INDEX JAARGANGEN 11 -20 (1992 – 2001)

Voor de 11e  tot en met de 15e  jaargang wordt de jaargang (in Romeinse cijfers) aangegeven, vanaf de 16e jaargang het jaartal; daarop volgen het nummer van de aflevering en de bladzijden.

Voor de 11e  tot en met de 15e  jaargang wordt de jaargang (in Romeinse cijfers) aangegeven,
vanaf de 16e jaargang het jaartal; daarop volgen het nummer van de aflevering en de bladzijden.

Van de artikelen van de eerste 26 jaargangen (1981 -2006) zijn er maar heel weinig beschikbaar op internet; als ze beschikbaar zijn, dan staan ze op deze website.
Deze website bevat alle artikelen vanaf  het eerste nummer van 2007 .  

De auteurs zijn alfabetisch gerangschikt op de eerste hoofdletter van de achternaam.

34e ALGEMENE VERGADERING, Decreet “De jezuïeten en de vrouw in Kerk en samenleving”: 2000/extra, 6-13.

AMALADOSS, Michael, Inculturatie en ignatiaanse spiritualiteit: XIV/2, 65-75.

ARRUPE, Pedro, Kom, heilige Geest: 1998/2, 67.

–, Brief aan pater Victor Codina: 2001/3, 129-130.

BALLEIS, Peter, JRS en de Constituties: 2001/1, 39-44.

BARRY, William A., God schrijft recht met kromme lijnen: 1997/2, 77-85.

–, Onderscheiding, gehoorzaamheid en katholiek blijven: XI/1, 35-38.

–, Waarom bidden wij? XI/2, 13-17.

–, Wat verlang je? 1998/3, 120-132.

BEDOLLA, Barbara, Voorstelling van de sleutelmeditaties: XI/3, 25-35.

BEECK, Frans Jozef VAN, Anderen als belangrijker beschouwen dan onszelf: XI/1, 15-23.

–, Priester zijn in de Sociëteit van Jezus: enkele gedachten: XIV/1, 19-24.

BEGHEYN, Paul, Het gebed van de jezuïet volgens de opvatting van Ignatius: XII/1, 23-28.

–, Symposium “Vrouwvriendelijk”: openingswoord van de voorzitter: 2000/extra, 2-5.

–, Tien jaar spiritualiteit. Een beschouwing naar aanleiding van het tienjarig bestaan van Cardoner: XI/2, 2-6.

BERGE, Bert TEN, en Andreas OETTEL, Ignatiaanse pedagogiek: 2000/2, 83-90.

BERNARDUS VAN CLAIRVAUX, Uit de 15e preek op het Hooglied: 1997/1, 43-45.

BERTRAND, Dominique, Geestelijke onderscheiding en uitoefening van macht volgens Sint-Ignatius: 2001/3, 99-105.

BLICKMAN, Mary, De 18e annotatie van de Geestelijke Oefeningen en de sociale zondigheid: XII/2, 52-57.

–, De beschouwing om de liefde te verkrijgen: het einde van de retraite? XII/1, 1-5.

–, In de beweging staan: XI/3, 19-24.

–, In gesprek met een broeder-jezuïet: XV/2, 47-52.

–, Om tot liefde te komen. Geestelijke Oefeningen 23 en 230-237: 1998/2, 49-55.

–, Tussen Schepper en schepsel: 2001/2, 57-62.

BOONE, Albert, en Vic NEES, Jezus, uw naam is honig: 1999/1, 16.

BOUCKAERT-GHESQUIERE, Luk en Rita, Ouderschap en de onderscheiding der geesten: 1997/3, 97-107.

BREEMEN, Piet VAN, Gratuïteit: XIII/3, 31-36.

–, Een spiritualiteit van het ouder worden: 1998/1, 3-16.

–, Zending en vruchtbaarheid: XI/3, 36-42.

 

CAMPEN, Annemiek VAN, De weg van de keuze: een weg van beeld tot beeld: 2001/3, 106-122.

CANISIUS, Petrus, Uit een brief aan Gregor Rosephius: 1998/1, 17-18.

CEBOLLADA, Pascual, Geestelijke Oefeningen geven en doen. Eenheid in verscheidenheid: XIII/2, 26-36.

