Het geestelijk gesprek

Eén van de belangrijkste bouwstenen van de Synodale weg is het geestelijk gesprek.  

Lees verder
Driedaagse vormingsmodule 'geestelijk gesprek'

Eén van de belangrijkste bouwstenen van de Synodale weg is het geestelijk gesprek.

 

De synodale weg en gemeenschappelijke onderscheiding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gemeenschappelijke Onderscheiding (GeOS) is geïnspireerd door de spiritualiteit van Ignatius van Loyola en gebeurt vanuit de grondvisie dat God niet enkel individuele personen leidt maar ook groepen.

De Geest spreekt tot elk lid van de groep.

Ieders inbreng is daarom belangrijk en verrijkt de groep als geheel. Om het spreken van de Geest te horen is een klimaat van verstilling en openheid nodig.

Eén sessie van het geestelijk gesprek bestaat uit 3 tijden. In een eerste tijd ontvangen de leden van de groep een blad voor persoonlijke meditatie en gebed. Dan volgt een uitwisseling in een kleine groep van 4 à 6 personen. Dat gesprek vraagt een intens en respectvol luisteren naar elkaar zodat er ruimte ontstaat voor de verschillen en ieder lid vrijuit kan spreken. In een derde tijd komt de hele groep samen om het geestelijke gesprek verder te zetten.

 

Spreekt dit je aan?
We bieden je graag volgende vormingsmodule aan: ‘Geestelijk gesprek – Synodaal luisteren, spreken en doen’.

Lees meer over het geestelijk gesprek