Cardoner
Begeleiden: van kiemzaad tot volle bloei
Begeleiden: van kiemzaad tot volle bloei

door Thierry Anne S.J. Als een begeleider op weg gaat met iemand die zijn roeping zoekt, neemt hij een bevoorrechte plaats in en tegelijk moet hij uitermate discreet blijven. In de volgende richtlijnen probeert de auteur vijf houdingen te duiden, die belangrijk zijn bij het inwilligen van de vraag om begeleiding. Hij spreekt hierbij vanuit […]

Online ignatiaans gebed: een uitdagend Godsgeschenk
Online ignatiaans gebed: een uitdagend Godsgeschenk

door Nikolaas Sintobin S.J. Ignatiaans gebed – in de wijde zin – wordt breed aangeboden op net internet.   1.  Wat is het aanbod?   2. Waarom werkt het, en wat is het belang? 3. Wat zijn de uitdagingen?  1    Vijf categorieën in het online aanbod van ignatiaans gebed 1.1       Lange termijn initiatieven […]

Verslag van een geestelijke reis
Verslag van een geestelijke reis

door Elsbeth Gruteke Of ik wel bij mijn volle verstand was om zoiets aan te gaan, een retraite van dertig aaneengesloten dagen. De vraagsteller keek mij licht bezorgd aan. Nu kan ik ter geruststelling zeggen: ik ben, geloof ik, nog redelijk bij mijn verstand. Tegelijk ben ik ook diepgaand geraakt, veranderd en in beweging gezet […]

BOEK: Bekering. Ignatius en twaalf mensen van vandaag
BOEK: Bekering. Ignatius en twaalf mensen van vandaag

De grote ommekeer in het leven van Ignatius vond plaats in 1521. In 1622 werd hij heilig verklaard. In dit jubileumjaar gedenken de jezuïeten en hun medewerkers hun stichter en staan zij stil bij zijn bekeringsverhaal. Reflecteren op eigen ervaringen was Ignatius’ tweede natuur. Dat doen twaalf mannen en vrouwen, die door Ignatius geraakt zijn, […]

BOEK: G. Dorren, Met de moed der hoop – Vrouwen van Bethanië
BOEK: G. Dorren, Met de moed der hoop – Vrouwen van Bethanië

Christelijke spiritualiteit probeert het hemelse en het aardse bij elkaar te brengen. In de benedictijnse traditie geldt het “ora et labora”, Ignatius zoekt God in alle dingen, en Roger Schutz van Taizé spreekt over “lutte et contemplation”. Iedere generatie geeft op een eigen wijze vorm aan het christelijke ideaal, waarin plaats is voor én gebed […]

BOEK: M. Rotsaert, Ignatius – Grondthema’s
BOEK: M. Rotsaert, Ignatius – Grondthema’s

Drinken aan de bron, zo heb ik de lectuur ervaren van het jongste boek van Mark Rotsaert Ignatius – Grondthema’s uit zijn spiritualiteit. Ik mag me tot de doelgroep van deze nieuwe publicatie rekenen. Ik ben geen expert, maar door de ignatiaanse spiritualiteit genoeg geboeid geraakt om verder op ontdekking te gaan. Geleid door een […]

Magis: Ignatiaanse uitmuntendheid en opvoeding
Magis: Ignatiaanse uitmuntendheid en opvoeding

door Nikolaas Sintobin s.j. Ignatius gebruikt graag het woord: magis (méér, vérder). Het woord loopt als een rode draad door zijn geschriften. Magis gaat niet over jezelf vergelijken met anderen. Het gaat wel over de vreugde die gepaard gaat met voortdurend mogen groeien.    Inleiding Mensen hebben iets met méér, zéér en vérder. We voelen […]

Synodaliteit – de weg naar gemeenschappelijke bekering
Synodaliteit – de weg naar gemeenschappelijke bekering

door Nathalie Becquart, xavière Zuster Becquart werd benoemd tot tweede secretaris van de synode van bisschoppen. Daarmee is zij de eerste vrouw die stemrecht krijgt in een synode; met een synode had zij  enige ervaring had opgedaan. Dat was voor haar een uitgesproken spirituele ervaring waarbij de Geest aanwezig was. Synodaliteit is voor paus Franciscus […]

Innerlijke bewegingen en hun psychologische basis
Innerlijke bewegingen en hun psychologische basis

door Roger Dawson SJ In de ignatiaanse traditie verwijzen ‘bewegingen’ naar de innerlijke bewegingen in de ziel. Hoewel innerlijke bewegingen niet alleen betrekking hebben op gevoelens wil ik ze hier nader bestuderen door te kijken naar twee theorieën met betrekking tot emoties, vanuit recent psychologisch onderzoek. In de ignatiaanse traditie verwijzen bewegingen naar de innerlijke […]

Loyola Psi 2019 – Symposium psychologie en de Geestelijke Oefeningen
Loyola Psi 2019 – Symposium psychologie en de Geestelijke Oefeningen

door Renate Cauwels  In 2019 werd in Loyola, Spanje, een symposium over psychologie en de Geestelijke Oefeningen gehouden; Renate Cauwels was erbij. In de zomer van 2019 had ik had het geluk om te mogen deelnemen aan een internationaal symposium in Loyola met als onderwerp: psychologie en de Geestelijke Oefeningen. Meer dan 200 mensen uit […]

De ignatiaanse uitmuntendheid: aangebrand erfstuk of cruciale uitdaging?
Besluiten of onderscheiden? Spiritueel gereedschap in het onderwijs

door Adrian Porter SJ  De scholen van de jezuïeten zijn nog steeds een buitengewoon wereldwijd netwerk, het grootste samenhangende onderwijssysteem buiten China. Het jezuïetenonderwijs heeft een invloedrijke traditie, maar we moeten dat verleden uitdiepen en het vruchtbaar maken. In termen van “magis” uitgedrukt: we kunnen het beter doen dan we nu doen; niet dat we […]

BOEK: James Martin SJ, Iedereen kan bidden 1
BOEK: James Martin SJ, Iedereen kan bidden

De moeite waard Tot kort voor zijn intrede bij de jezuïeten op zijn zevenentwintigste bad James Martin (*1960) op de lukrake manier van een schooljongen: “God, alstublieft, maak dat ik een voldoende haal voor mijn wiskundeproefwerk!”  Op grond van mijn eigen geschiedenis en ervaring als geestelijk begeleider verbaast mij dit niet. Veel volwassenen hebben ideeën […]