BOEK: Patrick Goujon S.J., Les conseils de l’Esprit. Lire les lettres d’Ignace de Loyola

BOEK: Patrick Goujon S.J., Les conseils de l’Esprit. Lire les lettres d’Ignace de Loyola

In een bescheiden boekje beschrijft de auteur aan de hand van acht brieven hoe Ignatius zijn rol als geestelijke begeleider opvatte. De brieven zijn antwoorden aan heel verschillende personen die Ignatius om raad vroegen. Uiteraard geeft Ignatius geen pasklare antwoorden op de hem gestelde persoonlijke vragen. Het vertrekpunt van de brieven is telkens de gezamenlijke grond die er bestaat tussen Ignatius en wie hem om geestelijke hulp vraagt: de overtuiging dat God in zijn goedheid elke mens leidt naar een leven in volheid. De geadresseerde zal zelf moeten “zoeken en vinden” hoe Gods Geest hem of haar leidt. En daartoe geeft Ignatius dan enkele tips, waarin hij een pedagogie van de geestelijke vertroosting ontwikkelt. Het is in de vertroosting dat iedere persoon kan ontdekken in welke richting Gods Geest hem of haar uitnodigt te handelen.

In een bescheiden boekje beschrijft de auteur aan de hand van acht brieven hoe Ignatius zijn rol als geestelijke begeleider opvatte. De brieven zijn antwoorden aan heel verschillende personen die Ignatius om raad vroegen. Uiteraard geeft Ignatius geen pasklare antwoorden op de hem gestelde persoonlijke vragen. Het vertrekpunt van de brieven is telkens de gezamenlijke grond die er bestaat tussen Ignatius en wie hem om geestelijke hulp vraagt: de overtuiging dat God in zijn goedheid elke mens leidt naar een leven in volheid. De geadresseerde zal zelf moeten “zoeken en vinden” hoe Gods Geest hem of haar leidt. En daartoe geeft Ignatius dan enkele tips, waarin hij een pedagogie van de geestelijke vertroosting ontwikkelt. Het is in de vertroosting dat iedere persoon kan ontdekken in welke richting Gods Geest hem of haar uitnodigt te handelen.

In zes hoofdstukken, meestal aan de hand van een concrete vraagstelling, volgt de auteur hoe Ignatius, vanuit zijn eigen gedreven zijn door de Geest, mensen op weg zet om zich te laten leiden door diezelfde Geest. Ignatius’ werkwijze wordt regelmatig gesitueerd binnen zijn spiritualiteit zoals die blijkt uit verschillende geschriften van Ignatius. Zo komen de Geestelijke Oefeningen, de Constituties en Het Verhaal van de Pelgrim ruimschoots aan bod in de verschillende hoofdstukken. Het geheel van de zes hoofdstukken wordt zorgvuldig opgebouwd en tegelijk gaat de auteur steeds dieper in op Ignatius’ werkwijze als in een aantal concentrische cirkels. Dit boekje is een juweeltje, een schitterende diamant met verschillende facetten.

Een Engelse vertaling van de hand van Joseph Munitiz S.J. (Londen) is in voorbereiding.

Mark Rotsaert SJ

 

Patrick Goujon S.J., Les conseils de l’Esprit. Lire les lettres d’Ignace de Loyola, éditions Lessius, Brussel, 2017, 142 blz.

Bekijk alle artikelen van Cardorner

Deel