Cardoner
INDEX JAARGANGEN 11 -20 (1992 – 2001)

Voor de 11e  tot en met de 15e  jaargang wordt de jaargang (in Romeinse cijfers) aangegeven, vanaf de 16e jaargang het jaartal; daarop volgen het nummer van de aflevering en de bladzijden. Van de artikelen van de eerste 26 jaargangen (1981 -2006) zijn er maar heel weinig beschikbaar op internet; als ze beschikbaar zijn, dan […]

De grensgebieden van de Geest
De grensgebieden van de Geest

De opdracht van spiritualiteit vandaag door James Hanvey S.J. Religie en de wereldse samenleving: het zijn twee grote verhalen tegenover elkaar. Op dit kruispunt blijken de vier Apostolische Speerpunten van de Sociëteit van Jezus goed gekozen te zijn. Het komt er nu op aan om in die situatie opmerkzaam te onderscheiden.   Een relaas van […]

Instellingen voor anderen
Instellingen voor anderen

door Christian Marte S.J. Regelmatig hoor je stemmen opgaan voor een arme kerk en een arme orde, maar de auteur nuanceert deze uitspraken. Instellingen en netwerken Het doet me veel plezier om middelen voor anderen in te zetten. Overal waar men mij naartoe zendt, besef ik dat wij, jezuïeten, veel mogelijkheden hebben. We zijn vrij […]

Keuzes maken die bevrijden
De genade van armoede

De oproep van het evangelie tot een leven in armoede is een lastig onderwerp: zowel voor jezuïeten als voor andere christenen die zich voeden aan de ignatiaanse spiritualiteit. door Kevin Leidich SJ Tijdens de vele jaren waarin ik de Geestelijke Oefeningen begeleidde, heb ik geconstateerd dat, wanneer een retraitant gevraagd wordt tijd te besteden aan […]

Bekering - vier sleutelwoorden
Voor een sterker realiteitsgevoel

Ignatiaanse onderscheiding – tussen spiritualiteit en missie door Patrick Goujon S.J.  “Aandacht besteden aan de omstandigheden” is de basishouding bij de bekering van Ignatius van Loyola; al het andere ontvouwt zich vanuit deze aandacht. Men verwacht veel van de ignatiaanse traditie, met name dat zij een methode aanleert om te onderscheiden. Maar onderscheiden bestaat eerder […]

Geestelijk onderscheiden en besluiten nemen
Geestelijk onderscheiden en besluiten nemen

door Bernhard Waldmüller.  “Wie oren heeft, moet horen … wat de Geest tot de gemeenten zegt!” (Apk 2,7)  Inleiding De stippellijn in de titel van dit artikel roept misschien wat irritatie op, maar de ervaren Bijbellezer zal deze natuurlijk gemakkelijk zelf kunnen invullen: wat de Geest tot de gemeenten zegt. Toch geeft die stippellijn naar […]

Een God die ziet – Gods aanwezigheid in geestelijke begeleiding
Een God die ziet – Gods aanwezigheid in geestelijke begeleiding

door Anneke Viljoen.  In de geestelijke begeleiding worden we ons telkens weer bewust van de aanwezigheid van God die zich volledig openbaarde in Jezus van Nazareth. Dat is wat me zo aantrekt in het geven van geestelijke begeleiding God hoort en ziet en dat maakt een wereld van verschil In een tijd waarin ik een […]

Woorden wekken, voorbeelden strekken
Woorden wekken, voorbeelden strekken

door Mark Rotsaert S.J. Elke roepingsgeschiedenis is anders. De roepingsverhalen in dit artikel verschillen erg van elkaar. Overal speelt Ignatius een duidelijke rol. De motivatie heeft telkens te maken met de dienst en eer aan God – en de Geestelijke Oefeningen zijn een onmisbaar instrument. In Het verhaal van de pelgrim vertelt Ignatius dat hij […]

Het schepsel en zijn autonomie
Het schepsel en zijn autonomie

door Helen Orchard.  Het mensbeeld van Ignatius staat in schril contrast met de post-moderne spiritualiteit. De auteur plaatst de Geestelijke Oefeningen van Ignatius in de huidige samenleving en de actuele antropologie. Dit heeft gevolgen voor de begeleiding van retraitanten. De mens is geschapen om God onze Heer te loven, eerbied te bewijzen en te dienen […]

BOEK: Levenswijsheden van Ignatius
BOEK: Levenswijsheden van Ignatius

Ignatius van Loyola houdt “van radicaliteit en heeft iets met paradoxen en doet zo recht aan de complexiteit en het mysterie van God en mens,”  volgens samensteller Nikolaas Sintobin. Dat verklaart waarom we als lezer bij sommige citaten wel eens moeten slikken omwille van hun ontnuchterende herkenbaarheid.  Hierdoor vormt deze verzameling quotes een confronterende en […]

BOEK: Oog in Oog, Handboek G.O.
BOEK: Oog in Oog, Handboek G.O.

Nieuw handboek Geestelijke Oefeningen  door Ben Frie S.J.  Al meer dan vijfentwintig jaar worden in Vlaanderen en Nederland de Geestelijke Oefeningen “in het dagelijks leven” (GODL) gegeven. Dit betekent dat de retraitant dagelijks gedurende ongeveer een uur mediteert en reflecteert, terwijl hij verder deelneemt aan zijn beroeps- en gezinsleven. Ignatius, de auteur van de Oefeningen, […]

Tien richtlijnen voor ecologische onderscheiding
Tien richtlijnen voor ecologische onderscheiding

door  Walter Ceyssens S.J. Paus Franciscus roept op tot een ecologische bekering. Daarop aansluitend stel ik richtlijnen voor ecologische onderscheiding der geesten voor. Die richtlijnen vertellen ons niet welke concrete keuzes voor milieu en klimaat we moeten maken – daarvoor gaan we te rade bij specialisten. We volgen wel Ignatius’ intuïtie dat we voor goede […]