Ten geleide: bij de 100e geboortedag van Pedro Arrupe.

Ten geleide: bij de 100e geboortedag van Pedro Arrupe.

 

 

De 27e jaargang van Cardoner verschijnt in een nieuw jasje. Om praktische redenen was de redactie op zoek naar een andere drukker. Dat was de aanleiding om meteen de hele opmaak een beurt te geven. De vorige lay-out, die elf jaar het uitzicht van Cardoner heeft bepaald, werd ontworpen door Philip Debruyne S.J., die er ook voor gezorgd heeft dat ons tijdschrift in Mechelen onder de koepel van Kerk & Wereld gedrukt kon worden. We zijn Philip en zijn medewerkers dankbaar voor de deskundige en betrouwbare manier waarop zij al die jaren de productie van Cardoner hebben behartigd.

De nieuwe kaft is het werk van Hilde Michiels van grafisch bureau CitroenCitroen in Brugge. Zij liet zich inspireren door het uittreksel uit de autobiografie van Ignatius hiernaast, dat de naam van ons tijdschrift verklaart. Aan het water van de Cardoner overkwam Ignatius een verlichting, die alle andere genaden die hij tijdens zijn leven gekregen had overtrof. De ogen van zijn verstand gingen open en “hij kreeg inzicht in veel dingen en verwierf kennis, zowel op het terrein van het geestelijke als inzake geloof en wetenschap”. Dat gebeurde terwijl hij naar het water zat te kijken. Dat water heeft de ontwerpster zowel op de buitenzijde als op de binnenzijde van de kaft weergegeven. Op de voorkant vindt u bovendien het vertrouwde monogram van de naam Jezus, een ander centraal ignatiaans thema, deze keer getekend door Bert Daelemans S.J. Ook het binnenwerk is vernieuwd. We kozen voor de platte tekst een mooie, klassieke, goed leesbare schreefletter, en een bijpassend schreefloos lettertype voor de redactionele inleidingen en de tussenkopjes.

Het belangrijkste blijft natuurlijk de inhoud: degelijke, diepgaande artikelen uit binnen- en buitenland. Zo proberen we u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van de ignatiaanse spiritualiteit, trouw aan de doelstelling van dit blad. Dit nummer besteedt speciale aandacht aan de honderdste verjaardag van de geboorte van pater Pedro Arrupe, generaal overste van de Sociëteit van Jezus van 1965 tot 1983, met onder meer bijdragen van zijn twee opvolgers, Peter-Hans Kolvenbach en de pas verkozen nieuwe generaal, Adolfo Nicolás.

Bij deze gelegenheid vermelden we piëteitsvol de naam van Daan van der Veldt S.J. Hij overleed te Nijmegen op 27 september 2007. Daan was onze vaste vertaler voor Duitstalige artikelen. Hij kende niet alleen zeer goed Duits, maar wist bovendien de taal waaruit hij vertaalde in genietbaar Nederlands om te zetten. Ook Cardoner zal hem missen.

de redactie

Bekijk alle artikelen van Cardorner

Deel