Cardoner
Een spiritualiteit van de Weg.
Een spiritualiteit van de Weg.

door Dirk Boone. De auteur is directeur van het Bezinningscentrum “Oude  Abdij” in Drongen. Als leek heeft hij daar de leiding van een apostolisch werk van de jezuïeten. In dit artikel geeft hij als reflectie op zijn samenwerking met hen enkele gedachten over de jezuïeten en de ignatiaanse spiritualiteit. Wie – als niet-jezuïet – regelmatig samenwerkt met […]

De plaatsvoorstelling.

door  Geneviève Perret.   “Was je erbij toen men mijn Heer aan het kruis sloeg?” Negro spiritual. In de Geestelijke Oefeningen geeft Ignatius een groot aantal kostbare aanwijzingen om te helpen bidden. Een bijzondere zorg dient te worden besteed aan de “plaatsvoorstelling”, die omschreven wordt als “een bepaalde manier om, bij het begin van het […]

Als de grenzen vervagen.
Als de grenzen vervagen.

door  Gilles Routhier    Wat is de positie van de leek in de Kerk ten opzichte van priesters, religieuzen, nieuwe religieuze bewegingen e.d. ? De onderlinge grenzen vervagen waar  nieuwe verbanden en associaties ontstaan.  Het opkomen van nieuwe praktijken  was aanleiding tot nieuwe ontwikkelingen in de theologie over de leek, en in de 20e eeuw ging  men daarom […]

Ignatius van Loyola en ernstige depressie.

door Joseph A. Munitiz S.J.   Wat is eigenlijk een depressie? Hoe ermee om te gaan in het geestelijjk leven en in de begeleiding? Leed Ignatius ook aan depressies? Is depressie hetzelfde als troosteloosheid? Met deze en dergelijke vragen houdt de auteur zich in dit artikel bezig.    Sinds enige jaren zijn ernstige depressies een vrij algemeen verschijnsel […]

Dialoog en Nieuwe Evangelisering

Peter-Hans Kolvenbach SJ De interreligieuze dialoog is een van de onderwerpen die na aan het hart liggen van de Algemeen Overste van de jezuïeten. Enige tijd geleden werd hij geïnterviewd door JeanLuc Pouthier. Deze interviews werden gebundeld onder de titel “Faubourg du SaintEsprit” (Bayard 2004). Het artikel is te lezen door het volgen van deze […]

Ignatiaans charisma: fragmenten voor een geestelijke vorming

Door Mark Rotsaert SJ Enige wezenlijke elementen van een geestelijke vorming vanuit het ignatiaans charisma worden in dit artikel beschreven. Ze geven aan, wat een hedendaagse vorm zou kunnen zijn om “de zielen te helpen”. Klik hier om het artikel te lezen.

Het ignatiaans gebed, te beginnen bij Ignatius

Door Johan Verschueren SJ Er is overeenkomst tussen ignatiaans gebed en het gebed van Ignatius, en er is onderscheid. Dat kan helpen om tot een eigen invulling en vormgeving van het bidden in de ignatiaanse traditie te zoeken. Om het artikel als PDF te lezen kunt u hier klikken. Verleden jaar vroeg men mij om […]

Ignatiaanse identiteit in overgang

Door Christian Grondin Dit artikel verscheen eerst in Canada : Ignatian Identity in Transition. De Nederlandse vertaling vindt u hier:  Grondin-Identiteit  

Vragen wat ik verlang

door Pieter-Paul Lembrechts SJ Een sleutelbegrip in de Geestelijke Oefeningen: verlangen.   Pater Lembrechts – een ervaren begeleider – schrijft erover:   klik hiernaast Lembrechts-Vragen

Eros in de geestelijke begeleiding

door Cordula Leidner en Ottmar Leidner Wijsheid uit de praktijk: Dit echtpaar uit de GCL schreef erover Leidner-Eros (1)

Bidden met hart en ziel: een lekengetuigenis

Door Sabine Van Huffel Dit artikel is een getuigenis over de betekenis van het gebed in het leven van de schrijfster: hoe zij heeft leren bidden met het evangelie vanuit de ignatiaanse spiritualiteit, hoe zij dit bidden ervaart en hoe zij het verder beleeft in haar dagelijks leven. Een grote rol in de ontwikkelingen die […]

Kunnen de Geestelijke Oefeningen onze tijdgeest van dienst zijn?

Door Ignace Reynaert SJ In deze bijdrage zal ik aandacht hebben voor twee vragen. Er is vooreerst de vraag naar de eigenheid van onze tijdgeest in verband met de Geestelijke Oefeningen. Maar er is ook de vraag hoe de mensen vandaag vanuit hun eigentijdse nood een tegemoetkoming kunnen vinden in de Geestelijke Oefeningen. Hebben de […]