Vormingsmodule geestelijk gesprek

 

Lees verder
Vormingsmodule geestelijk gesprek

 

 

Vormingsmodule geestelijk gesprek
Synodaal luisteren, spreken en doen

Opzet en inhoud
Het geestelijk gesprek is een belangrijke bouwsteen van de synodale weg en bij trajecten van gemeenschappelijke onderscheiding. In deze vorming leer je het geestelijk gesprek kennen door het eerst en vooral zelf te ervaren in 3 rondes: stille tijd met een gebedsblad, uitwisselen in klein groepje, verderzetting van het geestelijk gesprek in grote groep. De terugblik en theoretische, maar praktisch gerichte inleidingen vanuit de ignatiaanse spiritualiteit vullen je ervaring aan. Thema’s die aan bod zullen komen zijn: innerlijke bewegingen, de werking van de Geest, troost en troosteloosheid, geestelijke onderscheiding, het gebedsblad, de techniek en aandachtspunten als gespreksbegeleider…

Op het einde van de vorming ben je geen expert in synodaliteit noch in onderscheiding. Wel heb je mogen proeven van het geestelijk gesprek, heb je een aantal basisbegrippen leren kennen zodat je je eerste stappen of verdere stappen kan zetten in je eigen gemeenschap of organisatie.

Begeleidingsteam
Jezuïeten en ignatiaanse medewerkers van het Platform ignatiaanse spiritualiteit

Doelgroepen
1. Heb je interesse in het synodale proces of ben je nu al betrokken bij de synodale weg en wens je hierover meer achtergrond te krijgen en een plek om te oefenen in het anders luisteren en spreken? Vanuit een bisdom, parochie, gemeenschap, christelijke organisatie, gemeente van de PKN… schrijf je bij voorkeur per twee in; op voordracht van een (pastoraal) verantwoordelijke.
2. Ben je geïnteresseerd in het volgen van de opleiding tot begeleider Gemeenschappelijke Onderscheiding? Dan is deze vorming de eerste module.

Tussentijdse opdrachten
Indien je deelneemt verwachten we dat je ook tussentijds oefent via de opdrachten die we je meegeven. Dat doe je met een groep van 4 à 8 personen binnen jouw organisatie, die je daarvoor bereid vindt. Bij aanmelding vermeld je reeds je ‘oefengroep’.

Praktische gegevens
VORMING voor NEDERLAND & VLAANDEREN
Data: woensdagen 23 oktober, 27 november 2024, 29 januari 2025; 9.30u – 16.30u
Locatie: Antwerpen (nog te bevestigen)
Kosten: € 300,-

Aanmelding
Aanmelden via vanlinden.elc@jezuieten.org
Te verstrekken informatie:
– Naam:
– Mailadres:
– Bisdom, parochie, organisatie:
– Op voordracht van verantwoordelijke (naam + functie):
– Mijn oefengroep:
– Korte motivatie waarom ik wil deelnemen (max. 5 zinnen):