Opleiding Gemeenschappelijke Onderscheiding

 

Lees verder
Opleiding Gemeenschappelijke Onderscheiding 1

 

 

Opleiding Gemeenschappelijke Onderscheiding
Gemeenschap opbouwen en
onderscheidend tot een besluit komen

Opzet en inhoud
Een proces van Gemeenschappelijke Onderscheiding (GeOS) is bedoeld voor groepen die voor een keuze staan of die tijd willen maken om zich te bezinnen over de vraag wie ze zijn of waartoe ze samen geroepen zijn. Een groep kan zich bijvoorbeeld afvragen of hij kan blijven bestaan en onder welke vorm dat in de toekomst mogelijk is. GeOS vertrekt vanuit de grondvisie dat God niet enkel individuen leidt maar ook groepen: de Geest spreekt tot ieder in de groep en in de groep zelf.

De opleiding start met de module van het geestelijk gesprek als belangrijke bouwsteen voor gemeenschappelijke onderscheiding. Om een onderscheidingsproces te leren begeleiden gaan we in de opleiding zelf doorheen zo’n proces: de verschillende stappen worden zelf ervaren en toegelicht: de groep voorbereiden, data verzamelen, onderscheiding, tot een besluit komen, beslissing en actie. Relevante onderwerpen hierbij zijn: onderscheidingsvraag, onderscheidingsgroep, besluitvorming, analyse, reflectie, gebed, geestelijk gesprek, communicatie… Iedere groep die begeleid wordt is anders; heeft zijn eigen geschiedenis, identiteit, roeping, missie, zending.
Ook als begeleider zijn er houdingen om in te groeien tijdens de opleiding: ignatiaanse onverschilligheid, open geest, open luisteren en intentioneel spreken…

De opleiding omvat dus theoretische en praktisch gerichte inleidingen vanuit de ignatiaanse spiritualiteit; veel ervaringsgerichte oefeningen, reflectie en terugblik. Op het einde ben je opgeleid tot stagiair-GeOS-begeleider.

Begeleidingsteam
Jezuïeten en ignatiaanse medewerkers van het Platform ignatiaanse spiritualiteit

Doelgroepen van de opleiding
Je bent geïnteresseerd in het begeleiden van groepen die werken aan gemeenschapsopbouw en die wensen te onderscheiden tot een besluit.
1. Ofwel neem je het engagement op om – mits positieve evaluatie – als vrijwilliger onderscheidingsprocessen te begeleiden ingebed in het Platform ignatiaanse spiritualiteit.
2. Ofwel krijg je een mandaat vanuit je organisatie om deze opleiding te volgen en zal je – mits positieve evaluatie – processen begeleiden vanuit je organisatie. Je blijft, na de opleiding, wel ingebed bij het Platform ignatiaanse spiritualiteit wat betreft de navorming, intervisie, supervisie…

Tussentijdse opdrachten
Indien je deelneemt verwachten we dat je ook tussentijds oefent via de opdrachten die we je meegeven.

Praktische gegevens: OPGELET: voorlopige data en locaties!
OPLEIDING voor VLAANDEREN & NEDERLAND
bestaat uit 2 keer 3 vormingsdagen en 2 keer een driedaagse:

– 3 vormingsdagen: zie module geestelijk gesprek
– driedaagse: donderdag 27 – zaterdag 29 maart 2025
Locatie: Oude Abdij Drongen, België
– 3 vormingsdagen: vrijdagen 9 mei, 13 juni, 3 oktober 2025 (voorlopige data)
Locatie: (nog te bepalen in Nederland)
– driedaagse: donderdag 13 – zaterdag 15 november 2025 (voorlopige data)
Locatie: Oude Abdij Drongen, België

Aanmelding
Aanmelden via vanlinden.elc@jezuieten.org
Te verstrekken informatie:
– Naam:
– Mailadres:
– Bisdom, parochie, organisatie:
– Op voordracht van verantwoordelijke (naam + functie):

Intakegesprek
Na je aanmelding word je door het opleidingsteam gecontacteerd voor een intakegesprek.

Vervolgmodule Apostolische Planning
Na de opleiding Gemeenschappelijke Onderscheiding kan je eventueel de vervolgmodule volgen.
2 vormingsdagen: jan, feb 2026
afzonderlijk in te schrijven