BOEK: Bernard Mendiboure S.J., Lire la Bible avec Ignace de Loyola.

 

 

Dit boek [mogelijke titel in het Nederlands: “Met Ignatius van Loyola de Bijbel lezen”] wil een goede metgezel zijn voor de retraitebegeleider en voor de begeleide. Bernard Mendiboure, jezuïet, volgt het schema van de vier weken van de Geestelijke Oefeningen. Het is de basis van zijn boek, dat dan ook uit vier delen bestaat. Vrij vertaald komen die vier delen hierop neer: 1. van eenzaamheid naar solidariteit (de periode van verzoening met God); 2. van solidariteit naar meetrekken op de weg (Jezus volgen en geroepen worden); 3. van meegaan naar meeleven (bij Jezus blijven op de weg van zijn lijden); 4. van meeleven naar liefde (de verrezen Heer wekt de liefde, een werkzame liefde in het hart van een nieuw leven dat in de retraite is ontvangen, ten dienste van de mensen).

Ignatius schreef met zijn Oefeningengeen commentaar op de Bijbel of op het leven van Jezus zoals de evangelisten het opschreven. De Heilige Schrift is ook geen illustratiemiddel waarvan de begeleider zich naar eigen goeddunken kan bedienen bij de soms weerbarstige tekst van de Geestelijke Oefeningen, noch is de inhoud van de Bijbel louter een herkenningsmelodie bij de ervaringen van de retraitant. Mendiboure toont aan dat Ignatius zozeer was doordrongen van een (de) Bijbelse geest, dat de Geestelijke Oefeningen een “vertaling” van deze geest zouden kunnen worden genoemd.

Het allermooiste aan dit boek is dat de auteur op zijn beurt zo doordrongen is van de geest van Ignatius en van de Bijbelse geest dat hij de lezer – waarschijnlijk meestal de begeleider – op een zeer gedegen en boeiende wijze meeneemt op de weg van zowel de Geestelijke Oefeningen als van de Heilige Schrift. Prettig is dat de Bijbel in het werk ter plaatse wordt geciteerd en dat de tekst van de Geestelijke Oefeningen creatief en hedendaags in kaders wordt weergegeven. Daarbij put de auteur uit de overvloed van commentaren die werden geschreven naar aanleiding van deze methode van ingaan op Gods uitnodiging en alles wat het antwoord van de aangesprokene kan inhouden. Een kostbaar boek, echt de moeite waard!

door Hinnêni Peltenburg

 

Bernard Mendiboure S.J., Lire la Bible avec Ignace de Loyola,
Paris, Les Editions de l’Atelier/Les Editions Ouvrières, 2005, 252 p.

Bekijk alle cardoner articles

Deel