Gemeenschappelijke onderscheiding

Onderscheiden in groep

Lees verder
Gemeenschappelijke Onderscheiding

Onderscheiden in groep

Gemeenschappelijke Onderscheiding (GeOS) is geïnspireerd door de spiritualiteit van Ignatius van Loyola en gebeurt vanuit de grondvisie dat God niet enkel individuele personen leidt maar ook groepen.

De Geest spreekt tot elk lid van de groep.

Ieders inbreng is daarom belangrijk en verrijkt de groep als geheel. Om het spreken van de Geest te horen is een klimaat van verstilling en openheid nodig.

Een GeOS-sessie bestaat uit 3 tijden. In een eerste tijd ontvangen de leden van de groep een blad voor persoonlijke meditatie en gebed. Dan volgt een uitwisseling in een kleine groep van 4 à 6 personen. Dat gesprek vraagt een intens en respectvol luisteren naar elkaar zodat er ruimte ontstaat voor de verschillen en ieder lid vrijuit kan spreken. In een derde tijd komt de hele groep samen om het gesprek verder te zetten.
Een GeOS-proces beslaat meerdere dagen, aansluitend of met tussenpozen.

Een GeOS-traject is bedoeld voor groepen die voor een keuze staan of die tijd willen maken om zich te bezinnen over de vraag wie ze zijn of waartoe ze samen geroepen zijn. Een groep kan zich bijvoorbeeld afvragen of hij kan blijven bestaan en onder welke vorm dat in de toekomst mogelijk is. Het GeOS-team kan een groep begeleiden om te ontdekken wat de leden ten diepste verbindt en waarvoor ze samen een groep vormen of om te onderscheiden welke prioriteiten ze moeten stellen in de komende jaren.

Contact: Hilde Van Linden, vanlinden.elc@jezuieten.org