BOEK: G. Dorren, Met de moed der hoop – Vrouwen van Bethanië

BOEK: G. Dorren, Met de moed der hoop – Vrouwen van Bethanië

Christelijke spiritualiteit probeert het hemelse en het aardse bij elkaar te brengen. In de benedictijnse traditie geldt het “ora et labora”, Ignatius zoekt God in alle dingen, en Roger Schutz van Taizé spreekt over “lutte et contemplation”. Iedere generatie geeft op een eigen wijze vorm aan het christelijke ideaal, waarin plaats is voor én gebed én werk. Gabriëlle Dorren schreef Met de Moed der Hoop, een geschiedenis van de Vrouwen van Bethanië: zij hebben het op hun manier gedaan.

Christelijke spiritualiteit probeert het hemelse en het aardse bij elkaar te brengen. In de benedictijnse traditie geldt het “ora et labora”, Ignatius zoekt God in alle dingen, en Roger Schutz van Taizé spreekt over “lutte et contemplation”. Iedere generatie geeft op een eigen wijze vorm aan het christelijke ideaal, waarin plaats is voor én gebed én werk. Gabriëlle Dorren schreef Met de Moed der Hoop, een geschiedenis van de Vrouwen van Bethanië: zij hebben het op hun manier gedaan.

Honderd jaar geleden begon het: Lou van Moorsel, Maria Albers en Mathilde van Lennep waren de eerste drie. Pastoor Laurentius Willenborg en pater Jacques van Ginneken S.J. gelden als medestichters. Later speelden de jezuïeten Aloysius Slijpen en Ludovicus de Jonge een belangrijke rol. De Vrouwen van Bethanië legden zich toe op bekeringswerk, jeugdwerk en oecumene. Tijdens de eerste decennia werden ze daarbij ondersteund door een biddende groep contemplatieven. Er kwamen stichtingen in Oostenrijk, in de Verenigde Staten en in Spanje. Een bijzondere plek was Foyer Unitas in Rome waar de niet-katholieke waarnemers van het Tweede Vaticaans Concilie kind aan huis waren. Ook na het concilie bleven ze daar komen. In Nederland waren er twintig huizen op tien verschillende plaatsen. De ledenlijst telt meer dan 140 namen, waaronder vele van zussen van jezuïeten.

Het eerste deel van dit boek vertelt de geschiedenis van de stichting, de groei van de huizen en werken, en de krimp van de laatste jaren. De tweede helft bevat 22 interviews met vrouwen die lid zijn van de congregatie, of lang lid van Bethanië waren. Mooie interviews zijn het, waarin naast vreugde, dankbaarheid en idealen ook aarzeling of spijt mag doorklinken.

Een boek van 450 pagina’s met foto’s en interviews is niet samen te vatten in enkele woorden. Het is een lezenswaardige en authentieke getuigenis van bevlogen, kundige vrouwen die op ignatiaanse wijze hun eigen weg baanden in een lastige Kerk. Ze hebben het goed gedaan.

In 2012 schreven de leden samen een geestelijk testament. Enkele regels daaruit:

“Het belangrijkste blijft de spirituele verankering die elk handelen pas werkelijk doeltreffend en zinvol maakt. Het gaat er, zoals bij Martha en Maria van Bethanië met hun aandacht voor Jezus van Nazareth, om getuigenis te geven van de menslievendheid van God. Wat telt is zich open te blijven stellen voor het werk van Christus’ Geest in ons mensen. Vertrouwend op God, die door de deemoedige werkt.”

Jan Stuyt S.J.

Gabrielle Dorren,
Met de moed der hoop – een geschiedenis van de Vrouwen van Bethanië,
Hilversum 2021, 448 p.,  geïllustreerd,  € 35,-

 

Bekijk alle artikelen van Cardorner

Deel