Cardoner

Cardoner is het tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit. Ons blad verschijnt drie keer per jaar. Een jaarabonnement kost slechts 15 euro voor drie nummers.

Lees verder
Cardoner 2

Cardoner is het tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit. Ons blad verschijnt drie keer per jaar. Een jaarabonnement kost slechts 15 euro voor drie nummers.

Cardoner is een tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit. Dit tijdschrift werd in 1982 opgericht en verschijnt sindsdien drie keer per jaar. Een jaarabonnement kost 15 euro.

Cardoner 3Zoals Ignatius aan de oever van de Cardoner tot diepe inzichten kwam, zo wil het tijdschrift Cardoner inzicht bijbrengen in de ignatiaanse spiritualiteit. Cardoner richt zich tot alle geïnteresseerden, jezuïeten en anderen. Elk nummer bevat enkele diepgaande artikelen over onderwerpen die verband houden met de spiritualiteit van de Geestelijke Oefeningen. De schrijvers komen uit Vlaanderen en Nederland. Daarnaast publiceert Cardoner in vertaling uitgelezen artikelen uit buitenlandse ignatiaanse bladen.

De artikelen uit Cardoner verschijnen ook op: www.cardoner.eu
Cardoner is het tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit. Ons blad verschijnt drie keer per jaar.
Een jaarabonnement kost slechts 15 euro voor drie nummers.

Zo neemt u een abonnement op Cardoner

  • Voor Nederland: stort 15 euro op rekening NL19INGB0004978300 tnv RK Stichting Ignatiushuis in Amsterdam, onder vermelding van ‘Cardoner’.
  • Voor België: stort 15 euro op rekening BE37 7350 4472 1028 tnv Sint Jan Berrchmansseminarie VZW Cardoner, 1030 Brussel.
  • Het is belangrijk dat uw apart uw adres vermeldt waar het exemplaar naar toe kan worden gezonden.
  • Uw postadres is op ons bankafschrift alleen zichtbaar als u het nog eens apart vermeldt. Zonder postadres kunnen we u geen exemplaren van ons tijdschrift sturen.

U ontvangt dan de drie nummers van de lopende jaargang, en bent abonnee totdat u het tijdschrift opzegt.