Onze visietekst

 

Lees verder
Ons aanbod 9

 

Het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten in de Lage Landen (hierna Platform genoemd) maakt deel uit van de jezuïeten van Nederland en Vlaanderen. Zijn werking is in het bijzonder gericht op de Lage Landen. Het Platform houdt kantoor in Amsterdam.

Als jezuïetenwerk plaatst het Platform zich binnen de zending van de wereldwijde Sociëteit van Jezus.

Jezuïeten en hun medewerkers worden gezonden om mensen te helpen Gods aanwezigheid in de wereld te ontdekken. Daartoe richt het Platform zich tot een breed spectrum van zinzoekers zowel binnen als buiten de R.K. Kerk. Jezuïeten en medewerkers laten zich hierbij inspireren door het Evangelie en de jezuïtische en ignatiaanse traditie. Samenwerking met de landelijke en internationale jezuïtische en ignatiaanse familie wordt nagestreefd. Samenwerking met andere geledingen van de R.K. Kerk, andere christelijke kerken en andere mensen en organisaties van goede wil wordt nagestreefd.

De zending van het Platform is:

  • vorming aanbieden inzake ignatiaanse spiritualiteit en christelijk geloof in het algemeen;
  • het promoten van studie inzake de ignatiaanse spiritualiteit;
  • vanuit de Ignatiaanse spiritualiteit knowhow ontwikkelen en vorming aanbieden voor de spiritualiteit van beroepsgroepen, in het bijzonder aangaande leiderschap.

Bij het uitvoeren van deze zending wordt ernaar gestreefd de vier speerpunten van de Sociëteit van Jezus steeds een plaats te geven:

  • het bevorderen van een onderscheidende levenshouding en van het doen van de Geestelijke Oefeningen;
  • uitgesloten mensen nabij zijn;
  • ecologie;
  • op weg gaan met jongeren.

Onze instrumenten

Met het oog op deze vormingsopdracht worden diverse instrumenten aangeboden: gebedsmateriaal, Geestelijke Oefeningen, geestelijke begeleiding, voordrachten, leesgroepen, gemeenschappelijke onderscheiding, opleiding van geestelijke begeleiders, workshops …. Creativiteit en vernieuwing worden nagestreefd. De aanwezigheid in de digitale omgeving krijgt bijzondere aandacht.

In de regio Amsterdam is de Krijtberg voor het Platform de bevoorrechte, zij het niet exclusieve, plaats om actief te zijn. In Vlaanderen is de Oude Abdij in Drongen de bevoorrechte partner.