De geboorte van Jezus

De geboorte van Jezus (Lc. 2, 1-19)

virgin-birth

Hieronder vind je een volledig uitgeschreven bijbelse meditatie, in vier stappen. Doorloop ze een voor een.

1. Begin van de meditatie: lichaamshouding

Je leeft met je hart, verstand maar ook met je lichaam en je ziel. Neem, om deze gebedstijd te beginnen, even de tijd om een goede houding te vinden. Iets tussen spanning en ontspanning. Een houding van ontvankelijkheid. Laat je zorgen even los. Wees aanwezig. Bij jezelf en bij God.

2. Lees een eerste maal de bijbelpassage

In die tijd kondigde keizer Augustus het besluit af dat iedereen in zijn wereldrijk zich moest laten inschrijven. Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur was in Syrië. Iedereen ging op weg naar de plaats waar hij vandaan kwam, om zich daar te laten inschrijven. Ook Jozef ging van Nazaret in Galilea naar Judea, naar de geboortestad van koning David, Betlehem geheten, want hij stamde uit het geslacht van David. In Betlehem liet hij zich inschrijven samen met Maria, zijn vrouw, die in verwachting was.

Toen ze daar waren, was het de tijd dat het kind geboren moest worden. Maria bracht een zoon ter wereld, haar eerste. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, want er was in de herberg geen plaats voor hen.

In de omgeving daar waren herders die buiten de nacht doorbrachten om de wacht te houden bij hun kudden. Opeens stond er een engel van de Heer voor hen, en de glorie van de Heer omstraalde hen. Ze werden verschrikkelijk bang, maar de engel zei : “Wees niet bang! Want luister, ik breng u een blijde tijding, die voor het hele volk bestemd is. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren : Christus, de Heer. Dit zal voor u het teken zijn : U zult een kind vinden dat in doeken gewikkeld is en in een voederbak ligt.”

Toen de engelen naar de hemel waren teruggekeerd, zeiden de herders tegen elkaar : “kom! laten we naar Betlehem gaan. De Heer heeft ons bekendgemaakt wat er gebeurd is; laten we gaan kijken.” Ze gingen er haastig heen en vonden Maria en Jozef en het kind, dat in de voederbak lag. Toen ze dit alles gezien hadden, vertelden ze wat de engel hun over dit kind gezegd had. Allen die ervan hoorden, verbaasden zich over wat de herders hun vertelden. Maria bewaarde al die woorden in haar hart en overdacht ze bij zichzelf.

3. Beeld je de omgeving in waar dit verhaal zich afspeelt

  • ik kijk naar de weg tussen Nazareth en Betlehem. Ik ga na hoe lang en breed hij is, en of hij vlak is of over dalen en heuvels loopt. Ook kijken naar de plaats van de geboorte : hoe groot die stal is of hoe klein, hoe laag of hoe hoog en hoe zij is ingericht
  • dààr is iets heel bijzonder gebeurd; niet ergens in een droomwereld; maar wel in onze wereld, in mijn wereld; ik laat dit rustig in mij doordringen

4. Meditatie in 3 stukjes

Toen ze daar waren, was het de tijd dat het kind geboren moest worden. Maria bracht een zoon ter wereld, haar eerste. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, want er was in de herberg geen plaats voor hen.

  • Ik kijk naar Maria, Jozef en ook het pasgeboren kind Jezus. Wat gaat erom in het hart van die mensen? Misschien kruip ik in de huid van een knechtje, en ik kijk ze aan, aanschouw ze en dien ze waar het nodig is, alsof ik erbij was, met alle achting en eerbied waartoe ik in staat ben;
  • Ik kijk en ga na wat die mensen doen. Want onze Heer moest geboren worden in uiterste armoede, om te sterven aan een kruis, na eerst zoveel honger, dorst, hitte en kou, beledigingen en aanvechtingen te hebben doorstaan.
  • het kribbetje is van hout, van planken; die zullen nog terugkomen in het leven van Jezus

In de omgeving daar waren herders die buiten de nacht doorbrachten om de wacht te houden bij hun kudden. Opeens stond er een engel van de Heer voor hen, en de glorie van de Heer omstraalde hen. Ze werden verschrikkelijk bang, maar de engel zei : “Wees niet bang! Want luister, ik breng u een blijde tijding, die voor het hele volk bestemd is. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren : Christus, de Heer. Dit zal voor u het teken zijn : U zult een kind vinden dat in doeken gewikkeld is en in een voederbak ligt.”

  • herders : het gaat over kleine mensen, “uitschot”, nog niet gesedentariseerde nomaden; ik kijk naar die mensen
  • zij leven op basis van angst; waarvoor hebben zij zo’n angst, waar heb ik angst voor, en waar hoop ik op blijde tijding
  • ik luister naar wat die engel zegt over de Redder : een kind, in doeken gewikkeld, in een voederbak

Toen de engelen naar de hemel waren teruggekeerd, zeiden de herders tegen elkaar : “kom! laten we naar Betlehem gaan. De Heer heeft ons bekendgemaakt wat er gebeurd is; laten we gaan kijken.” Ze gingen er haastig heen en vonden Maria en Jozef en het kind, dat in de voederbak lag. Toen ze dit alles gezien hadden, vertelden ze wat de engel hun over dit kind gezegd had. Allen die ervan hoorden, verbaasden zich over wat de herders hun vertelden. Maria bewaarde al die woorden in haar hart en overdacht ze bij zichzelf.

  • wat bewaar ik in mijn hart, wat onthoud ik van deze gebedstijd
  • ik spreek dit uit, zoals een vriend(in) spreekt met een vriend (in)

 

Facebooktwitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.