Wie we zijn

Het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit kent twee afdelingen: Internet Pastoraat en Geestelijke Oefeningen.

Lees verder
Uw vraag - aanbod op maat

Het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit kent twee afdelingen: Internet Pastoraat en Geestelijke Oefeningen.

Het Platform is een werk van de jezuïeten. Het richt zich tot geheel Nederland en Vlaanderen. 

Het Platform maakt deel uit van het Ignatiaans Apostolisch Netwerk (IgnAN).

Daarnaast wordt vanuit het Platform het kwartaalblad Jezuïeten geredigeerd en werken we mee aan het gedrukte tijdschrift Cardoner.
We onderhouden nauwe contacten met twee werken waar jezuïeten intensief bij betrokken zijn: de Krijtberg in Amsterdam en de Oude Abdij in Drongen (Oost-Vlaanderen).

 • Medewerkers
  • Jan Stuyt s.j. – directeur
  • Guido Attema – digitaal producer
  • Karin Benoist – office manager
  • Nikolaas Sintobin s.j. – internetpastor
  • Rick Timmermans – journalist
  • Hilde Van Linden – ignatiaanse spiritualiteit
 • Contact
  • Adres: Platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten in de Lage Landen. Ignatiushuis, Beulingstraat 11, 1017 BA Amsterdam, Nederland.
  • Telefoon: 0031 – 020 – 679.82.07.
  • E-mail   : platform.ignatiaansespiritualiteit@jesuits.net
  • Bankrekening: RK Stichting Ignatiushuis, Amsterdam, IBAN: NL19INGB0004978300, BIC: INGBNL2A
Lees meer over wie we zijn
Medewerkers

roin semper

Visietekst Platform ignatiaanse spiritualiteit

VISIETEKST PLATFORM Het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten in de Lage Landen (hierna Platform genoemd) maakt deel uit van de ruimere apostolische opdracht van de jezuïeten in Amsterdam.