Geestelijke Oefeningen zomer 2017

Al vele generaties lang zijn mensen, dankzij de Geestelijke Oefeningen van Ignatius, tot de ontdekking gekomen hoe God in hun leven werkzaam was. In het spoor van Jezus konden zij verder groeien in liefde tot God en tot hun medemensen, en met een grotere innerlijke vrijheid de keuzes maken die hen op dat spoor hielden.

Op die weg vonden zij een gastvrije ruimte om, voor Gods aanschijn en met Zijn hart, hun vragen en verlangens, hun zorgen en bekommernissen, hun
bedoelingen en daden voor ogen te nemen, en die te toetsen aan Zijn verlangen naar leven in overvloed voor elke mens, en aan Zijn wil om allen te bevrijden en zo de hele schepping tot voltooiing te brengen. Deze weg konden zij alleen gaan door met Jezus op te trekken, in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid.

Langs die weg komt de mens in een unieke relatie te staan met zijn Schepper. Niettemin ga je niet alleen op stap. Zoals we hogerop zeiden, gaat tijdens deze retraitedagen iemand anders met je mee als tochtgenoot. Deze begeleid(st)er helpt je te luisteren naar je ervaringen en geeft jou tips mee voor je persoonlijke gebedstijden.

DRONGEN
Achtdaagse: 10-19 juli
p. Wauthier de Mahieu p. Ben Frie
mw. Marielle Matthee mw. Marijke Meinesz
p. Dries van den Akker p. Bart van Emmerik
p. Paul Van Looy
Achtdaagse: 20-29 juli
mw. Renate Cauwels p. Wauthier de Mahieu
p. Marc Desmet p. Walter Fabri
mw. Marianne Groen p. Jan van de Poll
mw. Antoinette van Gurp
De achtdaagse en vijfdaagse retraites beginnen op 10 en
20 juli met het avondmaal en eindigen de laatste dag met
het ontbijt.

Inschrijven
Gebeurt schriftelijk, en vóór 18 juni, bij Wauthier de Mahieu sj.,
Drongenplein 26, B-9031 Drongen, activiteiten@oudeabdij.be.
Vermeld je naam, je adres en telefoonnummer, en geef duidelijk aan voor welke periode je je inschrijft en of je er vijf of acht dagen aan besteedt. Laat ons ook weten of je een voorkeur hebt voor een bepaalde begeleid(st)er ofwel of wij daar zelf voor mogen zorgen. Als er bij de begeleid(st)er van jouw keuze geen plaats meer is, wordt er je een andere voorgesteld. Het secretariaat of je begeleid(st)er zal jouw inschrijving bevestigen.
Kom je voor de eerste keer, dan ontvang je van ons een formulier met, onder meer, de vraag naar je motivatie en je ervaring met dit soort bezinningsdagen. Jouw antwoord, dat je naar Wauthier de Mahieu opstuurt, wordt met de grootste discretie behandeld.
Kosten
Verblijfkosten + deelname in de kosten voor de begeleiding:
– voor een achtdaagse: € 556,00
– voor een vijfdaagse: € 359,00
Studenten:
Verblijfkosten + deelname in de kosten voor de begeleiding:
– voor een achtdaagse: € 451,00
– voor een vijfdaagse: € 290,00
Alle kamers hebben een eigen douche en toilet. Financiële problemen mogen geen bezwaar zijn om aan een retraite deel te nemen. Neem hiervoor contact op met p. Wauthier de Mahieu.

MAASTRICHT
Achtdaagse: 16-25 juni
p. Walter Ceyssens
mw. Rita Loyens
br. Johan Muijtjens
zr. Claudia Theinert
De achtdaagse retraite begint op 16 juni met het avondmaal en eindigt de laatste dag met het ontbijt.

Inschrijven
Gebeurt schriftelijk, en vóór 24 mei, bij zr. Claudia Theinert,
c.theinert@levensmozaiek.nl, tel.: 0031-(0)43-8795607,
mobiel: 0031-(0)6-15161983.
Vermeld je naam, je adres en telefoonnummer, en geef duidelijk aan voor welke periode je je inschrijft en of je er vijf of acht dagen aan besteedt. Laat ons ook weten of je een voorkeur hebt voor een bepaalde begeleid(st)er ofwel of wij daar zelf voor mogen zorgen. Als er bij de begeleid(st)er van jouw keuze geen plaats meer is, wordt er je een andere voorgesteld. Het secretariaat of je begeleid(st)er zal jouw inschrijving bevestigen.
Kom je voor de eerste keer, dan ontvang je van ons een formulier met, onder meer, de vraag naar je motivatie en je ervaring met dit soort bezinningsdagen. Jouw antwoord, dat je naar zuster Claudia Theinert opstuurt, wordt met de grootste discretie behandeld.
Kosten
Verblijfkosten + deelname in de kosten voor de begeleiding:
– voor een achtdaagse: € 640,00
– voor een vijfdaagse: € 422,50

Deze ignatiaanse retraite doe je in groepsverband. Gezamenlijke inleidingen zijn er niet. Wel heb je een eigen begeleid(st)er, die je dagelijks ontmoet en die steeds beschikbaar is om je te beluisteren, om één of ander te suggereren en je te bemoedigen. Het belangrijkste tijdens deze dagen is echter je persoonlijk stil gebed, waarin je op zoek gaat naar de weg die God met je gaat. Daarom is volledige stilte in huis, ook tijdens de maaltijden, zeer belangrijk. Viermaal per dag komt de groep samen: voor een eenvoudige morgendienst, voor de eucharistieviering,
een uur stil gebed en een korte dagsluiting. De retraite duurt normaal gezien acht volle dagen, maar het is ook mogelijk om voor een kortere periode in te schrijven, echter niet minder dan vijf dagen. Wel beginnen we allen samen op dezelfde dag. De mogelijkheid om de volledige Geestelijke Oefeningen te doen, in dertig dagen, wordt eveneens aangeboden, maar dit kan alleen op afspraak.

Download de flyer

Facebooktwitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *