BOEK: Nikolaas Sintobin S.J. Levenslessen

BOEK: Nikolaas Sintobin S.J. Levenslessen 1

Levenslessen - Hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet.

Levenslessen – Hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet.

In het Nederlandse taalgebied is Nikolaas Sintobin de belangrijkste vulgarisator van de ignatiaanse spiritualiteit; via spreekbeurten, het internet en zijn toegankelijke boeken. Leven met Ignatius (Meinema Averbode, 2015) en Vertrouw op je gevoel (Kok Lanno0, 2021) raad ik regelmatig aan bij retraitanten en geïnteresseerden.

Levenslessen is zijn meest recente boek – twintig essays die eerder verschenen in een lifestyle magazine. Zelf omschrijft hij dit boek als “sui generis”. En inderdaad, waar het in Vertrouw op je gevoel ging om een systematische uiteenzetting van de onderscheiding der geesten, zijn nu dagelijkse situaties het uitgangspunt en komen bepaalde ignatiaanse thema’s pas in tweede instantie bovendrijven.
Per hoofdstuk wordt een thema uitgediept, geïnspireerd door uiteenlopende personen zoals Etty Hillesum (stilte), Nikki Lauda (verlangen) en Augustinus (liefde). Soms gebeurt de verdieping aan de hand van de etymologie van een woord; zo is “religie”, afgeleid van religare (lat.: verbinden), de insteek in het essay over verbondenheid (met John Steinbeck).
Velen associëren ignatiaanse spiritualiteit met het maken van keuzes; vandaar extra aandacht voor “De goede twijfel” (hfdst. 16). Twijfel heeft een negatieve bijklank en ontstaat vaak omdat we niet alle parameters beheersen. Natuurlijk, je moet je goed informeren, maar durven niet te weten kan ook een troef zijn. Innerlijke openheid en ontvankelijkheid kunnen maken dat je verschillende alternatieven overweegt. “Tijd brengt raad”, “Een nachtje over slapen” zijn twee oude wijsheden (subtitel van het boek) die gelinkt kunnen worden aan twijfel en het maken van keuzes.

Persoonlijk voel ik me meer aangetrokken door de hoofdtitel Levenslessen. Immers, door regelmatig aandacht te hebben voor onze dagelijkse ervaringen kunnen we veel leren. Het viel me op dat Nikolaas Sintobin zowel in het eerste (danken) als in het laatse hoofdstuk (vreugde) stilstaat bij het bewustzijnsonderzoek, beter bekend als “Levensgebed” onder de vorm: Dank u, Sorry, Alstublieft – met speciale aandacht
voor dankbaarheid. Focus hierbij op je gevoelens en niet op de feiten zodat je niet uitkomt op reeds vertrouwde ervaringen.

“Ik weet niet of je geluk kunt maken. Je kunt het wel vinden. Als je er tenminste naar op zoek gaat. Het best in de gewone dingen van het leven.” (p. 171)

Wiggert Molenaar S.J.

Nikolaas Sintobin S.J.
Levenslessen – Hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet.
Kok Lannoo, 2023, 171 p.

Bekijk alle artikelen van Cardorner

Deel