Onderscheiden met paus Franciscus – ten geleide

Onderscheiden met paus Franciscus – ten geleide

In november 2019 publiceerde Cardoner een themanummer over Onderscheiding bij Paus Franciscus. Hoe werkt  de ignatiaanse spiritualiteit door in Franciscus, de eerste jezuïet die paus werd? 

In november 2019 publiceerde Cardoner een themanummer over Onderscheiding bij Paus Franciscus. Hoe werkt  de ignatiaanse spiritualiteit door in Franciscus, de eerste jezuïet die paus werd? 

Kenners van de ignatiaanse spiritualiteit noemen de onderscheiding der geesten vaak haar kernbegrip.  Zowel in de fragmenten uit drie pauselijke exhortaties als in de bijdragen van de andere schrijvers komt deze term herhaaldelijk terug. Maar onderscheiding der geesten is een begrip dat ook aanleiding geeft tot misverstanden.

De meeste rooms-katholieken zijn aangenaam verrast door de woorden en daden van de huidige paus. Ook niet-rooms-katholieken en zelfs niet-christenen zijn onder de indruk. Maar er zijn ook katholieken die door de door de paus ingezette veranderingen in verwarring zijn geraakt en zich afvragen of deze niet volkomen uit de hand lopen.

Die verwarring en onbegrip zijn te begrijpen omdat veel mensen de ignatiaanse onderscheiding niet goed kennen. Met deze artikelen wil de redactie helpen te komen tot een beter begrip van wat de onderscheiding is en de kans op misverstanden over denken en doen van de paus verminderen. Maar we hopen dat ook lezers die wat langer vertrouwd zijn met ignatiaanse onderscheiding door een uitleg of een voorbeeld worden verrast.

De artikelen zijn van verschillend karakter: er zijn allereerst citaten uit drie exhortaties van paus Franciscus: Evangelii Gaudium (2013), Amoris Laetitia (2016) en Gaudete et Exsultate (2018). Andere bijdragen zijn biografisch, meer journalistiek of beschouwend.

Onderscheiding, tenslotte, is iets waartoe Ignatius individuele gelovigen uitnodigde, maar dat ook op collectieve niveaus kan plaatsvinden, zoals in een parochieraad of een synode voor de wereldkerk. De redactie hoopt door de bundeling van deze artikelen inzicht te geven in wat de ignatiaanse onderscheiding is en hooppt dat de praktijk van de onderscheiding een grotere verspreiding zal krijgen.

Bekijk alle artikelen van Cardorner

Deel