BOEK: Leven in overvloed. Bidden met het Johannesevangelie, M. Rotsaert.

“Er is al veel over Johannes geschreven, maar boeken zoals dit om met Johannes te leren bidden, zijn niet zo talrijk. En hoeveel er ook mogen zijn, van dit soort zijn er nog altijd te weinig.”  Aldus Kardinaal Danneels in zijn aanbeveling. Het is een boek dat niet alleen een blik op Johannes geeft, maar tegelijk mensen leert om met de teksten uit dat evangelie te bidden. En dan heel specifiek bidden in het spoor van Ignatius, God in alles zoeken envinden, contemplatief in de actie. Dat laatste wordt in een aparte inleiding tot een “kleine pedagogiek van het gebed” (Danneels), waarin de praktische ervaring van de schrijver tot haar recht komt. De manier waarop de auteur met het Johannesevangelie omgaat is opvallend. Het is geen commentaar geworden, en ook niet een reeks uitgewerkte meditaties, maar wie de hele reeks van teksten op zich laat inwerken krijgt een dieper inzicht in de inhoud en de dynamiek van het Johannesevangelie.

“Er is al veel over Johannes geschreven, maar boeken zoals dit om met Johannes te leren bidden, zijn niet zo talrijk. En hoeveel er ook mogen zijn, van dit soort zijn er nog altijd te weinig.”  Aldus Kardinaal Danneels in zijn aanbeveling. Het is een boek dat niet alleen een blik op Johannes geeft, maar tegelijk mensen leert om met de teksten uit dat evangelie te bidden. En dan heel specifiek bidden in het spoor van Ignatius, God in alles zoeken envinden, contemplatief in de actie. Dat laatste wordt in een aparte inleiding tot een “kleine pedagogiek van het gebed” (Danneels), waarin de praktische ervaring van de schrijver tot haar recht komt. De manier waarop de auteur met het Johannesevangelie omgaat is opvallend. Het is geen commentaar geworden, en ook niet een reeks uitgewerkte meditaties, maar wie de hele reeks van teksten op zich laat inwerken krijgt een dieper inzicht in de inhoud en de dynamiek van het Johannesevangelie.

De  teksten, waarin de dynamiek van de Geestelijke Oefeningen tot verrassing van de lezer te herkennen is, lenen zich bij uitstek om zich in te leven in de situatie die het evangelie beschrijft, en dan te ontdekken hoe die situatie in het eigen leven terug te vinden is, en wat er in de diepte beweegt. Daardoor wordt niet alleen het inzicht in het Johannesevangelie verdiept, maar ook krijgt het bidden een extra dimensie. Daarvoor zijn deze teksten niet alleen met opzet gekozen, maar je kunt ook de ervaring van de schrijver proeven. Zijn jarenlange wijze van omgaan met de zoekende en biddende mens wordt steeds duidelijker naarmate de inhoud van het boek vordert.

Het werkje is bruikbaar om in een eigen stille tijd mee te nemen, maar kan evenzeer van nut zijn in het kader van de Geestelijke Oefeningen, zowel voor de begeleider als voor de retraitant. De retraitant krijgt precies de juiste hoeveelheid informatie, zodat de gebedssfeer bij het mediteren en contempleren niet verstoord wordt. De begeleider wordt steeds verrast bij het voorbereiden van een mee te geven Bijbeltekst. Ook is het boek bruikbaar om met welke groep dan ook het Johannesevangelie te leren kennen, en er dan mee te leren bidden.

Het is een verrijking om zo bij de hand te worden genomen, zeker als dat gebeurt door iemand als Mark Rotsaert, die tegelijk helder en praktisch mensen iets kan meegeven.  Het  is hem gelukt een bijzonder aardig en bruikbaar boek samen te stellen, leesbaar en overzichtelijk ingedeeld. De conclusie van deze bespreking kan dan ook niet anders zijn dan dat de lezer zich geborgen mag voelen in het gezelschap van Jezus, en dat hij daarin mag vinden “leven in overvloed”.

Mary Blickman

 

Mark Rotsaert S.J.,
Leven in overvloed. Bidden met het Johannesevangelie
Averbode, Altiora, 2007, 160 blz.

Bekijk alle artikelen van Cardorner

Deel