BOEK: Bekering. Ignatius en twaalf mensen van vandaag

BOEK: Bekering. Ignatius en twaalf mensen van vandaag

De grote ommekeer in het leven van Ignatius vond plaats in 1521. In 1622 werd hij heilig verklaard. In dit jubileumjaar gedenken de jezuïeten en hun medewerkers hun stichter en staan zij stil bij zijn bekeringsverhaal. Reflecteren op eigen ervaringen was Ignatius’ tweede natuur. Dat doen twaalf mannen en vrouwen, die door Ignatius geraakt zijn, eveneens in dit boek. Het levensverhaal van Ignatius en de bedenkingen van christenen uit de 21e eeuw komen hier op een mooie manier samen. Het boek heeft drie delen.

De grote ommekeer in het leven van Ignatius vond plaats in 1521. In 1622 werd hij heilig verklaard. In dit jubileumjaar gedenken de jezuïeten en hun medewerkers hun stichter en staan zij stil bij zijn bekeringsverhaal. Reflecteren op eigen ervaringen was Ignatius’ tweede natuur. Dat doen twaalf mannen en vrouwen, die door Ignatius geraakt zijn, eveneens in dit boek. Het levensverhaal van Ignatius en de bedenkingen van christenen uit de 21e eeuw komen hier op een mooie manier samen. Het boek heeft drie delen.

In het eerste deel laat Dries van den Akker, jezuïet en begenadigd catecheet, Ignatius zelf zijn levensverhaal vertellen. Veel lezers van Cardoner zijn vertrouwd met het Verhaal van de Pelgrim en zullen dan ook veel herkennen. Maar Dries heeft in andere berichten van tijdgenoten van Ignatius details gevonden die zijn verhaal fris maken alsof je het voor de eerste keer hoort. Zo was het tenminste voor mij. Wie kent de verhalen over zijn braspartijen vóór zijn intrede, de omgang met zijn oudere broers, de biljartwedstrijd in Parijs en de Baskische dans op Monte Cassino? Deze levensbeschrijving leest als een trein. De Vlaamse acteur Kurt Defrancq trekt voorjaar 2022 langs allerlei plekken in Nederland en Vlaanderen en vertelt daar dit verhaal van Ignatius. Achterin het boek is een QR-code afgedrukt waarmee je het kunt beluisteren als podcast.

In het tweede deel van het boek staan twaalf korte getuigenissen van mensen die leven uit of met de spiritualiteit van Ignatius: God zoeken en vinden in alle dingen. De meesten van hen zijn betrokken bij GCL en vier zijn jezuïet. Ze vertellen over de momenten van bekering in hun eigen leven.

De bundel wordt afgesloten met een artikel van de Engelse theoloog James Hanvey. Daarin wordt bekering belicht vanuit vier invalshoeken: genade, vrijheid, verandering en zending. Het artikel verscheen vorig jaar in Cardoner.

Ik kan het boeiende boek aanbevelen voor lectuur alleen, maar het biedt ook gespreksstof voor communauteitsavonden en GCL-groepen. Het nodigt uit om te reflecteren op sleutelmomenten in eigen leven.

Jan Stuyt S.J.

Dries van den Akker e.a.,
J. Moons en N. Sintobin (redactie)
Bekering. Ignatius van Loyola en twaalf mensen van vandaag, Averbode, 2021, 112 blz.

Bekijk alle cardoner articles

Deel