Gesprekstechniek

De ignatiaanse spiritualiteit  hecht groot belang aan geestelijke begeleiding. Deze induceert een bepaalde wijze om met de ander in gesprek te gaan. Deze deskundigheid kan op zinvolle wijze toegepast worden in de ruimere gesprekscontext. Ook en in het bijzonder in moeilijke omstandigheden.

  1. Voordrachten

Meer info over (afstemming van) inhoud, tarieven en kostenvergoeding bij Bart van Emmerik sj, directeur

Facebooktwitter