geestelijke Oefeningen principes opgesteld voor het nemen van beslissingen. Die hebben al talloos veel mensen geholpen om de juiste keuze te maken op een kruispunt in hun leven. Dit spirituele proces voor het nemen van beslissingen wordt vaak “onderscheidingsvermogen” genoemd, wat betekent luisteren naar de stem van God.

De Geestelijke Oefeningen

De Geestelijke Oefeningen zijn een origineel en levensveranderend gebedstraject dat zich samenbalt rond het leven van Jezus Christus. De Oefeningen gaan uiteindelijk over het loslaten van dingen die je tegenhouden, zodat je een vrijer en vreugdevoller leven kunt leiden, op reis met Christus.
Retraites 4

Lees meer over ignatiaanse spiritualiteit
Ignatiaanse spiritualiteit in elf podcasts

Audioboek 'Leven met Ignatius'

Wat is ignatiaans Bijbelgebed?

God ontmoeten in de Bijbel