Aan de Cardoner.

Aan de Cardoner.

De ervaring van Ignatius aan de Cardoner in de woorden van Francois Sureau, vertaald door Frans Kurris. Uit het boek Inigo. Van Inigo naar Ignatius van Loyola, korte geschiedenis van zijn bekering,(Berne Media, 2014).

De ervaring van Ignatius aan de Cardoner in de woorden van Francois Sureau, vertaald door Frans Kurris. Uit het boek Inigo. Van Inigo naar Ignatius van Loyola, korte geschiedenis van zijn bekering,(Berne Media, 2014).

Eind september 1522, toen hij langs de Cardoner liep bij het Kruis van de Tort, hield hij stil aan de oever van de rivier en ging zitten. Hij zag het groene water stromen, dat in een lichte ochtendnevel vervaagde. Plotseling kreeg hij een ervaring die hij nooit had gekend. Het ging niet om een visioen of een inwendige stem. Het ging om zijn verstaan van de werkelijkheid, dat onbekende proporties aannam. Hij ging de orde begrijpen die aan de schepping ten grondslag ligt. Hij verbaasde zich over de verbanden die hem in grote helderheid duidelijk werden en die de waarheden van het geloof, de schoonheid van de werken van de geest en de ontdekkingen van de geleerden met elkaar verenigden. Hij verbaasde zich nog sterker ze op te merken. Toch was zijn geest niet veranderd. Het leek hem eenvoudigweg dat hem heel de kracht ervan was geopenbaard. Hij was dezelfde en ook een andere mens, begiftigd met een nieuw verstand. Voortaan kende hij de geheimen van de wereld. Hij zag zijn rede als in extase opspringen en de gordijnen van de uiterlijke schijn opengooien. Ook de rede deelde in God. En God vroeg niets. Hij bood zich aan aan hen die de moeite om goed te doen hadden ervaren. Hij vaardigde geen wetten meer uit. Stilzwijgend en tegelijk in alle dingen en in de mensen aanwezig hield Hij niet op met scheppen. In die vervoering ontdekte Inigo een zelfs oneindig begrijpelijke wereld. Pas na twee uur stond hij weer op en knielde, op zijn terugkeer, voor een kruis langs de weg om dank te zeggen.

 

Dit is een bladzijde uit het boek van François Sureau, Inigo. Van Inigo naar Ignatius van Loyola, korte geschiedenis van zijn bekering, vertaling Frans Kurris S.J. (Berne Media, 2014, 150 blz.). In dit fragment (blz. 138-139) vertelt Sureau in zijn eigen woorden de ervaring van Ignatius aan de Cardoner.
De Franse editie werd besproken in Cardoner 2011|3.

 

Bekijk alle artikelen van Cardorner

Deel