BOEK: Nikolaas Sintobin, Vertrouw op je gevoel

BOEK: Nikolaas Sintobin, Vertrouw op je gevoel

“Dit boek gaat over onderscheiding. Onderscheiden wil zeggen dat je in je meest intieme ervaring op zoek gaat naar de beste weg voor jou. (…) Christenen geloven dat het aandachtig lezen in het boek van je diepste gevoelen duidelijker kan maken waartoe God je uitnodigt.” Zo begint het nieuwste boek van Nikolaas Sintobin waarbij hij gelijk de toon zet: het is een inleiding, beoogt een breed publiek en ignatiaans jargon wordt zorgvuldig vermeden.

“Dit boek gaat over onderscheiding. Onderscheiden wil zeggen dat je in je meest intieme ervaring op zoek gaat naar de beste weg voor jou. (…) Christenen geloven dat het aandachtig lezen in het boek van je diepste gevoelen duidelijker kan maken waartoe God je uitnodigt.” Zo begint het nieuwste boek van Nikolaas Sintobin waarbij hij gelijk de toon zet: het is een inleiding, beoogt een breed publiek en ignatiaans jargon wordt zorgvuldig vermeden.

Toch suggereert de auteur nergens dat onderscheiding makkelijk is. Integendeel, onderscheiding is een subtiel samenspel van gevoel, verstand en wil, waarbij ook hier oefening kunst baart. Dit boek is geen studieboek, maar een praktijkboek – precies hetzelfde geldt voor Ignatius’ Geestelijke Oefeningen, die in dit boek luid doorklinken zonder dat er expliciet naar verwezen wordt.

Vertrouw op je gevoel bestaat uit tien “units” waarvan de eerste twee langer en fundamenteler zijn. Af en toe lees je iets dat al eerder ter sprake kwam – geen probleem – en door voetnoten wordt druk verwezen naar andere units en dan vooral naar III: “Terugblik en levensgebed”. Geen verrassing gezien het grote belang dat Ignatius van Loyola hechtte aan terugblikken. Vele korte voorbeelden garanderen de link met het dagelijks leven.

Toch is het boek niet puur praxis. Zo werd ik getroffen door de spirituele toon in: “De dynamiek van het goede” (VI.2) en door het spel van licht en duisternis op p. 35: “… naarmate je meer gaat beseffen dat het licht, God zelf, in jouw leven wel degelijk aanwezig is, ga je minder angst voelen om de meer donkere kanten van je ervaring onder de loep te nemen.” Vreugde krijgt de voorkeursaandacht als middel, maar het doel is: meer en authentiek leven.

Over onderscheiding wordt veel goeds gepubliceerd. Ik denk aan Mark Rotsaert s.j. en zijn boek over onderscheiding in Ignatius’ brieven, The Discernment of Spirits van Timothy Gallagher o.m.v. en natuurlijk aan de hapklare bites op verschillende sites. In deze waaier aan publicaties verdient Vertrouw op je gevoel zeker een plaats. De moeite waard en niet alleen voor hen die meer willen dan de korte inleiding op het internet.

Bij wijze van afsluiting citeer ik, met Nikolaas Sintobin, Paus Franciscus: “Een van de zaken die de Kerk vandaag het meest nodig heeft is onderscheiden”.

Wiggert Molenaar s.j.

Nikolaas Sintobin,
Vertrouw op je gevoel – Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola,
Tielt, Lannoo, 2021, 160 blz.

Bekijk alle cardoner articles

Deel