Retraites

De Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola liggen aan de basis van de ignatiaanse spiritualiteit.

De Oefeningen willen de mens helpen zijn leven te verdiepen in het licht van God. Bidden met Bijbelteksten is een belangrijk onderdeel van de Oefeningen. Daarbij spelen elementen als kijken en luisteren naar de ‘acteurs’ van het Schriftverhaal een belangrijke rol. De retraitant wordt uitgenodigd om zich zo in het verhaal in te leven dat de Bijbeltekst een plaats van ontmoeting wordt. Er is een groot aanbod aan retraites en bezinningsdagen die vanuit dit perspectief worden gegeven en waarin een bepaalde input centraal staat zoals film, meditatievormen, reflectie aan het eind van een (werk)jaar, bezinning in combinatie met beweging. De (dagelijkse) uitwisseling met een begeleider of in een groep is daarin een vast onderdeel.

Meer informatie
Geestelijke oefeningen en film | Testbladzijde andere layout

    Ook de moeite waard