INDEX JAARGANGEN 21-30 (2002-2011)

Auteurs zijn gerangschikt op de eerste hoofdletter van de achternaam. *  Aitken, Anne-Marie e.a., In Frankrijk ontstaat een ignatiaanse familie. Een vrucht van het jubileum: 2008/2, 40-44.

Auteurs zijn gerangschikt op de eerste hoofdletter van de achternaam.

*  Aitken, Anne-Marie e.a., In Frankrijk ontstaat een ignatiaanse familie. Een vrucht van het jubileum: 2008/2, 40-44.

*  Akker, Dries van den, Ignatius, ridder van God?: 2010/3, 1-20.

Alaerts, Jos, Voorlopers van Ignatius – Desiderius Erasmus: 2008/extra, 44-48.

Au, Wilkie, Zelfs onder het werken contemplatief worden: 2009/1, 22-28.

 

Bastiaens, Jean, Een cursus geloofsvorming op ignatiaanse grondslag: 2010/2, 36-45.

Begheyn, Paul, Pierre Favre als begeleider van de Geestelijke Oefeningen. Het voorbeeld van Petrus Canisius: 2007/2, 53-65.

Blanken, Annemarie den, Met een vrij gemoed: 2006/1, 34-39.

Blickman, Mary, Ignatiaanse spiritualiteit en gemeenschapsopbouw. Een getuigenis: 2008/3, 6-12.

-, Jezuïeten en leken: samen-werken: 2003/1, 17-23.

-, Een week van gebed: 2003/3, 120-126.

Boëdec, François, Een bepaalde kijk op de wereld: 2010/1, 14-16.

 

Boone, Dirk, Een spiritualiteit van de weg: 2007/1, 12-20.

-, Voorlopers van Ignatius – Thomas a Kempis: 2008/extra, 30-43.

Braeckmans, Luc, Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen en de invloed van ignatiaanse spiritualiteit: 2008/3, 13-19.

 

Ceusters, Robert, De Geestelijke Oefeningen ingebed in het leven van gehuwden: 2003/1, 24-34.

Champagne, René, Jezuïeten in contact met het boeddhisme: 2006/3, 109-124.

Claes, Martin, God in spanning: 2006/1, 1-5.

Cnockaert, André, Ignatius van Loyola en zijn leidersrol: 2009/2, 1-18.

-, Jezuïeten in het leven van moeder Teresa: 2011/1, 1-12.

Collins, Patrick W., Vanuit waandenkbeelden naar de waarheid. Thomas Mertons “Ware eigenheid” en de spiritualiteit van de homoseksuele mens: 2006/2, 77-93.

Cusson, Gilles, De twee facetten van de ignatiaanse mystiek: 2003/2, 77-79.

 

Dantscher, Jörg, De Eerste Week van de Geestelijke Oefeningen en de globalisering: 2006/3, 140-144.

Darwen, Ron, Wil de echte Ignatius nú opstaan?: 2009/2, 19-26.

Deahl, Robert, Een gesprek over geweldloosheid tussen Thomas Merton en Ignatius van Loyola: 2005/2, 79-83.

De Baere, Guido, Voorlopers van Ignatius – Gerlach Peters: 2008/extra, 17-29.

De la Marche, Marc, Volksapostolaat. Een ignatiaanse traditie: 2008/1, 25-35.

Desmet, Marc, “Aan U, Heer, geef ik het terug.” Overwegingen omtrent euthanasie – Een commentaar: 2002/1, 17-26.

De Weerdt, Leo, Zo ben ik in de gevangenis terechtgekomen: 2008/2, 15-22.

Dirmeier, Ursula, Aspecten van geestelijke begeleiding: 2005/3, 104-121.

 

Emonet, Pierre, De veranderingen in de praktijk van de Geestelijke Oefeningen: 2005/2, 84-96.

Faesen, Rob, Voorlopers van Ignatius – Geert Grote: 2008/extra, 2-16.