CEULE, Karel, De Geestelijke Oefeningen van Ignatius: 1997/1, 31-37.

 

DALEY, Brian E., Nederigheid in het leven van de moderne jezuïet: XIV/3, 95-101.

DANTSCHER, Jörg, Armoede in de Geestelijke Oefeningen: 1999/3, 97-117.

DEENEN, Jan VAN, Baanlozen en de Geestelijke Oefeningen. Twee werelden, één ervaring: 1997/3, 116-127.

DESMET, Marc, Geneeskunde als scheppingsgebeuren: XIV/1, 1-8.

DE TOLLENAERE, Maurits, De zonde van Adam: 2000/3, 110-119.

DHÔTEL, Jean-Claude, Beschikbaar zijn: XII/3, 127-133.

DIVARKAR, Parmananda, Ignatiaanse loyaliteit en jezuïetengehoorzaamheid: 2001/1, 1-11.

DUFNER, Andrew J., De Geestelijke Oefeningen van Ignatius en het nieuwe wereldbeeld: XII/3, 94-104.

 

ENDEAN, Philip, Zending, gehoorzaamheid en onderscheiding der geesten van Ledóchowski tot Arrupe: XII/1, 6-11.

FALEY, Roland J., De jaren van Arrupe. Persoonlijke herinneringen: 1998/2, 56-66.

FLIPO, Claude, “Het woord dat geneest” van Eugen Drewermann: XIII/1, 36-41.

FOLEY, John B., De geloften: XIV/2, 85-93.

FRANÇA MIRANDA, Mario DA, “God vinden in alle dingen” in de moderne maatschappij: XI/3, 6-18.

 

GERTLER, Thomas, “De keizer is naakt!” Wat Ignatius van Loyola ons leert over de omgang met het alledaagse kwaad in de voormalige DDR: XI/2, 27-34.

GIULIANI, Maurice, De weg naar evangelische contemplatie: 2000/3, 120-130.

–, “Na de oefening …”: 2001/3, 123-128.

GRAY, Howard J., Funderingen: XV/3, 112-123.

 

HAERS, Jacques, De Schepper in direct contact met zijn schepsel …: 1997/2, 61-65.

HAMILTON, Andrew, Hoe dient men het belang van de gemeenschappelijke onderscheiding te zien? XV/3, 97-111.

HELLENBERG HUBAR, Rob VAN, Mijn laatste levensfase in de Sociëteit van Jezus: 1997/2, 94-95.

HERZGSELL, Johannes, Ignatius en de barmhartige God: 1998/3, 97-109.

HOUDEK, Frank J., De beperkingen van het ignatiaans gebed: XIV/3, 102-113.

–, Gebed en dienst van de jezuïet: XIII/1, 1-15.

HUGHES, Gerard W., Vrij zijn om te vinden wat wij ten diepste verlangen: 2001/2, 49-56.

 

IGNATIUS VAN LOYOLA, Uit een brief aan pater Nicolaas Bobadilla: 1999/2, 90-93.

JALICS, Franz, De contemplatieve fase van de ignatiaanse Oefeningen en het Jezusgebed: 2000/2, 59-82.

 

KEENAN, James F., Katholieke moraaltheologie, ignatiaanse spiritualiteit en deugdenethiek: een vreemd stel: 1998/1, 29-41.

KEMPER, Ingrid, Ignatius vertalen: een groeiproces: XII/2, 49-51.

KIECHLE, Stefan, Het “kruis” in de Geestelijke Oefeningen: XV/1, 30-40.

–, Over kiezen: 1999/1, 42-48.

KOENEN, Hans, God was op deze plaats en ik, ik wist het niet: XIII/3, 10-30.

KOENOT, Jan, Kultuur en spiritualiteit: XII/3, 111-126.

–, Religieus en jezuïet zijn in de huidige westerse wereld: XV/1, 2-12.

KOLVENBACH, Peter-Hans, De Christuservaring bij Ignatius van Loyola: 1999/1, 1-15.

–, De keuze voor de armen en de uitdaging om armoede uit de wereld te bannen: 1999/3, 118-132.

–, De samenwerking van jezuïeten en leken: feiten en uitdagingen: 2000/extra, 45-56.

–, De sociale zending van de Kerk: XI/1, 3-14.

