BOEK: Petite Bibliothèque Jésuite

BOEK:  Petite Bibliothèque Jésuite

In het najaar van 2012 lanceerde uitgeverij Lessius (Bruxelles) een nieuwe serie: de Petite Bibliothèque Jésuite. Zoals de naam het zegt, gaat het om publicaties in klein formaat over de jezuïeten. Sinds haar ontstaan aan het begin van de moderne tijd is de Sociëteit van Jezus intens betrokken bij het maatschappelijke en kerkelijke leven en er zijn weinig domeinen waarop de jezuïeten hun stempel niet hebben gedrukt. Deze nieuwe reeks wil een aantal thema’s uit die rijke jezuïtische traditie binnen het bereik van een groot publiek brengen. Ze bestrijkt drie terreinen: de spiritualiteit, de missie en de cultuur. De serie staat onder de leiding van Pierre Sauvage, directeur van de uitgeverij Lessius (Brussel), en Yves Roullière, adjunct-hoofdredacteur van het tijdschrift Christus (Parijs).

In het najaar van 2012 lanceerde uitgeverij Lessius (Bruxelles) een nieuwe serie: de Petite Bibliothèque Jésuite. Zoals de naam het zegt, gaat het om publicaties in klein formaat over de jezuïeten. Sinds haar ontstaan aan het begin van de moderne tijd is de Sociëteit van Jezus intens betrokken bij het maatschappelijke en kerkelijke leven en er zijn weinig domeinen waarop de jezuïeten hun stempel niet hebben gedrukt. Deze nieuwe reeks wil een aantal thema’s uit die rijke jezuïtische traditie binnen het bereik van een groot publiek brengen. Ze bestrijkt drie terreinen: de spiritualiteit, de missie en de cultuur. De serie staat onder de leiding van Pierre Sauvage, directeur van de uitgeverij Lessius (Brussel), en Yves Roullière, adjunct-hoofdredacteur van het tijdschrift Christus (Parijs).

Drie boekjes zijn al verschenen. Een deel over de Geestelijke Oefeningen mocht natuurlijk niet ontbreken. Les Exercices spirituels. Le secret des jésuites (96 blz.) werd geschreven door Mark Rotsaert. Dit is geen praktische gids voor begeleiders van de Oefeningen. Het boek wil informatie geven aan hen die weinig of niets over de Geestelijke Oefeningen weten of ze vooral met een culturele interesse benaderen. De auteur bespreekt achtereenvolgens de oorsprong van de Geestelijke Oefeningen, hun doel en de wijze waarop ze in de loop van de geschiedenis werden gegeven, in het bijzonder sinds het Tweede Vaticaans Concilie. Mark Rotsaert heeft al veel over de Geestelijke Oefeningen gepubliceerd, maar het laatste onderwerp, hun geschiedenis, behandelt hij – voor zover ik weet – hier voor de eerste keer.

Een tweede reeds verschenen deel gaat over de geschiedenis van de jezuïeten in China (Benoît Vermander, Les jésuites et la Chine. De Matteo Ricci à nos jours, 147 blz.). Het derde is gewijd aan de jezuïeten en de exacte wetenschappen (François Euvé, Mathématiques, astronomie, biologie et soin des âmes. Les jésuites et les sciences, 150 blz.).

Dit is nog maar een begin. Voor 2013 kondigt de uitgever nog eens vier boeken aan: over onderscheiding (S. Decloux, D. Salin en J. Charlier); de mythe van de “zwarte paus” (F. Damour); geschiedenis van de jezuïetenorde (J. O’Malley); de actualiteit van de polemiek tussen Blaise Pascal en de jezuïeten (P. Valadier). Nog andere titels zijn in voorbereiding.

De verschillende boekjes zijn sober, maar verzorgd uitgevoerd en aangenaam om in te lezen. Hoewel ze door specialisten geschreven werden, zijn ze ook voor de niet-vakman vlot leesbaar. De reeks vertoont enige overeenkomst met de succesvolle Duitstalige serie Ignatianische Impulse van Echter Verlag (Würzburg), waarvan sinds 2004 al 54 delen zijn verschenen. Ook de Duitse serie bestaat uit kleine boekjes over allerlei ignatiaanse thema’s; ze is echter meer populariserend dan de Franstalige tegenhanger. De Ignatianische Impulse zijn ook breder van opzet: ze gaan niet alleen over de jezuïeten, maar strekken zich uit over het hele veld van de ignatiaanse spiritualiteit.

Wij wensen de Petite Bibliothèque Jésuite een mooie toekomst toe.

Pieter-Paul Lembrechts S.J.

 

Bekijk alle artikelen van Cardorner

Deel