 

Gabel, Helmut, Ignatiaanse contemplatie en moderne Bijbelstudie: 2007/3, 97-110.

Gebed om een waarachtige gemeenschap: 2002/3, 97-99.

Giuliani, Maurice, Ignatiaanse spiritualiteit: 2003/1, 1-3.

-, Een keuze doen onder de Geestelijke Oefeningen in het dagelijks leven: 2002/1, 27-35.

Grondin, Christian, Ignatiaanse identiteit in overgang: 2005/1, 1-15.

 

Haers, Jacques, Het priesterlijke karakter van de Sociëteit van Jezus: 2010/2, 1-8.

Hainz, Michael, Uitsluiting en goddelijke insluiting. Grenservaringen van een zielzorger bij illegalen die in de gevangenis op hun uitwijzing wachten: 2009/2, 41-52.

Heiding, Fredrik, Onze-Lieve-Vrouw, breng ons bij Christus: 2009/1, 29-39.

Herwartz, Christian, God op straat: 2005/2, 71-78.

Hughes, Gerard J., Matteo Ricci in het postchristelijke Europa: 2007/2, 66-79.

 

Iglesias, Ignacio, Geestelijke troost en afgunst: 2005/3, 122-137.

Jong-van Campen, Annemiek de, “Een richting te gaan”: inwijding in ignatiaanse spiritualiteit: 2004/3, 132-140.

 

Kiechle, Stefan, Anders worden in de Geestelijke Oefeningen – anders worden in het dagelijkse leven: 2004/1, 31-43.

-, Wat betekent “ignatiaans”?: 2008/1, 36-45.

Knapen, Peter, Vijf overwegingen over priesterschap: 2010/2, 9-12.

Knauer, Peter, Hoe de jezuïetenorde bestuurd wordt: 2010/1, 38-48.

Knieps-Port le Roi, Thomas, Huwelijksspiritualiteit. Een paradigmaverandering in de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit?: 2009/3, 27-43.

Kolvenbach, Peter-Hans, “Cura personalis”: 2008/3, 20-29.

-, Dialoog en nieuwe evangelisering: 2006/3, 98-108.

-, De Geestelijke Oefeningen, een samenspel van partners: 2004/2, 75-85.

-, Pater Pedro Arrupe, profeet van het aggiornamento: 2008/1, 3-21.

-, “Wat ik het eeuwige Woord wil zeggen” (Geestelijke Oefeningen 109): 2007/3, 120-134.

-, Het werk van de Geestelijke Oefeningen in het Europa van deze tijd: 2003/1, 4-16.

Kurris, Frans, Bidden met Pierre Favre. Een reconstructie: 2007/3, 111-119.

-, Ignatius priester. Een preek in een bejaardenhuis: 2010/2, 13-16.

 

Lambert, Willi, De hemel geaard: zonde, hel en duivel: 2002/3, 100-119.

-, Lichaam en ziekte vanuit ignatiaans perspectief: 2005/1, 34-48.

Lebeau, Paul, Van Iňigo naar Ignatius. De betekenis van een identiteitsverandering: 2007/2, 49-52.

Leeuwen, Hans van, De Eerste Week in onze huidige geloofsbeleving: 2004/2, 63-74.

-, Ignatiaanse spiritualiteit: mystiek en engagement: 2002/3, 132-144.

Leidner, Cordula & Ottmar, Eros in de geestelijke begeleiding: 2005/2, 59-70.

Lembrechts, Pieter-Paul, Mary Ward en de “jezuïetessen”: 2010/1, 17-37.

-, Vragen wat ik verlang: 2005/2, 49-58.

Loosen, Loed, Luisteren naar de Stem. Over onze gelofte van gehoorzaamheid: 2004/3, 97-105.

López Villanueva, Mariola, Vrouwen met wijd open ogen: 2011/1, 32-45.