 

LAMBERT, Willi, “Hoe behoren wij te bidden?” (vgl. Rom 8,26): 2001/2, 63-79.

LEEUWEN, Hans VAN, Affectiviteit en de vermogens van de ziel: 1997/1, 3-7.

–, Armoede in de Sociëteit van Jezus: enige accenten gelegd door de laatste drie algemene congregaties: 1999/3, 133-144.

–, Heb je geestelijke begeleiding nodig? XII/3, 134-138.

–, De Sociëteit van Jezus: een apostolisch corps: 1998/2, 68-81.

–, Waarachtig de Kerk dienen: XIV/3, 114-120.

LEFRANK, Alex, Geestelijke Oefeningen als omvormingsproces: 2000/1, 3-19.

LEMBRECHTS, Pieter-Paul, De drie manieren van bidden in de Geestelijke Oefeningen en het gebed van de jezuïet: 2001/1, 12-21.

–, De kamertjes van Ignatius te Rome: XIII/2, 21-25.

–, Moderne exegese en de geheimen van het leven van Christus onze Heer in de Geestelijke Oefeningen: 1997/1, 8-20.

–, De zwakheid van de apostel: XII/2, 87-90.

LENAERS, Roger, Wat met de ignatiaanse spiritualiteit in de 21e eeuw? XII/3, 105-110.

LEWIS, Jacques, Ignatius als briefschrijver: 1999/2, 77-89.

LIBÂNIO, J.B., Sint-Ignatius en bevrijding: XI/2, 35-47.

LOOSEN, Loed, Veranderingen in de beleving van de Derde week: 1999/1, 29-34.

 

MARTINI, Carlo M., Lectio Divina en de weg van een roeping: 1998/2, 82-88.

MEHLHAUSEN, Joachim, Soldaat van geloof. De mysticus en visionair Ignatius van Loyola: XII/1, 39-45.

MELLONI RIBAS, Javier, Inwijding in het mysterie van God. De Geestelijke Oefeningen: een schakel in de westerse mystieke traditie: 1998/1, 19-28.

MEURES, Franz, Corporate identity: 1999/2, 60-76.

–, Fasen in de geestelijke processen bij groepen: 1997/2, 66-76; 1997/3, 128-132.

–, Onderscheiding der geesten bij groepen: XV/3, 128-143.

MEYER-WILMES, Hedwig, De jezuïeten en de vrouw in de loop van de geschiedenis: 2000/extra, 20-24.

 

NADEAU, Gilles, Het uur van de uiteindelijke waarheid: 1997/2, 86-93.

NIESSEN, Ed, De onbereikbare mens: XIV/2, 76-79.

 

OCHAGAVÍA, Juan, Zielen helpen: de apostolische spiritualiteit van Sint-Ignatius: XII/1, 29-38.

O’MALLEY, John W., Broeders. Overpeinzingen bij het 450-jarig bestaan: XV/3, 124-127.

–, De eerste jezuïeten en de keuze van hun werken: verandering van bovenaf of van binnenuit? XV/2, 53-69.

–, Enige specifieke kenmerken van de jezuïetenspiritualiteit in de zestiende eeuw: XV/2, 70-93.

–, Hoe de jezuïeten veranderd zijn: 1540-1556: XI/2, 18-26.

O’SULLIVAN, Patrick, Over het “bewustzijnsonderzoek”: XI/3, 43-48.

OUDSHOORN, Hans, In gebed op leeftijd: XIV/2, 80-84.

 

POLL, Jan VAN DE, Zuiverheid: 1999/1, 35-41.

RENES, Petra, Het Ignatiushuis te Amsterdam: proeftuin voor de samenwerking tussen jezuïeten en vrouwen: 2000/extra, 36-44.

ROEFFAERS, Hugo, Priester in de Sociëteit van Jezus: XIV/1, 25-29.

–, Trouw zijn binnen de Kerk: 1997/3, 112-115.

ROTSAERT, Mark, Achtergronden en ontstaan van het document “De jezuïeten en de vrouw in Kerk en samenleving” van de Algemene Vergadering: 2000/extra, 14-19.

–, Het alomvattende karakter van de zending, de vereniging met God en de innerlijke samenhang van de apostolische gemeenschap: XII/1, 12-22.

