Vacature directeur Platform Ignatiaanse Spiritualiteit – Amsterdam

Directeur Platform Ignatiaanse spiritualiteit

Directeur Platform Ignatiaanse spiritualiteit

Wij zijn het platform voor Ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten in de Lage Landen.
Je kunt bij ons terecht voor retraites en de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola.
Online zijn we actief met een dagelijkse gebedspodcast en met digitale retraites. Daarnaast produceren we (online en gedrukt) tal van artikelen, meditaties, gebeden, boeken en podcasts en video’s vanuit de Ignatiaanse spiritualiteit. Recent heeft het bestuur besloten dat het nu tijd is om de activiteiten te vergroten en een meer doelgroepgerichte benadering te kiezen. Dat vraagt een versterking van het gehele team.

In verband met het vertrek van de huidige directeur naar een nieuwe functie binnen de orde van de jezuïeten en de realisatie van het strategisch plan is het Platform op zoek naar een

Directeur voor het Platform Ignatiaanse Spiritualiteit

De directeur geeft leiding aan de organisatie die bestaat uit zeven gesalarieerde medewerkers (de staf) en tientallen vrijwilligers. De directeur heeft regelmatig contact met de leiding van de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten, met het bestuur van Platform en met andere kerkelijke organisaties; hij/zij bekommert zich om de financiën en is actief betrokken bij het internetpastoraat en de projecten van ignatiaanse spiritualiteit.

Taakomschrijving
De nieuwe directeur krijgt vier taken:

 1. Realiseren van het doelgroepenbeleid
 2. Opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk
 3. Fondsenwerving
 4. Leidinggeven aan de organisatie

1. Realiseren van het doelgroepenbeleid
Het Platform wil, dat directeur en staf het aanbod van ignatiaans spiritualiteit uitbreiden en nieuwe doelgroepen aanspreken. Dat houdt onder meer in:

  1. Producten ontwikkelen voor leeftijdscategorieën tussen 5 en 40 jaar
  2. Kerkelijke groeperingen begeleiden in veranderingsprocessen
  3. Nieuwe doelgroepen identificeren. Een aanbod en een benadering per doelgroep definiëren en realiseren.

2. Opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk
Het Platform wil midden in de wereld staan en de verbinding maken tussen de kerkelijke en wereldlijke omgeving vanuit de Ignatiaanse spiritualiteit.
Daartoe is het opbouwen en onderhouden van een goed netwerk door de directeur, essentieel. Wij denken aan netwerken in: Christelijke organisaties en fondsen

  1. Ignatiaanse apostolische werken in de Lage Landen via het IgnAN-netwerk
  2. Ignatiaanse apostolische werken in het buitenland (België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Spanje)
  3. Radio en televisie omroepen van Nederland en België
  4. Christelijke en seculiere pers
  5. Onderwijs

3. Fondsenwerving
Het Platform wordt voor het belangrijkste deel gefinancierd door bijdragen van de Jezuïeten Regio van de Lage Landen. De nieuwe koers die het Platform nu inslaat vraagt om een groter beschikbaar budget. De financiële middelen die daarvoor nodig zijn wil het Platform vinden via steun van een bredere groep financiers. Dat vraagt van de directeur, in samenwerking met de bestuurders, om actief op zoek te gaan naar nieuwe fondsen.

4. Leidinggeven aan de organisatie
Leidinggeven aan het team van medewerkers, bij voorkeur vanuit het kantoor in Amsterdam. Dagelijkse zorg voor de staf en voor financiën

  1. Actieve betrokkenheid bij de projecten van het Platform zoals Bidden Onderweg, Ignatiaans Bidden, Gewijde Ruimte, Begeleidingstrajecten van gemeenschappelijke onderscheiding, retraites en de Loloyatocht voor jongeren.
  2. Regelmatig contact onderhouden met de Oude Abdij in Drongen bij Gent (B), waar het Platform instaat voor een groot deel van het aanbod Ignatiaanse Spiritualiteit, met name de Geestelijke Oefeningen.
  3. Opstellen van de jaarlijkse begroting, ondersteund door de penningmeester van het bestuur en het bureau van de jezuïeten in Antwerpen
  4. Fondsenwerving in samenwerking met het bestuur
  5. Opvolgen van de marketing, i.s.m. andere stafleden en externe consultants
  6. Deelnemen aan het Ignatiaans Apostolisch Netwerk, een trefpunt van jezuïeten en hun medewerkers in vele vormen van pastoraat, bezinningswerk, onderwijs en permanente vorming. Dit netwerk is in Vlaanderen aanzienlijk groter dan in Nederland.

 

Profiel

 • Je bent vertrouwd met de Ignatiaanse spiritualiteit, en vindt het de moeite waard je in te zetten voor het bekend maken van en mensen te vormen in die spiritualiteit.
 • Je bent aantoonbaar kerkelijk geëngageerd in een christelijke kerk;
 • Je brengt een netwerk mee in dat kerkgenootschap en wellicht daarbuiten
 • Je kunt leidinggeven aan een organisatie met professionals en vrijwilligers
 • Je bent zelfstandig, initiatiefrijk en in staat om eindverantwoordelijkheid te dragen.
 • Je vindt het geen probleem om af en toe in de avond of een weekend te werken.
 • Standplaats bij voorkeur Amsterdam, werkgebied Nederland en Vlaanderen.

Wat wij bieden

 • Het betreft een functie van 36 uur per week met een brutoloon volgens FWG 65 van het Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten (‘Reglement’, opgesteld door de Konferentie Nederlandse Religieuzen, laatste versie: 6 juli 2022), wat betekent tussen de € 3.942,98 en € 5.939,16 per maand, naar gelang je expertise en ervaring. Voor overige arbeidsvoorwaarden wordt het Regelement (niet bindend) als richtlijn gebruikt.
 • Wij bieden een tijdelijk contract voor een jaar, met uitzicht op verlenging.
 • Opleiding en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Daarin ondersteunen we en denken we graag mee.

Meer informatie?

Voor een algemene indruk van wie zij zijn zie www.platform-ignatiaanse-spiritualiteit.org

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bas van ’t Eind (voorzitter van het bestuur van het Platform) T 06 53 194686, e-mail:  bas@vanteind.nl

Solliciteren

Interesse? Graag ontvangen we je sollicitatiebrief met CV uiterlijk 15 september 2022. De brief kan per email verstuurd worden naar Bas van ’t Eind: bas@vanteind.nl. De sollicitatiegesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats op maandag 3 oktober 2022.

Bekijk alle berichten

Deel