Ignatiaanse Spiritualiteit

De ignatiaanse spiritualiteit leert om God te vinden en te dienen in alle dingen, op het raakvlak tussen geloof en cultuur. Zij is geïnspireerd door de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola.

Lees verder
Uw vraag - aanbod op maat 39

De ignatiaanse spiritualiteit leert om God te vinden en te dienen in alle dingen, op het raakvlak tussen geloof en cultuur. Zij is geïnspireerd door de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola.

Ignatiaanse spiritualiteit

De ignatiaanse spiritualiteit komt voort uit de persoonlijke ervaring van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten. Zij wordt sterk bepaald door het thema ‘God zoeken en vinden in alle dingen’. De wereld met heel haar wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid is een vindplaats van God. Ieder ogenblik kan een ontmoetingspunt worden met Hem. Dit inzicht groeide vanuit de grote ‘vertrouwelijkheid van Ignatius met God’. Voor hem kan de mens omgaan met God ‘zoals een vriend met een vriend’.

In de visie van Ignatius van Loyola worden mensen geroepen om ‘contemplatief’ te zijn in hun handelen. Dat wil zeggen ‘beschouwend’, meditatief. De activiteiten die de mens ontplooit, kunnen hem voortdurend tot inkeer brengen. De reflectie op de diepere betekenis van zijn handelen kan hem vervolgens weer tot weloverwogen actie brengen Zo kan heel het doen en laten van mensen doortrokken zijn van de goddelijke oorsprong ervan, elk moment. Zo kan Gods nabijheid een vanzelfsprekendheid worden.

Ter verdieping