Aanbod Geestelijke Oefeningen Amsterdam e.o. 2017/2018

ignace_pop_art_2_-_kopieDe jezuïeten van Amsterdam en hun medewerkers bieden in het werkjaar 2017/2018 verschillende vormen van ignatiaanse bezinning aan, geïnspireerd op de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola:

LEREN MEDITEREN!
Meditatieweekend januari 2018

Dit weekend is een workshop-achtige invoering in veel verschillende vormen van meditatie, waarbij de uitwisseling van ervaringen van de deelnemers een belangrijk onderdeel vormt. We maken kennis met stilte-meditatie, geleide fantasie, beeld-meditatie en sacrale dans. We doen een liedmeditatie en een Schriftmeditatie. Al deze vormen maken deel uit van deze veelkleurige inleiding in de Ignatiaanse wijze van bidden. Het weekend is bedoeld voor beginners. Geen enkele vaardigheid vooraf is vereist. Enkel het verlangen om te ervaren wat mediteren voor u betekenen kan.

datum
vrijdag 26 jan. 2018; tijdstip 19.30-21.30 uur
zaterdag 27 jan. 2018; tijdstip 10.00-17.00 uur
zondag 28 jan. 2018; tijdstip 10.00-14.00 uur

begeleiding Antoinette van Gurp & Gregory Brenninkmeijer sj

Locatie: Ignatiushuis,
Beulingstraat 11,
Amsterdam

Kosten: € 25,-

Aanmelden via platform.ignatiaansespiritualiteit@jesuits.net

DRIE-MAANDEN-RETRAITE:
Dagelijks mediteren met de Bijbel
Om God te zoeken in je dagelijks leven

“Ik geloof ergens wel dat God er is, maar laat die ook nu van zich horen? “God lijkt zo ver weg, heeft Hij iets te maken met mijn leven?” Voor ‘Godzoekers’ met dergelijke vragen bieden we een traject van twaalf weken aan. Om te leren ‘bidden op twee benen’: Met het ene been in je leven zoals het is, met je dromen, je vragen. Met het andere in de Bijbel. Om in de stilte te horen of er een woord is voor jou, dat je op weg zet en richting geeft. Om God op het spoor te komen of je door God te laten vinden. Dit traject is geïnspireerd op de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola.
We bieden je: een persoonlijk begeleid, individueel traject van 15 januari – 15 april 2018 met wekelijks een gesprek met een begeleid(st)er. Je krijgt dan Bijbelteksten en gebedstips mee voor een week. Het gesprek vindt plaats op een met de begeleider afgesproken tijd en locatie in Amsterdam of omgeving.

Wat vragen we je?

 • Elke dag een halfuur voor persoonlijke meditatie
 • Wekelijks een gesprek met je persoonlijk begeleid(st)er
 • Enige ervaring met Bijbel/meditatie/gebed

Aanmelding: stuur een schriftelijke aanvraag waarin je:

 • kort enkele persoonlijke (biografische) gegevens vermeldt
 • aangeeft wat je ‘geestelijke bagage’ is, hoe vertrouwd je bent met de Bijbel, of je tot een geloofsgemeenschap behoort,
 • je wens om deel te nemen motiveert,

Daarna word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

Kosten: Geen. Een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.

NEGEN-MAANDEN-RETRAITE:
Geestelijke Oefeningen in het dagelijkse leven
Om mijn leven meer af te stemmen op God

Er zijn verschillende redenen die iemand ertoe kunnen brengen zich aan het avontuur van de Geestelijke Oefeningen van negen maanden te wagen. Sommigen staan voor een belangrijke (levens)keuze: al dan niet huwen, van baan veranderen, anders gaan leven … Anderen zijn op zoek naar verdieping, zin, vrede, liefde, hoop … Op dat moment stelt men zich dikwijls de vraag: welke weg moet ik gaan om gelukkig te worden? Waar komt het op aan? Waarom leef ik eigenlijk? Heeft God een verlangen voor mijn leven? Zo ja, hoe kom ik daarachter?

De Geestelijke Oefeningen in het dagelijks leven lopen over verschillende fasen.

 1. De eerste fase start begin oktober 2016 en loopt over ongeveer een maand. Het is de tijd waarin de ‘fundamenten’ gelegd worden: het vinden en inoefenen van een persoonlijke gebedsmethode in het ritme van het dagelijks leven, leren mediteren met de Bijbel, aandacht krijgen voor en omgaan met wat je beweegt. De dagelijkse meditatie vraagt ongeveer een uur. Na deze fase kan je al dan niet verder gaan.
 2. De tweede fase, de eigenlijke ‘Oefeningen’ duurt, afhankelijk van de persoon, ongeveer acht maanden. Wie eraan begint, neemt zich voor tot het einde door te gaan. De frequentie van samenkomst met de begeleid(st)er wordt individueel besproken maar zal doorgaans niet veel afwijken van het wekelijks ritme. Het traject zal rond Pinksteren afgerond worden.

