Wie zijn de gebruikers van Bidden Onderweg?

do 30 mrt 2023
Wie zijn de gebruikers van Bidden Onderweg?

Of die gebruiker Nederlander is of Vlaming, katholiek of protestant: hij/zij is vooral bijzonder tevreden over Bidden Onderweg. Wat nog meer? Enkele inzichten uit de Bidden Onderweg-enquête 2023.

Of die gebruiker Nederlander is of Vlaming, katholiek of protestant: hij/zij is vooral bijzonder tevreden over Bidden Onderweg. Wat nog meer? Enkele inzichten uit de Bidden Onderweg-enquête 2023.

In januari en februari 2023 vroegen we gebruikers van Bidden Onderweg een enquête in te vullen. Het doel daarvan was meer inzicht te krijgen in wie met Bidden Onderweg bidden, hoe de meditaties gewaardeerd worden, wat de verlangens van onze gebruikers zijn en hoe we onze podcasts en de gebruikservaring verder kunnen ontwikkelen. 

Enkele belangrijke inzichten

Deze enquête met dertig vragen is massaal ingevuld: ruim 1.600 Nederlandse en Vlaamse luisteraars vulden de vragenlijst voor ons in. Dat stemt ons dankbaar. Het was hartverwarmend om te lezen hoe betrokken onze luisteraars zijn en wat Bidden Onderweg voor luisteraars persoonlijk betekent in het dagelijks leven. Langs deze weg willen we graag enkele inzichten uit de enquête delen.

  • De mensen die bidden met Bidden Onderweg waarderen ons werk met een 4.4 (van 5.0). Een mooi cijfer, waar we trots op zijn. 
  • Die tevredenheid uit zich ook in een zeer frequent gebruik van de app. Meer dan 68 procent van de luisteraars bidt dagelijks of 3 tot 4 keer in de week met ons mee. Van alle respondenten gebruikt 82 procent Bidden Onderweg tenminste wekelijks. 
  • De muziek van Bidden Onderweg wordt met een ruim voldoende tot goed gewaardeerd (3.8 van 5.0). Iedereen is het er nagenoeg unaniem over eens dat de muziek moet bijdragen om in een stemming van gebed te komen. Dat lukt over het algemeen ook goed: met name respondenten tot 50 jaar geven aan zeer tevreden te zijn over de muziek, voor sommige ouderen mag de muziekkeuze nu en dan iets ‘stemmiger’ zodat de muziek ook voor hen meer bijdraagt aan een sfeer van gebed.  
  • Van de respondenten bidt 22 procent dit jaar voor het eerst met Bidden Onderweg. Velen blijven na het eerste jaar met ons bidden en mediteren: ruim 37 procent doet dit al 1 tot 2 jaar en 41 procent zelfs al 3 jaar of langer. 

Vlaams/Nederlands, katholiek/protestant

Onze gebedspodcasts worden niet alleen in Nederland goed beluisterd, maar in toenemende mate ook in Vlaanderen (30 procent). Van de respondenten is 57,6 procent katholiek en komt 27,6 procent uit de brede waaier van protestantse kerken. De overige 15 procent is ‘christelijk, maar zoekend’ (8,7 procent) of heeft een andere geloofsovertuiging (6 procent). Kijken we alleen naar Nederland dan houdt het aantal katholieke en protestants-christelijke luisteraars van Bidden Onderweg elkaar ongeveer in evenwicht.     

Naast de dagelijkse Bijbelmeditaties biedt Bidden Onderweg ook themaretraites en podcastseries. Met name het Levensgebed, Bidden met de psalmen, Ouder worden als spirituele weg, Onthaasten en Luisteren met pater Frans van de Lugt sj zijn favoriet. 

De toekomst

Uit de antwoorden op de vraag “Als we nieuw materiaal ontwikkelen, wat heb je dan liever?”, sprak een sterke voorkeur voor ‘Meditaties voor specifieke ogenblikken’, ‘Onderricht in de vorm van (korte) lezingen’, ‘Thematische retraites’ en ‘Gesprekken over christelijke spiritualiteit’. Als voorlopig antwoord hierop: een dezer dagen verschijnt onze podcastserie met wat langere contemplatieve Jezusmeditaties. Voor de maand mei werken we aan meditaties met de rozenkrans. De eerste interviews over christelijke spiritualiteit zijn onlangs opgenomen en verschillende lezingen over ignatiaanse spiritualiteit van onze collega Nikolaas Sintobin zullen dit jaar verschijnen als podcast.

Dat er grote vraag is naar spiritualiteit en gebed, blijkt ook uit antwoorden op de vraag naar interesse in een ignatiaanse retraite op locatie. Van de respondenten geeft 40 procent aan daar inderdaad interesse in te hebben. Nog eens 20 procent geeft aan het leuk te vinden als Bidden Onderweg retraites zou organiseren in de fysieke omgeving.

Financiële steun

Omdat Bidden Onderweg afhankelijk is van giften, vroegen we of er bezwaren zijn tegen oproepen om ons werk te steunen, die af en toe klinken aan het einde van de podcastmeditatie. De overgrote meerderheid (93,6%) kan zich hierin vinden of heeft er begrip voor. Van de respondenten geeft 6,5 procent aan Bidden Onderweg maandelijks te steunen met een financiële bijdrage. Incidenteel heeft 48 procent in het verleden een eenmalige donatie gedaan. Van de respondenten geeft 34 procent aan ons nog niet financieel gesteund te hebben, maar wel bereid te zijn om dit te doen.

Hoe nu verder? Ruim 265 luisteraars melden zich aan voor ons gebruikerspanel. Zo nu en dan zullen we dit panel vragen voorleggen of een kort interview afnemen ter verbetering van onze diensten of bijvoorbeeld om nieuwe ideeën of producten te testen. Met twintig luisteraars gaan we telefonisch in gesprek om de enquête-resultaten nog verder uit te diepen. Dat helpt ons de gebruikerservaring verder te verbeteren. Wilt u zich alsnog voor dit panel aanmelden, dat kan hier.

Onder de respondenten zijn vijf boeken van Nikolaas Sintobin sj verloot, die inmiddels zijn verstuurd naar de betreffende respondenten.

Retraites 4

  

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel