Nikolaas Sintobin sj

Jezuïet en internetpastor

Nikolaas Sintobin sj

Nikolaas Sintobin is jezuïet en verantwoordelijk voor ons internetpastoraat, in het bijzonder Bidden Onderweg en Ignatiaans Bidden. Daarnaast schrijft hij boeken & artikelen en geeft hij voordrachten en trainingssessies over ignatiaanse spiritualiteit.

Nikolaas Sintobin is jezuïet en verantwoordelijk voor ons internetpastoraat, in het bijzonder Bidden Onderweg en Ignatiaans Bidden. Daarnaast schrijft hij boeken & artikelen en geeft hij voordrachten en trainingssessies over ignatiaanse spiritualiteit.

Hoe ben je in aanraking gekomen met de ignatiaanse spiritualiteit?

Ik leerde de ignatiaanse spiritualiteit kennen aan het einde van mijn rechtenstudies in Leuven. Daar deed ik in een GCL-groepje van jongeren de Geestelijke Oefeningen in het dagelijks leven. Heel geleidelijk aan veranderde het mijn leven in de diepte. In die mate dat ik drie jaar later aan de poort klopte van het noviciaat van de jezuïeten.

Wat spreekt je aan in de ignatiaanse spiritualiteit?

Ik ben bijzonder geboeid door het feit dat in de ignatiaanse spiritualiteit de mensenervaring zo centraal staat. Het is één leerschool in het leren luisteren naar de Geest van God. Bijzonder daarbij is dat voor Ignatius van Loyola de vreugde het kompas bij uitstek is om Gods stem op het spoor te komen. Daarbij komt dat Ignatius een gebedspedagogiek aanreikt die je op rechtstreekse wijze in contact brengt met Jezus zoals de Bijbel Hem leert kennen. Samengevat, ik ervaar de ignatiaanse spiritualiteit als een dagelijkse uitnodiging om meer mens te worden.

Kun je enkele voorbeelden geven van je werk voor het Platform?

In de afgelopen jaren heb ik verschillende boeken geschreven over ignatiaanse spiritualiteit. Voor ons YouTube-kanaal maakte ik samen met Guido Attema verschillende video’s, waaronder lezingen over ignatiaanse spiritualiteit. Voor gebedspodcast Bidden Onderweg maakte ik in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap een retraite bij 21 Psalmen, die we op Bidden Onderweg hebben uitgegeven als een podcastretraite. Voor het Ignis, het webmagazine van de Nederlandstalige jezuïeten schrijf ik opiniebijdragen en artikelen over cultuur, bijvoorbeeld recensies van romans die ik lees (en wat ik nogal graag doe).

Beluister hier een interview met Nikolaas Sintobin sj over zijn leven en de vraag: christelijke spiritualiteit, wat heb je eraan?

In deze podcast van Kerknet vertelt Nikolaas uitgebreid over zijn werk voor ons. Een mooie kennismaking met het internetpastoraat

In dit interview vertelt Nikolaas over zijn keuze jezuïet te worden en over de religieuze geloftes

 

 

Bekijk alle portretten

Deel