De begeleiding heeft plaats in Amsterdam of op een andere plaats in afspraak met de begeleider.

Voor deze retraite wordt enige gebedservaring en vertrouwdheid met Bijbel verondersteld.

Kosten: Geen. Een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.
De aanmelding verloopt als volgt:

Je meldt je aan met een schriftelijke aanvraag waarin je:

 • kort enkele persoonlijke (biografische) gegevens vermeldt
 • aangeeft wat je ‘geestelijke bagage’ is, hoe vertrouwd je bent met de Bijbel, of je tot een geloofsgemeenschap behoort,
  je wens om deel te nemen motiveert,

Daarna volgt een uitnodiging voor een ‘intakegesprek’.
Als besloten wordt dat je de retraite begint, wordt een begeleid(st)er voor je gezocht.De schriftelijke aanvraag stuur je naar: platform.ignatiaansespiritualiteit@jesuits.net

Kosten: Geen. Een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.

WEEKEND STILLE MEDITATIE

Begeleiding: Renate Cauwels en Nikolaas Sintobin sj

Een weekend stilte en rust in de Oude Abdij van Drongen. De weg vinden naar jezelf en naar God. Jezelf de tijd gunnen – eindelijk – om stil te vallen en wat te bidden. Bidden betekent meer en intenser leven. Je kan het leren. Gedurende deze dagen zal Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïeten, onze leermeester zijn. Verschillende gebeds- en meditatietechnieken worden aangereikt. Zowel individueel als in groep. Met hart, verstand en lichaam, in stilte of woord. Het eigen levensverhaal en de Bijbel zijn vertrekpunten. Een persoonlijk avontuur, samen met anderen. Dit weekend richt zich vooral tot mensen die weinig gebedservaring hebben en/of in het bijzonder tot mensen die iets meer willen leren over de ignatiaanse gebedstraditie en de onderscheiding van de geesten.

Van vrijdag 27 april 2018 om 19.30 uur tot zondag 29 april 2018 na het middageten.

Locatie: Oude Abdij
Drongenplein 26-27
9031 Drongen, België

Kosten: € 119

Aanmelding:

1. Contactgegevens doorgeven via e-mail (activiteiten@oudeabdij.be) of telefonisch (0032) (0) 9 226 52 26)

2. Betaling van het verschuldigde bedrag door overschrijving op rekening IBAN BE11 4478 6306 0148 met de vermelding ‘Weekend stille meditatie april 2018’

Uiterste datum van aanmelding is 13 april 2018.

DIGITALE RETRAITES
Bidden Onderweg  biedt elke dag een nieuwe gebedspodcast aan. Een combinatie van muziek, enkele verzen uit de Bijbelteksten van de dag en vraagjes om de link te maken met je gewone leven. www.biddenonderweg.org

Digitale adventsretraite “Geboren uit God” met dagelijks een mail met Bijbeltekst en suggesties voor persoonlijke overweging. In de veertigdagentijd wordt op dezelfde wijze de digitale veertigdagenretraite aangeboden. www.ignatiaansbidden.org

Gewijde ruimte: tien minuten om hier en nu te bidden, terwijl je zit voor je computer, begeleid via het scherm met enkele verzen gekozen uit de Bijbellezingen van de dag. www.gewijderuimte.org

Bezinning met YouTube: is een steeds groeiende verzameling YouTubes: kort, verrassend videomateriaal dat uitnodigt om de innerlijke ervaring te verkennen. www.verderkijken.org

Wil je het bezinningswerk van de jezuïeten en hun medewerkers steunen? Je kunt een financiële bijdrage overmaken naar de Manresa Stichting, IBAN: NL84ABNA0517411792, onder vermelding van ‘Gift ignatiaans bidden’

Facebooktwitter

7 reacties op “Aanbod Geestelijke Oefeningen Amsterdam e.o. 2017/2018

 1. Zijn er misschien al weer nieuwe data voor o.a. de 5×5 retraite en Leren mediteren?
  De data die hierboven staan zijn allemaal in 2016.

  Ik hoor het graag.

  Hartelijke groet!

  • BEste,

   Die data zijn er nog niet. Desgevallend worden ze op deze website aangekondigd!

 2. Pingback: Informatieavond geestelijke oefeningen 2017/2018 | Platform voor ignatiaanse spiritualiteit

 3. Is er ook een mogelijkheid om via skype persoonlijke begeleiding te krijgen?
  Of is een gesprek in de regio Leeuwarden mogelijk? Ik woon in Friesland en elke week naar Amsterdam wordt een uitdaging zonder vervoer….

  • Via skype zal niet lukken. Best kijken op de lijst van uitwisselingsgroepjes. En, waarom niet, eventueel er zelf eentje aanbieden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *