Ignatiaanse tijdschriften op het web

Ignatiaanse tijdschriften op het web

door Jan Stuyt S.J.  Hier volgt een korte inventarisatie van de toegankelijkheid op internet van tijdschriftartikelen over ignatiaanse spiritualiteit.

door Jan Stuyt S.J.

 Hier volgt een korte inventarisatie van de toegankelijkheid op internet van tijdschriftartikelen over ignatiaanse spiritualiteit.

Twee tijdschriften over ignatiaanse spiritualiteit zijn op het internet door iedereen gratis te raadplegen, zonder wachttijd:

 – www.ignaziana.org: site van het Centrum voor Ignatiaanse Spiritualiteit aan de Gregoriana in Rome; dit tijdschrift bestaat uitsluitend op het net, niet op papier; het bevat meestal lange artikelen over de geschiedenis en over de theologie van de ignatiaanse spiritualiteit, in diverse Europese talen.

Studies in the Spirituality of Jesuits, van de Noord-Amerikaanse jezuïeten.

 Bij de meeste andere tijdschriften over ignatiaanse spiritualiteit is er maar een beperkte toegang voor wie geen abonnee is.

 – het tijdschrift Review of Ignatian Spirituality, uitgegeven door het Secretariaat voor Ignatiaanse Spiritualiteit van onze curie in Rome; de jaargangen 1998-2010 staan op het net; verscheen op papier sinds 1971; het laatste papieren nummer is van 2011.

Het Duitste Geist und Leben is vrij te raadplegen tot en met 2007; de laatste drie jaargangen zijn alleen voor abonnees beschikbaar, al is er per recent nummer telkens één artikel vrij te downloaden.

Sommige tijdschriften en hun archief zijn op het internet alleen voor abonnees op het papieren tijdschrift te lezen, zoals Manresa uit Spanje, The Way uit Groot-Brittannië, Christus uit Frankrijk en Cahiers de Spiritualité Ignatienne uit Québec. Een enkel artikel uit het laatste nummer en de inhoudsopgave zijn vaak wel vrij toegankelijk.

Veel webmagazines laten zich inspireren door de ignatiaanse spiritualiteit, zoals de websites van de Jesuit Refugee Service en Eureka Street van de Australische jezuïeten – dat zijn er te veel om op te noemen.

Op heel veel sites verschijnen met enige regelmaat artikelen over Ignatius en zijn spiritualiteit. Ook dat is een lijst die te lang is om hier weer te geven. Een eerste overzicht vindt u in de verschillende rubrieken onderaan de startpagina van de website van de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten, www.jezuieten.org. In de linkerkolom van die site staat bovendien elke dag wel een nieuw bezinnend artikel van de blogs www.wijselijkonwetend.org en www.inalledingen.org. Ondersteuning voor het dagelijks gebed biedt www.gewijderuimte.org.

 

Bekijk alle artikelen van Cardorner

Deel