Ten Geleide 2014/3

Ten geleide De redactie van Cardoner neemt na acht jaren afscheid van Stijn Van den Bossche. Stijn heeft een belangrijke rol gehad in de redactie. Hij is een echte kenner van de ignatiaanse traditie, vertrouwd en verbonden met de orde en tegelijk een kritische buitenstaander. Stijn is een vaktheoloog. Hij schrijft zelf en heeft contacten met redacties van andere tijdschriften. Dat alles was kostbaar in de acht jaar dat hij lid was van de redactieploeg en nooit een vergadering miste. Met een hartelijk woord van dank laten we hem gaan. Renate Cauwels, lid van de Gemeenschap van Christelijk Leven en leerkracht godsdienst en wetenschappen aan het Sint-Barbaracollege in Gent, zal vanaf begin 2015 deel uitmaken van de redactie van Cardoner.

Ten geleide

De redactie van Cardoner neemt na acht jaren afscheid van Stijn Van den Bossche. Stijn heeft een belangrijke rol gehad in de redactie. Hij is een echte kenner van de ignatiaanse traditie, vertrouwd en verbonden met de orde en tegelijk een kritische buitenstaander. Stijn is een vaktheoloog. Hij schrijft zelf en heeft contacten met redacties van andere tijdschriften. Dat alles was kostbaar in de acht jaar dat hij lid was van de redactieploeg en nooit een vergadering miste. Met een hartelijk woord van dank laten we hem gaan. Renate Cauwels, lid van de Gemeenschap van Christelijk Leven en leerkracht godsdienst en wetenschappen aan het Sint-Barbaracollege in Gent, zal vanaf begin 2015 deel uitmaken van de redactie van Cardoner.

In de loop van augustus 2014 is Cardoner op het internet verschenen op het adres <www.cardoner.eu>.  De inhoud van de jaargangen 2007 tot en met 2014 staat integraal on line. De redactie heeft niet het voornemen om eerdere jaargangen op het internet te plaatsen. Er is een zoekfunctie binnen de website. Kenners verzekeren ons dat na enkele maanden Google ons ook zal weten te vinden. Het is niet nodig om in te loggen en evenmin moet er betaald worden, dus iedereen kan erbij. We stellen het op prijs als lezers de link van interessante artikelen doorgeven aan anderen of delen op Facebook.

De gedrukte versie verschijnt zoals vroeger. U blijft dus drie keer per jaar uw vertrouwde 48 bladzijden ontvangen. De papieren oplage is op dit moment 550 stuks. Uw abonnement kunt u vanaf nu hernieuwen.

De redactie streeft naar een evenwicht tussen originele bijdragen en vertaalde artikelen, tussen Nederland en Vlaanderen, tussen niet-jezuïeten en leden van de Sociëteit. Vindt u dat die mix beter kan, of wil u ons een artikel aanbevelen dat u elders aantrof en ook aan Nederlandstalige lezers gunt: schrijf ons gerust en deel ons uw suggesties mee.

de redactie

 

 

Bekijk alle artikelen van Cardorner

Deel