Gezocht naar:

Bidden met de Bijbel – in de leer bij Ignatius van Loyola

Leer met dit boek stap voor stap bidden met de Bijbel volgens de veel gebruikte methode van Ignatius van Loyola. In Bidden met de Bijbel legt jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin uit hoe je kunt leren bidden met de Bijbel. Laagdrempelig en concreet neemt hij je mee in de meest gebruikte methode om te bidden […]

Leren door refractie – praktijkgids voor ignatiaanse pedagogiek in de 21e eeuw

Leren door refractie is een kersverse hertaling van de eeuwenoude ignatiaanse pedagogiek voor de 21e eeuw. Een praktisch handboek voor leerkrachten en lerarenteams. De ignatiaanse pedagogiek wortelt in de spiritualiteit van de jezuïeten, die in de zestiende eeuw begonnen met het aanbieden van onderwijs. Hun inzichten en wijze van doen zijn door de eeuwen heen […]

Levenslessen – Hoe oude wijsheid jouw leven kan laten bloeien

In ‘Levenslessen’ grijpt jezuïet Nikolaas Sintobin terug op oude wijsheden om het leven in bloei te zetten. Nikolaas laat zien hoe je meer gaat bloeien in het leven aan de hand van twintig levenslessen: geduld, twijfel, vertrouwen, danken, stilte, trots, veerkracht, liefde, vrijheid en meer. Het leven is een goed verpakt geschenk. De kunst is […]

Ignatius van Loyola – levenswijsheden

Ignatius van Loyola, samengesteld door Nikolaas Sintobin sj, is een inspirerend geschenkboek over de levenswijsheden van Ignatius van Loyola. Dit boek dient als levensgids die mensen richting geeft op het spirituele pad. Ignatius was een meester in het schrijven van pakkende quotes. Denk bijvoorbeeld aan: ‘Het vuur waarmee je anderen wilt doen ontvlammen, moet thuis […]

Psalmenboek met ignatiaanse meditaties

De Psalmen zijn een bron van inspiratie voor mensen van alle tijden. De poëtische teksten verwoorden herkenbare emoties, ze worden gezongen en gebeden. In de nieuwe vertaling NBV21 kunnen zelfs de meest bekende Psalmen opnieuw tot je hart spreken. Achterin het boek Psalmen met 21 gebedsmomenten is een uniek ignatiaans gebedstraject van de Jezuïet Nikolaas […]