Mijmeringen van een jezuïet.

Automatische concepten