 

Mahieu, Wauthier de, Maria in het leven van Ignatius en in de Geestelijke Oefeningen: 2010/1, 3-13.

-, Met zachtheid en een rustig gemoed: 2011/2, 23-27.

Marsh, Robert R., Instemming en afwijzing. Wegwijs raken bij het geven van geestelijke begeleiding: 2007/2, 80-96.

Martinson, Jerry, Jezuïeten als bruggenbouwers. Een wereldwijde opdracht: 2010/3, 30-39.

McCann Waldron, Maureen, Vorming van leken. Hen maken tot partners in het pastoraat: 2009/2, 27-40.

Mertes, Klaus, Samenwerking met niet-jezuïeten: 2007/3, 135-142.

Meures, Franz, De Geestelijke Oefeningen van Ignatius als “werken met je eigen biografie”?: 2008/2, 1-14.

Moons, Jos, God dichtbij. Over de kern van Ignatius’ spiritualiteit: 2009/3, 16-26.

Munitiz, Joseph A., Ignatius van Loyola en ernstige depressie: 2007/1, 35-47.

 

New York provincie S.J., Hoe staat een jezuïet tegenover het oud worden?: 2008/3, 30-40.

Nicolás, Adolfo, Aantekeningen voor een profetische lekengemeenschap onder leiding van de Geest van God: 2009/1, 1-10.

-, Acht ontmoetingen met pater Pedro Arrupe: 2008/1, 22-24.

 

O’Leary, Brian, Huidige zingevingsvragen. Een ignatiaanse bijdrage: 2008/2, 23-39.

-, Een ignatiaans model van geestelijke begeleiding: 2010/2, 17-35.

O’Malley, John W., Geschiedenis van de jezuïeten: een nieuw actueel onderwerp: 2006/2, 49-56.

-, De heel eigen wijze waarop Ignatius te werk ging: 2008/3, 1-5.

Oudshoorn, Hans, “Aan U, Heer, geef ik het terug.” Overwegingen omtrent euthanasie – Negen overwegingen: 2002/1, 12-16.

 

Perret, Geneviève, De plaatsvoorstelling: 2007/1, 2-11.

Peters, Jan, Ten dienste van een studentgerichte onderzoeksuniversiteit: 2005/3, 98-103.

Pfeiffer, Heinrich, Het blazoen van de Sociëteit: 2005/1, 16-19.

Poll, Jan van de, Herinneringen van een spirituaal: 2011/2, 17-22.

 

Raper, Mark, De zending voor ogen houden. Religieuze instituten in overgangstijd: 2009/1, 40-44.

Redactie, Aan onze abonnees: 2004/2, 49; 2004/3, 144.

-, In memoriam Felix van Voorst tot Voorst SJ: 2010/1, 1-2.

-, Mededeling: 2005/3, 97.

-, Ten geleide: 2005/extra, 1; 2006/3, 97; 2006/extra, 1; 2007/1, 1; 2008/1, 1-2; 2008/extra, 1.

Renkema-Boersma, Tineke, De plaats waar je staat is … heilige grond. Het spanningsveld tussen psychotherapie en geestelijke begeleiding: 2010/3, 21-29.

Reynaert, Ignace, Kunnen de Geestelijke Oefeningen onze tijdgeest van dienst zijn?: 2004/3, 106-116.

Robert, Sylvie, Vereniging met God bij de ignatiaanse keuze: 2004/1, 1-18.

Rotsaert, Mark, Beschouwingen bij de 35ste Algemene Congregatie: 2009/1, 11-21.

-, Ignatiaans charisma: fragmenten voor een geestelijke vorming: 2006/1, 6-13.

-, Kun je christen worden zonder Christus?: 2004/1, 19-29.

-, Een les in onderscheiding. Notities over Delen I en II van de Constituties: 2003/2, 59-76.