–, De eerste jezuïeten en de armen: 2000/3, 93-109.

–, De Geestelijke Oefeningen: plaats waar men leert luisteren: 1998/3, 110-119.

–, Goed omgaan met innerlijke bewegingen: 2000/1, 34-44.

–, Ignatius en de eerste gezellen te Parijs, 1528-1536: XIII/1, 20-35.

–, Leessleutels voor de 34e Algemene Congregatie: XIV/3, 127-134.

–, Onderscheiden waar het op aankomt in het spoor van Ignatius: XI/3, 1-5.

–, Van muilezel tot paus: om beter te slagen: 1997/1, 21-30.

–, Voor meer communio in de Kerk: Ignatius’ richtlijnen: XIV/3, 121-126.

–, Zien met de ogen van het geloof. Notities over geestelijke begeleiding: XII/2, 58-64.

ROWLAND, Christopher, Herijking van alle waarden. Enige gedachten over de Geestelijke Oefeningen: XIII/3, 37-46.

 

SCHELBERGEN, Harry, Scherven en zegeningen: 1997/1, 38-42.

SHELTON, Charles M., Voor een definitie van gezond communauteitsleven: XII/2, 77-86.

SINTOBIN, Nikolaas, Mijn houding in de Kerk: 1997/3, 108-111.

SKINNADER, Martha, Voor wie is de negentiende aantekening bedoeld? XII/2, 65-76.

SNYDERS, Jos, Een groeiproces in de Geestelijke Oefeningen: XI/2, 7-12.

–, Wisselwerking. Enkele gedachten over de invloed van degene die de Oefeningen doet op degene die ze geeft: 1998/2, 89-93.

STANDAERT, Nicolas, Ignatiaans of jezuïtisch? Hermeneutische beschouwingen als voorbereiding op de 34e A.C.: XIII/2, 12-16.

STAUDENMAIER, John M., Liefde opvatten voor de wereld: XIV/2, 49-64.

STOCKHAUSEN, Gerard L., Jezuïeten en vrije tijd: XIV/3, 135-141.

STOFFELS, Ben, Leven is liturgie: XIII/1, 16-19.

STUYT, Jan, Communauteitsleven en apostolaat: ervaringen in de Jesuit Refugee Service: XIII/2, 1-11.

 

TETLOW, Joseph A., De identiteit van de jezuïet en het gewetensonderzoek: XIII/3, 1-9.

–, De opmerkelijke verschuivingen in de derde overgangsfase: 2001/1, 22-38.

–, Samenwerken met de leken: 2000/3, 131-140.

–, De vorming van begeleiders van Geestelijke Oefeningen: 2000/1, 20-33.

TROMP, Frans, Innerlijke vrijheid als genade: 2000/2, 49-58.

–, De vraag naar God in deze huidige tijd: XIII/1, 42-48.

 

URÍBARRI, Gabino, De geringe zichtbaarheid van onze mystiek en de roepingen: XIII/2, 37-42.

 

VAN DEN BOSSCHE, Stijn, Geloof delen met jongeren: XV/1, 13-29.

–, Hoe werkt God in gewone mensen? Het Fundament in het leven van de leken: XI/1, 24-34.

VAN DORPE, Bernard, Jan Berchmans 1599-1621: 1999/2, 49-59.

VAN GERWEN, Jef, Geestelijke Oefeningen en hedendaagse cultuur: 1998/3, 133-140.

VEALE, Joseph, Sint-Ignatius spreekt over “ignatiaans gebed”: 1999/extra.

VERCRUYSSE, Jos, Petrus Canisius 1521-1597. Ter herdenking, 400 jaar later: 1997/2, 49-60.

VERHAAR, John, Gebed: XIII/2, 17-20.

VIARD, Claude, Geestelijke vooruitgang in het licht van de Geestelijke Oefeningen: 2001/2, 80-91.

VOOGES, Aad, en Frans BERKELMANS, Mystiek en geloof. De mystieke grondslag van het geloof volgens Karl Rahner: 1999/1, 17-28.

WARNINK, Hildegard, De positie van de vrouw in de katholieke Kerk: grenzen en mogelijkheden in de praktijk: 2000/extra, 25-35.

