BOEK: Nikolaas Sintobin S.J., Wat deed God voor Hij de wereld schiep?

BOEK: Nikolaas Sintobin S.J., Wat deed God voor Hij de wereld schiep?

Op deze en andere vragen over het christelijk geloof tracht Nikolaas Sintobin een antwoord te formuleren.

Op deze en andere vragen over het christelijk geloof tracht Nikolaas Sintobin een antwoord te formuleren.

In 52 korte stukjes wil hij de basiselementen van het christendom verklaren. Wie niet zo vertrouwd is met dat geloof, krijgt een leuke initiatie. Voor anderen zullen de stukjes eerder opnieuw naar boven halen wat in het diepste geheugen nog aanwezig is. Deze korte stukjes passen in de leescultuur van de huidige digitale generatie. Blijft dit alles dan niet wat oppervlakkig? Kan je met korte stukjes wel tot verdieping komen en naar de kern gaan? Wellicht speelde deze gedachte ook mee bij internetpastor Nikolaas Sintobin.

Daarom probeert de auteur de lezer op twee manieren tot verdieping te brengen. In elk stukje verwerkt hij enkele gedachten die raken aan de kern van het geloof. Daarbij formuleert hij een aantal vragen om individueel te overwegen of ermee met anderen in gesprek te gaan. Ter illustratie: in hoofdstuk 9, dus bij het beantwoorden van vraag 9 “Wat deed God voor Hij de wereld schiep?”, lezen we “God is liefde en als Hij schept, betekent dat dat Hij die liefde niet langer voor zichzelf wil houden. Hij wil die liefde delen met iets of iemand buiten Hem”. Dit korte citaat verwijst al naar de kern  van het geloof in God. Deze gedachte wordt verder uitgewerkt. Bij het einde worden nog  twee vragen geformuleerd: 1) ‘God is liefde’, wat wil dat zeggen voor jou? en 2) ‘Geloof jij dat God voortdurend schept en leven geeft aan alles wat bestaat?’ Aan de hand van deze twee vragen kan dan individueel of in groepsverband een heel denkproces over het wezen van God opgezet worden. Tenslotte krijgt het onderwerp nog meer inhoud door de verbinding met andere hoofdstukken.

Met dit alles groeit het boek uit tot een prachtig mozaïek dat stukje bij beetje het wezen van het christendom zichtbaar maakt. In elk geval een boekje met vele mogelijkheden en daarom de moeite waard.

 (C.W.)

Nikolaas Sintobin S.J., Wat deed God voor Hij de wereld schiep?, Lannoo, 2019, 128 blz.

Bekijk alle artikelen van Cardorner

Deel