Cardoner
Ignatius van Loyola en de bevrijde wil
Ignatius van Loyola en de bevrijde wil

door Tiziano Ferraroni S.J.  “Gods wil doen”, wat betekent dat? Ignatius, een man met een sterke wil en een diepe persoonlijke relatie met God, kreeg stap voor stap meer inzicht. De samenhang tussen Het verhaal van de pelgrim en het Geestelijk dagboek illustreren de weg die Ignatius ging. Neem, Heer, en aanvaard heel mijn vrijheid, mijn […]

BOEK : Erik Galle. Alles wat blijft, verandert
BOEK : Erik Galle. Alles wat blijft, verandert

Alles wat blijft verandert: een sterke en onweerlegbare uitspraak. De samenhang tussen blijven en veranderen is de basis van alles wat ons dierbaar is, zegt de auteur in het voorwoord.  Blijven en veranderen ervaart hij als twee helften van eenzelfde geheel. Zo kijkt hij ook naar zijn verhouding met God: Zijn veranderlijkheid is heilig. Met […]

De jezuïetenzending vandaag  - de universele speerpunten
De jezuïetenzending vandaag – de universele speerpunten

door Damian Howard SJ De Universele Apostolische Speerpunten worden door de provinciaal van de Britse jezuïeten  op een originele manier in de (film)cultuur geplaatst. Denk eens terug aan het jaar 1999, een tijd vóór 9/11 en de financiële crisis, om nog maar te zwijgen van Brexit, Trump en ons bewustzijn van de klimaatcatastrofe. Toen leefden […]

Het lichaam en de Geestelijke Oefeningen
De bekering van Ignatius – Het aanhoudende verlangen

door Patrick Goujon S.J. De bekering van Ignatius na de kanonskogel van Pamplona in 1521 was slechts een eerste stap in een heel proces. Deze bekering getuigde veeleer van de kracht van het verlangen om te ontvangen en te werken binnen de concrete omstandigheden, en niet van het streven naar een ingebeelde heiligheid. Wanneer we […]

De spiritualiteit van “medeschepping”
De spiritualiteit van “medeschepping”

door Gem Yecla God schept voortdurend: wij kunnen medescheppers zijn in geestelijke begeleiding en de Geestelijke Oefeningen.   Tijden mijn studies kreeg ik een bericht uit Canada van mijn schoonzus: mijn broer was opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten. Indien onbehandeld zou hij eraan kunnen sterven. Dit nieuws verontrustte me en ik kon niet doorgaan […]

Samen onderscheiden in kleine groepen
Samen onderscheiden in kleine groepen

door Franck Janin S.J. Gemeenschappelijke onderscheiding op basis van de pedagogie van Ignatius van Loyola met bijdragen uit de sociale wetenschappen – dat is een korte omschrijving van ESDAC: Exercices Spirituels pour un Discernement Apostolique en Commun. Het is 1992 en ik studeer aan het Regis College, de jezuïetenfaculteit in Toronto. Mijn provinciale overste, pater […]

Ignatius, halverwege zijn levensreis - the midlife journey
Ignatius, halverwege zijn levensreis – the midlife journey

door Gerald O’Collins S.J. Een mensenleven kent drie fases: de eerste van kind naar volwassene, de derde van ouderdom naar dood. Dit artikel gaat over de vaak donkere middenfase van het leven. O’Collins spreekt van de “midlife journey”. Op 20 mei 1521, nu 500 jaar geleden, ketste een kanonskogel, afgevuurd door de Franse troepen die […]

INDEX JAARGANGEN 21-30 (2002-2011)

Auteurs zijn gerangschikt op de eerste hoofdletter van de achternaam. *  Aitken, Anne-Marie e.a., In Frankrijk ontstaat een ignatiaanse familie. Een vrucht van het jubileum: 2008/2, 40-44. *  Akker, Dries van den, Ignatius, ridder van God?: 2010/3, 1-20. Alaerts, Jos, Voorlopers van Ignatius – Desiderius Erasmus: 2008/extra, 44-48. Au, Wilkie, Zelfs onder het werken contemplatief […]

Wat is een geestelijk proces? 2
Wat is een geestelijk proces?

door Franz Meures S.J. In het synodaal proces wordt de gelovigen nadrukkelijk gevraagd mee te denken: hoe kunnen we daarbij luisteren naar de Geest? Fundamentele vragen en overwegingen. “Uw wil geschiede.” (Mt 6,10) “Gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.” (Mc 8, 33) “Maar toch: niet mijn, maar uw […]

Wat is de betekenis van de armoede bij de jezuïeten vandaag?
Wat is de betekenis van de armoede bij de jezuïeten vandaag?

door  James Hanvey S.J. Onder jezuïeten is wereldwijd een onderscheidingsproces gaande over de beleving van de armoede in de orde. In dit kader schreef pater James Hanvey, lid van de Britse provincie en werkzaam in Rome, drie artikelen voor een bezinningsconsult van de Algemene Overste in januari 2021. Deze zijn voor Cardoner bewerkt en samengevoegd. […]

Begeleiden: van kiemzaad tot volle bloei
Begeleiden: van kiemzaad tot volle bloei

door Thierry Anne S.J. Als een begeleider op weg gaat met iemand die zijn roeping zoekt, neemt hij een bevoorrechte plaats in en tegelijk moet hij uitermate discreet blijven. In de volgende richtlijnen probeert de auteur vijf houdingen te duiden, die belangrijk zijn bij het inwilligen van de vraag om begeleiding. Hij spreekt hierbij vanuit […]

Online ignatiaans gebed: een uitdagend Godsgeschenk
Online ignatiaans gebed: een uitdagend Godsgeschenk

door Nikolaas Sintobin S.J. Ignatiaans gebed – in de wijde zin – wordt breed aangeboden op net internet.   1.  Wat is het aanbod?   2. Waarom werkt het, en wat is het belang? 3. Wat zijn de uitdagingen?  1    Vijf categorieën in het online aanbod van ignatiaans gebed 1.1       Lange termijn initiatieven […]