-, Een pedagogie van de beste keuze. Kiezen volgens de Geestelijke Oefeningen: 2008/3, 41-46.

-, Wanneer zijn geestelijke oefeningen “ignatiaanse” geestelijke oefeningen?: 2002/2, 49-62.

Routhier, Gilles, Als de grenzen vervagen: 2007/1, 21-34.

Ruyssen, Georges, De zending van de Sociëteit en de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève: 2003/1, 36-43.

 

Schönfeld, Andreas, Spirituele identiteit en mystiek: 2011/1, 23-31.

Sesboué, Bernard, De Sociëteit van Jezus, een presbyterale orde: 2006/2, 57-76.

Shano, Philip, Het gemeenschappelijk onderzoek: 2011/2, 28-35.

Sintobin, Nikolaas, De ignatiaanse uitmuntendheid: aangebrand erfstuk of cruciale uitdaging?: 2010/3, 40-48.

-, Uitmunten voor anderen: personalisatie door socialisatie: 2003/3, 127-138.

Sonnen, Ruud, Een bodem in ons bestaan: 2003/1, 35.

South, Elizabeth W., De Epiphany Group: 2006/1, 40-48.

Spaanse provincie S.J., Ignatius, Favre, Xaverius. Leven vanuit de bron, een nieuwe impuls voor de zending: 2006/extra, 2-24.

Splain, Tom, Ignatiaanse spiritualiteit heeft werkelijk van doen met liturgische vroomheid: 2003/2, 80-84.

Standaert, Nicolas, De compositie van de plaats: een ruimte voor ontmoeting: 2006/3, 125-139.

-, Drie manieren van kiezen: 2011/2, 36-44.

Stoffels, Ben, Bewegingen: 2004/2, 86-93.

Stone, Nathan, Gedachten over jongeren en de ignatiaanse methode. Geestelijke Oefeningen voor een levenskeuze: 2011/2, 1-16.

Stuyt, Jan, Anima Christi: 2004/1, 30.

-, Jezuïeten en parochies: 2009/3, 44-48.

 

Tetlow, Joseph A., Is geloven eenvoudig?: 2005/1, 30-33.

Thorer, Josef, De interpretatiegeschiedenis van het ignatiaans-jezuïtische gebed: 2002/2, 76-90.

Uríbarri, Gabino, De gevaren van te zware werkdruk voor de toekomst van het religieuze leven: 2003/2, 85-96.

 

Van den Bossche, Stijn, “U hebt het mij gegeven, aan U, Heer, geef ik het terug” (GO 234): 2005/1, 20-29.

Van Huffel, Sabine, Bidden met hart en ziel: een lekengetuigenis: 2005/extra, 2-43.

Veale, Joseph, De dynamiek van de Constituties: 2003/3, 97-119.

-, Het stilzwijgen: 2004/3, 117-131.

Vercruysse, Jos, Geschapen om God te loven: 2004/2, 50-62.

-, Een nieuwe wijze van christen-zijn. De jezuïeten en de oecumene: 2009/3, 1-15.

Verschueren, Johan, Het ignatiaanse gebed, te beginnen bij Ignatius: 2006/1, 14-33.

-, Nicolaas Bobadilla S.J. De mens achter het beeld van het “enfant terrible”, deel I: 2002/1, 1-10; deel II: 2002/2, 63-75; deel III: 2002/3, 120-131.

Verstraeten, Johan, Caritas in veritate: prioriteit van de liefde en terugkeer van de rechtvaardigheid: 2011/1, 13-22.

-, “Decreten” als inspiratie voor niet-jezuïeten: 2003/2, 49-58.

 

Wüst, George, Het “magis” als wezenlijk element in de Constituties. Over de opname en de geestelijke ontwikkeling van de jezuïet: 2002/1, 36-48.

 

 DE MOEITE WAARD – BOEKBESPREKINGEN

In deze rubriek werden de volgende boeken besproken (de naam van de recensent staat tussen haakjes).

