Steun ons

Onze digitale producten worden je gratis aangeboden door de jezuïeten van Nederland en Vlaanderen.

Wij bieden je graag de kans ons financieel te steunen in onze digitale projecten. Dit kan door een bijdrage over te maken op naam van RK Stichting Ignatiushuis in Amsterdam, met vermelding van Internetpastoraat.

IBAN: NL19INGB0004978300
BIC: INGBNL2A

De RK Stichting Ignatiushuis is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunnen onze donateurs belastingvoordeel genieten volgens de giftenaftrekregeling.

Graag sturen we je een persoonlijk bedankje voor je gift. Om dit mogelijk te maken hebben we wel je post- of mailadres nodig. Indien je dit wenst, kan je ons dit mailen via platform.ignatiaansespiritualiteit@jesuits.net.

Het is een plicht voor ons, jezuïeten, aan de mensen de kans te bieden om ons financieel te helpen in onze werken.

Heilige Alberto Hurtado sj (1901-1952)

Facebooktwitter