BOEK: Levenswijsheden van Ignatius

BOEK: Levenswijsheden van Ignatius

Ignatius van Loyola houdt “van radicaliteit en heeft iets met paradoxen en doet zo recht aan de complexiteit en het mysterie van God en mens,”  volgens samensteller Nikolaas Sintobin. Dat verklaart waarom we als lezer bij sommige citaten wel eens moeten slikken omwille van hun ontnuchterende herkenbaarheid.  Hierdoor vormt deze verzameling quotes een confronterende en uitdagende lectuur maar tegelijk ook een boeiende kennismaking met het gedachtegoed van Ignatius van Loyola.

Ignatius van Loyola houdt “van radicaliteit en heeft iets met paradoxen en doet zo recht aan de complexiteit en het mysterie van God en mens,”  volgens samensteller Nikolaas Sintobin. Dat verklaart waarom we als lezer bij sommige citaten wel eens moeten slikken omwille van hun ontnuchterende herkenbaarheid.  Hierdoor vormt deze verzameling quotes een confronterende en uitdagende lectuur maar tegelijk ook een boeiende kennismaking met het gedachtegoed van Ignatius van Loyola.

“Levenswijsheden” is een nieuwe reeks uitgegeven bij Kokboekencentrum.  Recent verscheen in deze reeks een boek over Ignatius van Loyola. Andere boeken in de reeks bevatten werk van Desiderius Erasmus, Soren Kierkegaard en Hannah Arendt. De boeken zijn mooi uitgegeven, in een gebonden uitvoering en met een fraai ontworpen harde kaft. Ieder deel bevat een breed scala van thematisch gerangschikte citaten van de auteur en begint met een biografische schets die de schrijver plaatst in zijn tijd.  Telkens wordt het werk afgesloten met een essay over de levensfilosofie van de schrijver. Met deze serie wil de uitgever in een behoefte voorzien aan toegankelijke levenswijsheden. De universele levenslessen die de werken synthetiseren bieden de lezer wellicht een inspirerende levensgids.

Deze bloemlezing samengesteld door Nikolaas Sintobin sj sprokkelt citaten uit verschillende geschriften van Ignatius maar gaat oorspronkelijk terug op een bundel samengesteld door de Hongaarse jezuïet Gábor Hevenesi (1656-1715). Hij schreef destijds talrijke hagiografieën van heiligen, vooral van jezuïeten, bestemd voor novicen en studenten van jezuïetencolleges. Hevenesi schrijft aan Ignatius van Loyola de gekende spreuk toe: “Laat dit de eerste regel van je handelen zijn: vertrouw zo op God alsof het resultaat van je werk van jou afhangt en niet van God; en zet je zo in alsof niets door jou maar alles door God tot stand zal worden gebracht.” (p. 70)

De citaten werden geselecteerd op basis van enkele belangrijke thema’s uit de ignatiaanse spiritualiteit (persoonlijke groei, innerlijke strijd, gebed, onderscheiden…). Wat meteen opvalt is de zorg van de samensteller om de quotes op een eigentijdse en toegankelijke manier te hertalen zonder daarbij de oorspronkelijke betekenis uit het oog te verliezen.

Het resultaat is een werk met een evenwichtige balans tussen klassieke gezegden en religieuze spreuken waarvan de betekenis nog steeds actueel is.

Leo De Weerdt S.J.

Nikolaas Sintobin,

 Ignatius van Loyola, Levenswijsheden, 

Kok, 2022, 143 blz.

Bekijk alle artikelen van Cardorner

Deel