Anderegg, Arthur; Drunen, Theo van; Jong-van Campen, Annemiek de; Noordik, Wil & Vilder, Henk de, Een richting te gaan. Werkboek voor ignatiaanse spiritualiteit: 2004/2, 94-96 (W. Ceyssens).

Bacq, Michel; Charlier, Jean & équipe ESDAC, Pratique du discernement en commun. Manuel des accompagnateurs: 2008/3, 47-48 (P.-P. Lembrechts).

Barry, William A., Jesuit Spirituality for the Whole of Life: 2003/3, 139-144 (E. Bolsius).

-, & Doherty, Robert G., Contemplatives in Action. The Jesuit Way: 2004/1, 46-48 (P. van Breemen).

Blickman, Mary, Theorie en praktijk van de Geestelijke Oefeningen. Bijdragen in seminarie en intervisie: 2005/3, 138-140 (P. van Breemen).

Cariou Charton, Sylvain (red.), Vrienden in de Heer met Ignatius van Loyola, Franciscus Xaverius en Petrus Faber: 2006/2, 94-96 (F. Wobbe).

Conwell, Joseph F., Walking in the Spirit. A Reflection on Jeronimo Nadal’s Phrase “Contemplative Likewise in Action”: 2004/3, 141-143 (J. Vanneste).

Deenen, Jan van, Stroom van Leven. Omzien naar je levensverhaal met Ignatius: 2011/1, 46-47 (W. Molenaar).

Demoustier, Adrien, Les Exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Lecture et pratique d’un texte: 2011/2, 47-48 (P.-P. Lembrechts).

Dyckman, Katherine; Garvin, Mary & Liebert, Elizabeth, The Spiritual Exercises Reclaimed. Uncovering Liberating Possibilities for Women: 2009/1, 45-47 (P.-P. Lembrechts).

 

Grupo de Espiritualidad Ignaciana o.l.v. José García de Castro, Diccionario de Espiritualidad Ignaciana: 2008/2, 45-47 (J. Vercruysse).

Haers, Jacques; Leeuwen, Hans van & Rotsaert, Mark, De Heer van de vriendschap: 2011/2, 45-47 (P. Van Petegem).

Jaer, André de & équipe, Vivre le Christ au quotidien. Pour une pratique des Exercices spirituels dans la vie: 2004/1, 44-45 (M. Rotsaert).

La Bella, Gianni (ed.), Pedro Arrupe General de la Compaňía de Jesús. Neuvas aportaciones a su biografía: 2008/1, 46-48 (P. Begheyn).

Lefrank, Alex, Umwandlung in Christus. Die Dynamik des Exerzitien-Prozesses: 2010/2, 46-48 (H. van Leeuwen).

Maron, Gottfried, Ignatius von Loyola: Mystik – Theologie – Kirche: 2002/2, 91-96 (J. Vercruysse).

McDonough, Peter & Bianchi, Eugene C., Passionate Uncertainty Inside the American Jesuits: 2003/1, 44-48 (E. Bolsius).

Mendiboure, Bernard, Lire la Bible avec Ignace de Loyola: 2009/1, 47-48 (H. Peltenburg).

 

O’Leary, Brian, Pierre Favre and Discernment. The Discernment of Spirits in the Memoriale of Blessed Pierre Favre: 2007/3, 143-144 (N. Sintobin).

Prové, Godelieve, Becoming Human. A Story of Transformation Through Conflict and Healing: 2005/3, 141-144 (H. de Vilder).

Rotsaert, Mark, Leven in overvloed. Bidden met het Johannesevangelie: 2008/2, 47-48 (M. Blickman).

Zegveld, André, Worden wat God is. Mensen op het spoor van God brengen: 2011/1, 48 (J. Stuyt).

 

De index werd samengesteld door Pieter-Paul Lembrechts S.J

 

Bekijk alle cardoner articles

Deel