BOEK: M. Rotsaert, Ignatius – Grondthema’s

BOEK: M. Rotsaert, Ignatius – Grondthema’s

Drinken aan de bron, zo heb ik de lectuur ervaren van het jongste boek van Mark Rotsaert Ignatius Grondthema’s uit zijn spiritualiteit. Ik mag me tot de doelgroep van deze nieuwe publicatie rekenen. Ik ben geen expert, maar door de ignatiaanse spiritualiteit genoeg geboeid geraakt om verder op ontdekking te gaan.

Drinken aan de bron, zo heb ik de lectuur ervaren van het jongste boek van Mark Rotsaert Ignatius Grondthema’s uit zijn spiritualiteit. Ik mag me tot de doelgroep van deze nieuwe publicatie rekenen. Ik ben geen expert, maar door de ignatiaanse spiritualiteit genoeg geboeid geraakt om verder op ontdekking te gaan.

Geleid door een uitmuntende gids kan ik mij verdiepen in de “bronteksten”: Het verhaal van de pelgrim, de Geestelijke Oefeningen, het Geestelijk Dagboek, de Constituties en de vele brieven aan medebroeders en andere geadresseerden uit alle maatschappelijke geledingen. Deze geschriften zijn historisch een eind van ons verwijderd en bijgevolg niet altijd makkelijk leesvoer. Maar ze bieden ons wel de kans, met Ignatius zelf, op weg te gaan.

Dat is verhelderend, inspirerend én troostrijk. Zo werd me duidelijker dat de “ignatiaanse attitudes”, onder meer beschreven in “de Richtlijnen voor de onderscheiding van de geesten” uit de Geestelijke Oefeningen, wortelen in Ignatius’ immer groeiende verbondenheid met Christus. Ze zijn dan ook gericht op slechts één doel: mensen helpen innerlijk vrijer te worden om God in alles te vinden en lief te hebben. Ook de visie op gehoorzaamheid, de toewijding aan de paus en de inzet voor een humanere wereld, opgenomen in de Constituties, beogen datzelfde doel. Innerlijk vrij om te beminnen, zo is de mens op zijn best. Zo is zijn vreugde het grootst en meest duurzaam.

Het is ook inspirerend te mogen ontdekken hoe Ignatius altijd een pelgrimerende zoeker is gebleven. Hij schrijft vrijmoedig over zijn soms gebrekkig begrip van wat hem biddend toevalt: “…van deze dingen wist hij geen uitleg te geven”. We leren over zijn wikken en wegen op weg naar beslissingen. Zijn moeizame zoektocht naar het juiste midden in de spanningen die zijn leven en visie tekenen werkt bemoedigend. En opbeurend zijn de soms aandoenlijke pogingen om behoedzaam steun en houvast te vinden voor zijn groeiende inzichten en plannen.

Kortom, inzichtelijk valt er in dit boek heel wat op te steken. En omdat Ignatius via zijn geschriften dichterbij komt, biedt het ook voedsel voor onze eigen geestelijke weg. In de inleiding lezen we trouwens dat dit dubbele spoor van meet af aan de bedoeling was: “Het opzet van dit boek is niet een hedendaagse interpretatie te geven van Ignatius’ spiritualiteit, maar hem zelf aan het woord te laten, zó dat ook mensen vandaag hem kunnen verstaan en er voordeel uit halen. De lezer zal oordelen of dit boek daarin slaagt.” Wat mij betreft, opdracht meer dan volbracht!

Myriam Van den Eynde

Mark Rotsaert S.J.,
Ignatius – Grondthema’s uit zijn spiritualiteit,
Averbode, 2021, 156 blz.

Bekijk alle artikelen van Cardorner

Deel