En todo amar y servir

En todo amar y servir. 3

In alles liefhebben en dienen – En todo amar y servir. Alberto Hurtado, Chileense jezuïet, overleden in 1951 en heilig verklaard in 2005, beschouwde dit als het motto van zijn leven.

In alles liefhebben en dienen – En todo amar y servir. Alberto Hurtado, Chileense jezuïet, overleden in 1951 en heilig verklaard in 2005, beschouwde dit als het motto van zijn leven.

Hier volgen enkele regels uit en brief aan een vriend die hem geschreven had om hem te vragen hoe het met hem ging.

“Je vraagt ​​me hoe ik mijn leven in evenwicht breng. Ik heb het mezelf ook afgevraagd. Elke dag word ik meer opgeslokt door mijn werk: brieven, telefoontjes, artikelen die ik moet schrijven, bezoeken die ik moet afleggen; ik lijk wel gevangen in een  raderwerk van kwesties, congressen, studieweken en spreekbeurten die ik toegezegd heb uit zwakte, om maar geen nee te hoeven zeggen of om maar geen kans te laten liggen om goed te doen. (…)”

“Ik ben vaak als een rots waar de golven aan alle kanten tegenaan slaan. Je kunt hier alleen maar uit komen met hulp van boven. Een uur, een dag laat ik de golven tegen de rots slaan; ik houd mijn blik niet gericht op de horizon – ik kijk naar boven, naar God.”

“Gezegend dit actieve leven, geheel gewijd aan God, geheel gegeven aan de mensen, waarvan zelfs de overmaat ertoe leidt dat ik mijzelf vind en in de richting van God gevoerd word! Hij is de enig mogelijke uitweg. (…) Bij God ben ik vervuld van een bijna oneindige hoop. Mijn zorgen verdwijnen. Ik geef ze aan Hem over. Ik geef me geheel in zijn handen. Ik ben van Hem en Hij zorgt voor alles en voor mij. (…) Mijn hele ziel is in Hem.”

En todo amar y servir – In alles liefhebben en dienen is een citaat uit de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. Onder andere de gemeenschap van Taizé heeft dit citaat op muziek gezet.

Hier gezongen door het Xaveriuskoor-XL, cantor/cellist Vincent de Lange en organist Willem Stroman. Onder leiding van Koen Leenaers.

Pater Alberto Hurtado SJ, Siempre en contacto con Dios – onuitgegeven spirituele geschriften, geciteerd in de Liturgie des heures, propre de la Compagnie de Jésus, blz. 125-126;
uit het Frans vertaald door Wiggert Molenaar SJ

Dit artikel verscheen in Cardoner, het tijdschrift over ignatiaanse spiritualiteit.

Leven met angst, medicatie en gebed 5

Bekijk alle cardoner articles

Deel