Cardoner
BOEK: Pedro Arrupe General de la Compañía de Jesús. Nuevas aportaciones. 2007.
BOEK: Pedro Arrupe General de la Compañía de Jesús. Nuevas aportaciones. 2007.

Een standaardwerk over Pedro Arrupe (1907 – 1991).  Onlangs is in Spanje van Gianna La Bella een vuistdik boek verschenen om de geboortedag te gedenken van de Bask Pedro Arrupe SJ, die qua uiterlijk en innerlijk door velen beschouwd wordt als een alter Ignatius. Als algemeen overste van de jezuïetenorde tussen 1965 en 1983 heeft […]

Volksapostolaat: een ignatiaanse traditie.

door Marc De la Marche S.J.  Naast spiritueel werk in strikte zin (geestelijke oefeningen, geestelijke begeleiding e.a.), onderwijs (middelbaar en hoger), intellectueel apostolaat op alle niveaus, sociaal apostolaat met en voor de armen, en naast missionaire verkondiging is ook wat men het “volksapostolaat” noemt een van de vormen geweest waarin het apostolisch engagement van de jezuïeten […]

Jezuïetenhumanisme vandaag   
Wat betekent ‘ignatiaans’?

door Stefan Kiechle S.J.  De woorden “ignatiaanse spiritualiteit” en “ignatiaanse geestelijke oefeningen” liggen ons in de mond bestorven. Het predicaat “ignatiaans” geldt in brede kring als kwaliteitswaarmerk, maar het heeft vele betekenissen en die zijn zeker niet onomstreden. De auteur, tot voor kort novicemeester voor de Duitse provincie, ontwikkelt hier enige gedachten over wat “ignatiaans” […]

Ignatiaanse contemplatie en moderne Bijbelstudie.
Ignatiaanse contemplatie en moderne Bijbelstudie.

door Helmut Gabel.   Wat Ignatius zegt over contemplatief gebed komt goed overeen met recentere stromingen in de Bijbelse exegese, die de actieve rol van de lezer benadrukken. De auteur promoveerde op de veranderingen in het verstaan van de Bijbelse inspiratie na Vaticanum II. Hij is diocesaan priester en verantwoordelijk voor de volwassenenvorming en de voorgezette […]

‘Wat ik het eeuwige Woord wil zeggen’ (GO 109).

Peter-Hans Kolvenbach S.J. laat ons met dankbaarheid nadenken over de bouwstenen en over de bouwmeesters van het gebouw van de Geestelijke Oefeningen. Dit is de tekst van een voordracht gehouden tijdens de “Werkweek Geestelijke Oefeningen” in Wenen-Lainz op 8 juni 2006.     Als een bezoeker de mooie bouwwerken van Wenen bewondert, vergeet hij gemakkelijk dat al […]

Bidden met Pierre Favre: een reconstructie.
Bidden met Pierre Favre: een reconstructie.

door Frans Kurris S.J.   Het jubileumjaar 2006, waarin de vijfhonderdste geboortedag van Pierre Favre werd gevierd, heeft de belangstelling voor deze zalige medebroeder doen toenemen. Dit artikel buigt zich over zijn gebedsleven.   Wie de brieven, de instructies en het Memoriale van Pierre Favre leest, krijgt veel te horen en te zien. Het landschap […]

Samenwerking met niet-jezuïeten.

door Klaus Mertes S.J. De Algemene Congregatie van 1995 vaardigde een decreet uit over de samenwerking van jezuïeten en niet-jezuïeten. Tijdens de volgende Congregatie, die in het voorjaar van 2008 plaatsvindt, zal dit punt opnieuw op de agenda staan. In de tussentijd is heel wat ervaring opgedaan, getuige onderstaande bijdrage uit Duitsland.  Medewerkers in de wijngaard […]

BOEK: PIERRE FAVRE AND DISCERNMENT:  The Discernment of Spirits in the Memoriale.
BOEK: PIERRE FAVRE AND DISCERNMENT: The Discernment of Spirits in the Memoriale.

Een nieuwe uitgave van de studie uit 1979 van Brian O’Leary over de kunst van de onderscheiding van de geesten bij de zalige Pierre Favre, bij gelegenheid van het jubeljaar van Ignatius, Xaverius en Favre. Het is de licht ingekorte versie van het doctoraalproefschrift dat de auteur in 1973 verdedigde aan de Gregoriaanse Universiteit in […]

VAN IÑIGO NAAR IGNATIUS. De betekenis van een identiteitsverandering.
VAN IÑIGO NAAR IGNATIUS. De betekenis van een identiteitsverandering.

door Paul Lebeau S.J.   Vanaf ongeveer 1535 ging Iñigo van Loyola zich Ignatius noemen. De auteur peilt naar de diepere beweegredenen die aanleiding gaven tot deze verandering.   De meeste biografen van onze vader, de heilige Ignatius, vermelden dat de voornaam Ignacio in het Castiliaans niet de naam is die hij bij zijn doopsel […]

Pierre Favre als begeleider van de Geestelijke Oefeningen: Het voorbeeld van Petrus Canisius. 1
Pierre Favre als begeleider van de Geestelijke Oefeningen: Het voorbeeld van Petrus Canisius.

door Paul Begheyn S.J.   Pierre Favre was een van de eerste gezellen van Ignatius en medestichter van de Sociëteit van Jezus. In 2006 werd de vijfhonderdste verjaardag van zijn geboorte gevierd. Wat volgt is de Nederlandse vertaling van een lezing die op 24 augustus 2006 werd gehouden op een internationaal congres te Loyola. Toen […]

MATTEO RICCI IN HET  POSTCHRISTELIJKE EUROPA.
MATTEO RICCI IN HET POSTCHRISTELIJKE EUROPA.

door  Gerard J. Hughes S.J.   Is inculturatie van het geloof in het postchristelijke Europa een pastorale noodzaak, of betekent dit een verwatering van de christelijke boodschap? Is het beter zich aan de mens van vandaag aan te passen, of moeten we onverkort vasthouden aan het evangelie? De vragen zijn dezelfde als in het zestiende-eeuwse […]

Instemming en afwijzing. Wegwijs raken bij het geven van geestelijke begeleiding.

door Robert R. Marsh S.J.   Op elk moment van het geestelijk leven zijn verschillende impulsen aan het werk. We moeten kiezen aan welke we gevolg geven en aan welke niet. De auteur raadt een zeer eenvoudige methode aan: blijf bij de beweging – vermijd de tegenbeweging. Enige tijd geleden zat ik te praten met mijn […]