Keuze

De ignatiaanse spiritualiteit biedt uiteenlopende middelen aan om te komen tot een keuze. Vanuit biddende terugblik en onderscheiding. Het geheel in nauwe verbondenheid met de concrete ervaring van de mens die tot een belangrijke keuze wenst te komen.

Deze modules richten zich in het bijzonder tot jonge mensen die zelf voor keuzes staan en/of tot volwassenen met opvoedkundige verantwoordelijkheid (ouders, leerkrachten en docenten …)

  1. Lezingen
  2. Workshops

Meer info over (afstemming van) inhoud, tarieven en kostenvergoeding bij Bart van Emmerik sj, directeur

Facebooktwitter