Wat is ignatiaans Bijbelgebed?

God ontmoeten in de Bijbel

Lees verder
Wat is ignatiaans Bijbelgebed? 1

God ontmoeten in de Bijbel

Het ignatiaanse bidden is in de eerste plaats christelijk bidden. Ignatius van Loyola heeft gedurende zijn lange pelgrimsjaren zich kunnen inspireren aan heel wat verschillende tradities binnen de Kerk. Zijn originele bijdrage is vooral gelegen in het leggen van bepaalde accenten. Zijn intuïties en inzichten over het gebed vind je terug in de Geestelijke Oefeningen.

Contemplerend Bijbelgebed

In het ignatiaanse gebed staat de Bijbel vaak centraal. Het ignatiaanse Bijbelgebed is eerder beschouwend en contemplerend. Het leert om het Woord van God binnen te laten in de eigen, persoonlijke ervaring. In die zin is het erg verschillend van Bijbelstudie. Een ander ignatiaans gebed is het ‘bidden met het 5de evangelie’. Het wordt ook levensgebed genoemd. Dit gaat over bidden met het verhaal van God in je eigen leven, hier en nu. Het ignatiaanse gebed is doorgaans individueel. Maar er er bestaan ook vormen van gemeenschappelijk ignatiaans gebed, in het bijzonder de contemplatieve dialoog.

Bekijk hier ons actuele retraite-aanbod

Handboek Bidden met de Bijbel

In zijn boek Bidden met de Bijbel legt jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin uit hoe je kunt leren bidden met de Bijbel. Laagdrempelig en concreet neemt hij je mee in de meest gebruikte methode om te bidden met de Bijbel: die van Ignatius van Loyola. Dit boek geeft vijftig handige tips om biddend met de Bijbel aan de slag te gaan. Volg het gebedstraject met vijftig Bijbelteksten en gebedssuggesties om het bidden met de Bijbel te oefenen en er een eigen weg in te vinden.

 

Manieren om te bidden

Ignatius laat in zijn Geestelijke Oefeningen zien dat hij inzicht heeft in hoe verschillende mensen zich op verschillende manieren met God verbinden. Hij schreef ooit: “Het is gevaarlijk om iedereen dezelfde weg te laten volgen”. Dus, vind wat voor jou werkt!

Het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit biedt verschillende manier van bidden aan – waarvan de digitale advents- en 40-dagenretraite er één is. Er zijn geleide meditatie in tekst en audio, in de video’s op ons YouTube-kanaal gaan we dieper in op verschillende facetten van het geestelijk leven, ook bieden we trajecten aan voor het nemen van belangrijke beslissingen of om God meer op het spoor te komen in je dagelijkse leven. Steeds putten we uit de rijke traditie van de ignatiaanse spiritualiteit (klik hier voor een overzicht van de activiteit van het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit).

In deze video legt jezuïet en geestelijk begeleider Gregory Brenninkmeijer uit wat Ignatiaans bidden met de Bijbel is

Onderscheiding van de geesten

De onderscheiding van de geesten is een kernbegrip uit de ignatiaanse spiritualiteit. Deze onderscheiding gaat over het groeien in spirituele zelfkennis. Je leert steeds beter te luisteren naar de bewegingen in je hart, bijvoorbeeld tijdens of na een gebedstijd. Als je deze innerlijke ‘antennes’ beter afstemt, lukt het je ook om gedurende de dag te onderscheiden welke diepe gevoelens je bewegen. Wat geeft diepe, langdurige vreugde? Wat is eerder leeg of dor? Door goed te luisteren kun je de uitnodiging van God op het spoor komen. Een uitgestoken hand die je helpt te groeien naar meer leven.

Een goede keuze maken

Ignatius heeft in zijn Geestelijke Oefeningen principes opgesteld voor het nemen van beslissingen. Die hebben al talloos veel mensen geholpen om de juiste keuze te maken op een kruispunt in hun leven. Dit spirituele proces voor het nemen van beslissingen wordt vaak “onderscheidingsvermogen” genoemd, wat betekent luisteren naar de stem van God.

De Geestelijke Oefeningen

De Geestelijke Oefeningen zijn een origineel en levensveranderend gebedstraject dat zich samenbalt rond het leven van Jezus Christus. De Oefeningen gaan uiteindelijk over het loslaten van dingen die je tegenhouden, zodat je een vrijer en vreugdevoller leven kunt leiden, op reis met Christus.

Recente boeken over ignatiaanse spiritualiteit

Wat is ignatiaans Bijbelgebed?