WOBBE, Frits, Geboeid door de gekruisigde Jezus: XIV/1, 30-36.

–, Je verdeelde zelf – een slagveld: XII/3, 139-141.

–, Oproep van de Koning – opnieuw verteld: XII/1, 46-47.

ZAK, Adam, Erfenis en opdracht, of: heeft de nieuwe evangelisatie iets gemeen met de Verlichting? XIV/1, 9-18.

N.N., Gebed nog voor we oud worden: 1998/1, 47-48.

 

DE MOEITE WAARD –
In deze rubriek werden de volgende boeken besproken (de naam van de recensent staat tussen haakjes):

 

AKKER, D. VAN DEN, Het gewone met liefde. Jan Berchmans 1599-1621: 1999/2, 94-96 (L. De Weerdt).

BEGHEYN P., Petrus Canisius, een samenspel van geloof en liefde: 1997/3, 133-137 (J. Vercruysse).

BREEMEN, P.G. VAN, Let All God’s Glory Through: XIV/1, 47-48 (M. Blickman).

CHITTISTER J., Het vuur onder de as: 2000/2, 91-92 (E. Bolsius).

Christelijk leven – extra nummer: 1998/1, 45-46 (M. Blickman).

CIS – Review of Ignatian Spirituality: 2000/1, 45-46 (J. Stuyt).

Colección Manresa: XIII/2, 43-44 (M. Rotsaert).

CONWELL J.F., Impelling Spirit. Revisiting a Founding Experience: 1539, Ignatius of Loyola and His Companions: 1998/1, 42-44 (J. Vanneste).

ECHARTE I. (red.), Concordancia ignaciana: XV/3, 144-145 (M. Rotsaert).

JAER, A. DE, Faire corps pour la mission. Une lecture sapientielle des Constitutions de la Compagnie de Jésus: 2000/1, 47-48 (P.-P. Lembrechts).

KNAUER P., Ignatius von Loyola: Bericht des Pilgers: XI/2, 47-48 (P. Begheyn).

KOLVENBACH P.-H., Fous pour le Christ. Sagesse de Maître Ignace: 1998/2, 94-96 (M. Rotsaert).

LACOUTURE J., Les jésuites. Une multibiographie. I. Les conquérants: XI/1, 39-41 (M. Rotsaert).

LAMBERT W., Beten im Pullschlag des Lebens. Gottsuche mit Ignatius von Loyola: 1997/3, 142-143 (G. Wilkens).

LEBEAU P., Etty Hillesum: een spirituele zoektocht: 2001/1, 45-48 (J. Snyders).

LOO, H. VAN DE, Toegang tot de tekst van de Geestelijke Oefeningen van Sint Ignatius van Loyola. Zes thema’s nader overdacht: XIII/3, 47-48 (E. Bolsius).

LOUF A., La grâce peut davantage. L’accompagnement spirituel: XIV/1, 37-39 (H. van Leeuwen).

MEISSNER W.W., The Psychology of A Saint, Ignatius of Loyola: XII/2, 91-93 (J. Haers).

NADAL J., Contemplatif dans l’action: XV/1, 41-44 (M. Rotsaert).

O’MALLEY J.W., The First Jesuits: XIV/1, 42-46 (M. Rotsaert).

O’ROURKE BOYLE M., Loyola’s Acts. The Rhetoric of the Self: 1998/3, 141-144 (J. Stuyt).

PADBERG J.W. (ed.), The Constitutions of the Society of Jesus and Their Complementary Norms. A Complete English Translation of the Official Latin Texts: 1997/3, 138-141 (J. Stuyt).

ROBERT S., Une autre connaissance de Dieu. Le discernement chez Ignace de Loyola: 2001/2, 92-96 (J.-G. Saint-Arnaud).

ROTSAERT M., God vinden in alles. Bidden in het spoor van Ignatius van Loyola: 1997/1, 46-47 (F. Boeykens).

–, Ignatius van Loyola: Geestelijke Oefeningen: XIV/1, 40-41 (J. van de Poll).

SNYDERS J., Verborgen verdriet: XV/2, 94-95 (M. Blickman).

 

Deze index werd samengesteld door Pieter-Paul Lembrechts S.J. 

 

Bekijk alle artikelen van Cardorner

Deel