Boek: James MartinSJ, The Jesuit Guide to (Almost) Everything. A Spirituality for Real Life,

Boek:  James MartinSJ, The Jesuit Guide to (Almost) Everything. A Spirituality for Real Life, 1

Dit is niet het eerste boek van pater James Martin, jezuïet en redacteur van het weekblad America. Hij maakte in 2006 naam met My Life with the Saints, waarin hij zijn favoriete heiligen aan de lezer voorstelde. Onder die heiligen vinden we Sint-Ignatius en Jeanne d’Arc, Judas Taddeüs en Pedro Arrupe, Dorothy Day en Aloysius van Gonzaga, Franciscus van Assisi en Thomas Merton. De auteur oogstte er veel lof mee, “delightful as it is instructive”, heerlijk om te lezen en je leert er ook nog wat van. Martin publiceerde ook al boeken over zijn werk bij de Jesuit Refugee Service in Oost-Afrika en over de maanden die hij doorbracht met een toneelgroep op Broadway, die hij begeleidde bij de productie van een Bijbels toneelstuk.

Dit is niet het eerste boek van pater James Martin, jezuïet en redacteur van het weekblad America. Hij maakte in 2006 naam met My Life with the Saints, waarin hij zijn favoriete heiligen aan de lezer voorstelde. Onder die heiligen vinden we Sint-Ignatius en Jeanne d’Arc, Judas Taddeüs en Pedro Arrupe, Dorothy Day en Aloysius van Gonzaga, Franciscus van Assisi en Thomas Merton. De auteur oogstte er veel lof mee, “delightful as it is instructive”, heerlijk om te lezen en je leert er ook nog wat van. Martin publiceerde ook al boeken over zijn werk bij de Jesuit Refugee Service in Oost-Afrika en over de maanden die hij doorbracht met een toneelgroep op Broadway, die hij begeleidde bij de productie van een Bijbels toneelstuk.

In dit nieuwe boek wordt de spiritualiteit van Ignatius verduidelijkt aan de hand van zowel de Geestelijke Oefeningen als gedeelten uit de Constituties. Net als in zijn vorige boeken gebruikt Martin veel voorbeelden uit zijn eigen leven, hoe hij met vallen en opstaan dingen heeft leren begrijpen. Het boek is toegankelijk voor iedere geïnteresseerde leek en blijft op elke bladzijde boeiend, ook voor wie de materie al kent of denkt te kennen.

De Jesuit Guide   (New York, HarperOne, 2010, 420 blz.)  zou je kunnen beschouwen als een compendium van ignatiaanse spiritualiteit, maar dan een waar je wat aan hebt voor je dagelijks leven. Het gaat over gebed, maar ook over de omgang met een moeilijke collega op je werk. Het spreekt over de gelofte van kuisheid die een religieus aflegt, maar ook over kuisheid binnen een huwelijksrelatie en de waarde van seksualiteit. Het gaat over de gelofte van armoede, maar ook over genieten van wat mooi is en over rechtvaardigheid. De regels van de onderscheiding en voor een goede keuze komen aan de orde en worden toegelicht met verhalen uit de praktijk. Het gewetensonderzoek is een steeds terugkerend refrein en komt meer dan eens ter sprake. Zo leert de lezer gaandeweg dat dit gebed je dichter bij de Heer van het leven brengt in goede dagen en kwade dagen, in stille dagen en tijdens drukke uren. De titel met een knipoog wordt gaandeweg waargemaakt: dit is een gids voor (bijna) alles.

 

martin

Bij tijd en wijle is de auteur uitvoerig – het had hier en daar wel iets bondiger gekund. In de bladzijden over vriendschap en leven in gemeenschap blijkt wel dat hier een Amerikaan uit de Verenigde Staten aan het woord is en niet iemand uit Europa. Dat is misschien maar goed ook: er blijkt eens te meer uit dat het boek is geschreven vanuit de eigen ervaring, en dat is ook de kracht ervan. Het is een zeer toegankelijk werk voor een eerste kennismaking met Ignatius en met het door hem begonnen Gezelschap van Jezus. Ik vermoed dat het jaren mee zal kunnen en ook de Ignatiuskenner zal blijven inspireren, al was het maar dat je ziet hoe je Ignatius over het voetlicht kunt brengen. Een knap boek.

Jan Stuyt S.J.

De Nederlandse vertaling verscheen in juni 2016 bij uitgeverij Averbode ISBN 978 90 317 4196 0.
Het Jezuïetenantwoord op (bijna) alle vragen. Spiritualiteit voor het echte leven. 
De goede vertaling is van de hand van Pascal Calu.
Het werd een kloek boek van 465 bladzijden.  

Bekijk alle artikelen van Cardorner

Deel